Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Kornealerosion


Uppdaterad den: 2023-10-12

Annons

Bakgrund

 • Kornealerosion, korneal erosion eller hornhinneerosion är en epitelavskrapning på hornhinnan, vanligen traumarelaterad.

Epidemiologi

 • Vanligt förekommande i primärvården. Vanligt bland lekande barn.

Etiologi och patogenes

 • Kornealerosion uppstår vanligtvis efter ett banalt trauma, till exempel från en trädgren, fingernagel eller en mascaraborste. Det kan också uppstå genom främmande kroppar samt kemiska och fotoelektriska reaktioner.
 • Kontaktlinser kan ge erosioner vid oförsiktig insättning, uttagning eller långvarig användning.
Annons
Annons

ICD-10

 • S05.0 Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp

Anamnes

 • Vanliga symtom är smärta, ljuskänslighet, känsla av att ha skräp i ögat och tårflöde.
 • Bedömning av skademekanismer som fingernaglar, kvistar och liknande i ögat:
  • Patienten vet inte alltid eller kommer inte ihåg skademekanismen
  • Yrkesmässig exponering för små delar som kan ska ögat (trä, metall)?
 • UV-exponering:
  • Solarium? Svetsning? Titta direkt in i solen? Snöblindhet?
  • Symtomen kommer ofta inom några timmar efter exposition

Kliniska fynd

 • Bedöm pupillerna och pupillreaktioner:
  • En dilaterad, icke-reaktiv pupill eller oregelbunden pupill bör väcka misstanke om penetrerande skada
 • Undersökningen är lättare att utföra med ytanestesi, såsom lidokain/fluorescein eller tetrakain ögondroppar.
 • Ögonsmärta med blefarospasm (oförmåga att öppna ögat) och tårflöde förekommer ofta.
 • Injicerat öga, oftast konjunktivalt, ibland blandat.
 • Erosionen ser matt ut i förhållande till resten av hornhinnans yta, som är blank och speglande.
 • Titta alltid efter främmande föremål, även på insidan av övre ögonlocket:
  • Evertera det övre ögonlocket för att bedöma om det finns en främmande kropp
 • Bedöm om det finns pus eller blod i den främre ögonkammaren.

Utredning av kornealerosion

 • Fluoresceinfärgning:
  • Epiteldefekter färgas av fluorescein
  • Syns bäst med användning av koboltblått ljus som gör att defekter syns som gröna områden; filter för blått ljus finns ofta som ett alternativ i ett vanligt oftalmoskop
 • Undersökning av visus:
  • Synen kan vara något nedsatt i den akuta fasen
  • Markant synnedsättning bör väcka misstanke om allvarligare skada
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra traumatiska tillstånd som främmande föremål och (mera sällan) kemiska skador
 • Icke-traumatiskt tillstånd med liknande bild – till exempel herpeskeratit
 • UV-keratit (svetsblänk och snöblindhet)
 • Keratokonjunktivis sicca (torra ögonsyndromet)
 • Störningar i blinkfunktionen

Behandling av kornealerosion

 • Smärtlindring:
  • Eftersom de flesta hornhinneerosioner läker utan komplikationer är smärtlindring den viktigaste behandlingen
  • Perorala analgetika, NSAID
 • Antibiotika i infektionsförebyggande syfte.

Egenbehandling

 • Sluta med kontaktlinser i förekommande fall. Nya, rena linser kan användas när ögat är helt läkt.
 • Gnugga inte i ögonen.

Läkemedelsbehandling

 • Perorala smärtstillande läkemedel:
 • Cykloplegika (läkemedel som förlamar ciliärmuskeln):
 • Lokala antibiotika:
  • Till exempel:
   • Kloramfenikol ögonsalva 1 cm i konjunktivalsäcken flera gånger dagligen, i början var tredje timme
   • Kloramfenikol ögondroppar 1 droppe 6–8 gånger dagligen. När symtomen lindrats kan installationsfrekvensen minskas
   • Fucithalmic ögondroppar 1 droppe 2 gånger dagligen
  • Behandlingen kan förlängas med 1–2 dagar efter symtomfrihet för att minska risken för recidiv
  • Ögonsalva kan ge nedsatt syn men ge bättre lindring och snabbare läkning
  • Om patienten använder kontaktlinser finns en ökad risk för Pseudomonas aeruginosa:
 • Indifferenta medel:
  • Ingen bevisad effekt
  • Kan ges vid UV-ljusskada
 • Anestesimedel?
  • Det finns otillräcklig evidens för att rekommendera lokala anestesimedel
  • Upprepad behandling med ytanestesi kan möjligen skada hornhinnan och leda till fördröjd läkning
  • Det kan också maskera försämrade symtom som bör föranleda en ny bedömning
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Ögonbandage?
  • Forskning visar att ögonbandage inte påskyndar läkningen och inte heller ger smärtlindring
  • Kan övervägas hos barn som inte kan låta bli att manipulera ögat
  • Ska undvikas vid användning av kontaktlinser

Komplikationer

 • Ärrbildning och synnedsättning.
 • Korneasår, keratit.
 • Recidiverande kornealerosioner.

Prognos

 • Normalt god prognos – små epiteldefekter läker vanligen spontant inom 1–3 dygn om det inte uppstår komplikationer som till exempel infektion.
 • I sällsynta fall kan det bli ett utdraget förlopp med recidiverande erosion.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.