Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Endoftalmit


Uppdaterad den: 2022-04-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Endoftalmit innebär en infektion i ögats inre (intraokulärt, begränsat av sklera och kornea).1
 • Orsakas som regel av bakterier, men också svamp och parasiter kan ge endoftalmit.

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd.
 • Med ökande antal intraokulära ingrepp, främst upprepade intravitreala injektioner vid våt makuladegeneration och liknande tillstånd, har incidensen endoftalmiter ökat, även om risken vid varje enskilt ingrepp är mycket liten.2

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet är en allvarlig men sällsynt komplikation:
  • Efter operationer i ögat
  • Efter perforerande ögonskador
  • I ytterst sällsynta fall till följd av spridning av mikroorganismer från ett annat fokus, antingen lokalt eller systemiskt
 • Grampositiva bakterier är det vanligaste fyndet i positiva odlingar.2

Predisponerande faktorer

 • Flera omständigheter kan disponera för utveckling av endoftalmit:
  • Intraokulära ingrepp
  • Perforerande ögonskador
  • Nedsatt immunförsvar

ICD-10

 • H44.0 Purulent endoftalmit
 • H44.1 Andra endoftalmiter

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.
 • Diagnosen bekräftas genom provtagning, företrädesvis från glaskroppen (corpus vitreum).

Differentialdiagnoser

 • Uveit av annan orsak.

Anamnes

 • I de flesta fall uppstår symtomen akut i form av nedsatt syn och smärtor, typiskt 2 dygn eller upp till en vecka efter ett intraokulärt ingrepp.3
 • Efter trabekulektomi och liknande ingrepp kan en endoftalmit uppkomma efter flera år. 3

Kliniska fynd

 • Typiska fynd:
  • Kraftigt konjunktival hyperemi
  • Uttalad intraokulär reaktion med ljusväg i både främre kammaren och glaskroppen
  • Varbildning i den främre kammaren (hypopyon)

Andra undersökningar

 • Inga kompletterande undersökningar på vårdcentral. Vid misstanke ska patienten undersökas akut av ögonläkare.
 • Diagnosen bekräftas genom provtagning (odling och/eller PCR) från kammarvätska och glaskropp.2

När remittera?

 • Snarast vid misstanke:
  • Nedsatt visus, smärta, rött öga och operations- eller möjlig perforationsanamnes

Behandling

Behandlingsmål

 • Rädda synen.
 • Rädda ögat.

Behandlingen i korthet

 • Intravitreal injektion av antibiotika.
 • I vissa fall, vid uttalad synnedsättning, görs vitrektomi.

Läkemedelsbehandling

 • Intravitreal injektion av antibiotika:2
  • Vancomycin och ceftazidim är att föredra

Annan behandling

 • Vitrektomi:2
  • Används i ibland vid svåra fall med kraftig synnedsättning
  • Avlägsnande av glaskroppen kan begränsa vidare mikrobväxt och avlägsna toxiska produkter från mikroberna

Förebyggande åtgärder

 • Före elektiv intraokulär kirurgi är det viktigt att behandla exempelvis blefarit och tårkanalsproblem.
 • Preoperativ desinfektion och aseptisk operationsteknik.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • I de flesta fall uppstår symptom akut i form av nedsatt syn och smärtor, men vissa postoperativa endoftalmiter kan ha ett långdraget, låggradigt förlopp.

Komplikationer

 • Förlust av synen.
 • Förlust av ögat.

Prognos

 • Även med intensiv antibiotikabehandling är prognosen allvarlig, främst med avseende på synfunktion.
 • Prognosen beror på typen av endoftalmit och mikrob.

Uppföljning

Plan

 • Patienten måste följas upp av ögonspecialist tills konvalescentperioden är över.

Vad kontrollera?

 • Visus och ögontryck.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons