Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Fotoelektrisk keratit


Uppdaterad den: 2013-06-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Skada på hornhinnan på grund av UV-strålning, åtföljd av svåra smärtor.
 • Kallas även snöblindhet eller svetsblänk.

Predisponerande faktorer

 • Starkt solsken
 • Svetsning

ICD-10

 • S05 Skada på ögat och ögonhålan
  • S05.0 Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp

ICD-10 Primärvård

 • S05- Skada på ögat och ögonhålan

Diagnos

Anamnes

 • Ger kraftig smärta, ljuskänslighet, blefarospasm och tårflöde.
 • Patienter uppger ofta en känsla av "grus" i ögat.
 • Symtomen uppträder vanligtvis efter en latenstid på fyra till tolv timmar, med andra ord kvälls- och nattetid.

Kliniska fynd

 • Inflammation i kornea och konjunktiva, vanligtvis med uttalad blefarospasm.
 • Punktformade epiteldefekter på hornhinnan som färgas av fluorescein kan ses.
 • Det kan vara nödvändigt att bedöva ögat för att kunna genomföra en adekvat undersökning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Påskynda reepiteliseringen.

Allmänt om behandlingen

 • Lindra smärtan.
 • Immobilisera ögonlocken.

Läkemedelsbehandling

 • Mydriatikum:
  • Ett mydriatikum verkar smärtlindrande eftersom sfinkterspasmen upphävs, till exempel ögondroppar med cyklopentolat
  • Cyklopentolat ögondroppar 1 %:
   • 1 droppe i vardera ögat
   • Verkar efter 30 minuter och varar i uppemot ett dygn
 • NSAID:
  • Eventuellt kan inflammationsdämpande ögondroppar användas som smärtlindring
  • Diklofenak ögondroppar: 1 droppe i ögat fyra till fem gånger om dagen
 • Antibiotikum:
  • Lokalt antibiotikum, exempelvis kloramfenikol ögonsalva
  • Ögonsalvan appliceras längs ögonlockskanterna och i ögat
  • Eventuellt komprimerande bandage över natten
  • Vid uttalade besvär ockluderande bandage i 24 timmar
 • Analgetikum:
  • Peroralt analgetikum, till exempel paracetamol eller paracetamol/kodein
 • Försiktighet med lokalbedövning!
  • Patienten bör helst inte få lokalbedövning för egen applikation, eftersom:
   • Bedövning kan förlångsamma läkningen och skada hornhinnan
   • Dessutom kan ögat lättare utsättas för mekanisk skada eftersom skräp och främmande föremål inte känns

Förebyggande åtgärder

 • Glasögon eller solglasögon.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet går över inom 24–48 timmar.

Komplikationer

 • Sällsynt, men bakteriell keratit kan förekomma.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • UV-skydd (vid svetsning, solning, snö).

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Patienten bör uppsöka läkare om besvären kvarstår efter ett dygn.

Vad bör kontrolleras?

 • Reepitelisering med hjälp av fluorescein.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons