Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Ektropion


Uppdaterad den: 2022-02-15
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Det nedre ögonlocket är vänt utåt, vanligtvis bilateralt.1

Förekomst

 • Vanligt tillstånd bland äldre.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet orsakas vanligen av att huden och musklerna runt ögat med åldern blir slappare.
 • Om de nedre ögonlocken hänger utåt kan tårvätskan inte dräneras ordentligt och ögonen rinner.
 • Facialispares kan vara en orsak.
 • Skador och ärrbildning på huden runt ögonlocket kan bidra, exempelvis efter en brännskada, kontakteksem eller tidigare operation.

ICD-10

 • H02 Andra ögonlockssjukdomar
  • H02.1 Ektropion

ICD-10 Primärvård

 • H021 Ektropion

Diagnos

Differentialdiagnoser

 • Tårkanalstenos:
  • Förträngning eller stopp i tårkanalen
 • Dysfunktion i Meiboms körtlar.
 • Facialispares.

Anamnes

 • Tårflöde
 • Irritation:
  • Ögat kan bli ömt och rött
  • Ögat kan kännas torrt och irriterat

Kliniska fynd

 • Det nedre ögonlocket är vänt utåt, vanligtvis bilateralt.
 • Vanligt hos äldre personer.

När remittera?

 • Patienten remitteras till ögonläkare vid besvärande symtom. 

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Kirurgi.
 • Symtomatisk behandling i väntan på operation eller om operation inte är nödvändig eller möjlig:
  • Ögongel/ögonsalva 6–8 gånger per dag för att hålla ögat fuktigt
  • Fuktkammare och tejpning av ögonlocket för att rätta till dess position mot ögat

Egenbehandling

 • Undvik att upprepat torka ögat eftersom det kan förvärra problemet – torka i så fall uppåt och inåt mot näsroten.
 • Ögongel/ögonsalva 6–8 gånger per dag för att hålla ögat fuktigt.

Kirurgi

 • Kirurgi med horisontell förkortning av ögonlocket.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

 • Prognosen är i regel god vid kirurgisk behandling.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Ektropion

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons