Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Kornealerosion


Uppdaterad den: 2022-09-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Kornealerosion, korneal erosion eller hornhinneerosion är en epitelavskrapning på hornhinnan, vanligen traumarelaterad.

Epidemiologi

 • Vanligt förekommande i primärvården. Vanligt bland lekande barn.

Etiologi och patogenes

 • Kornealerosion uppstår vanligtvis efter ett banalt trauma, till exempel från en trädgren, fingernagel eller en mascaraborste. Det kan också uppstå genom främmande kroppar samt kemiska och fotoelektriska reaktioner.
 • Kontaktlinser kan ge erosioner vid oförsiktig insättning, uttagning eller långvarig användning.

ICD-10

 • S05.0 Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp

Anamnes

 • Vanliga symtom är smärta, ljuskänslighet, känsla av att ha skräp i ögat och tårflöde.
 • Bedömning av skademekanismer som fingernaglar, kvistar och liknande i ögat:
  • Patienten vet inte alltid eller kommer inte ihåg skademekanismen
  • Yrkesmässig exponering för små delar som kan ska ögat (trä, metall)?
 • UV-exponering:
  • Solarium? Svetsning? Titta direkt in i solen? Snöblindhet?
  • Symtomen kommer ofta inom några timmar efter exposition

Kliniska fynd

 • Bedöm pupillerna och pupillreaktioner:
  • En dilaterad, icke-reaktiv pupill eller oregelbunden pupill bör väcka misstanke om penetrerande skada
 • Undersökningen är lättare att utföra med ytanestesi, såsom lidokain/fluorescein eller tetrakain ögondroppar.
 • Ögonsmärta med blefarospasm (oförmåga att öppna ögat) och tårflöde förekommer ofta.
 • Injicerat öga, oftast konjunktivalt, ibland blandat.
 • Erosionen ser matt ut i förhållande till resten av hornhinnans yta, som är blank och speglande.
 • Titta alltid efter främmande föremål, även på insidan av övre ögonlocket:
  • Evertera det övre ögonlocket för att bedöma om det finns en främmande kropp
 • Bedöm om det finns pus eller blod i den främre ögonkammaren.

Utredning av kornealerosion

 • Fluoresceinfärgning:
  • Epiteldefekter färgas av fluorescein
  • Syns bäst med användning av koboltblått ljus som gör att defekter syns som gröna områden; filter för blått ljus finns ofta som ett alternativ i ett vanligt oftalmoskop
 • Undersökning av visus:
  • Synen kan vara något nedsatt i den akuta fasen
  • Markant synnedsättning bör väcka misstanke om allvarligare skada

Differentialdiagnoser

 • Andra traumatiska tillstånd som främmande föremål och (mera sällan) kemiska skador
 • Icke-traumatiskt tillstånd med liknande bild – till exempel herpeskeratit
 • UV-keratit (svetsblänk och snöblindhet)
 • Keratokonjunktivis sicca (torra ögonsyndromet)
 • Störningar i blinkfunktionen

Behandling av kornealerosion

 • Smärtlindring:
  • Eftersom de flesta hornhinneerosioner läker utan komplikationer är smärtlindring den viktigaste behandlingen
  • Perorala analgetika, NSAID
 • Antibiotika i infektionsförebyggande syfte.

Egenbehandling

 • Sluta med kontaktlinser i förekommande fall. Nya, rena linser kan användas när ögat är helt läkt.
 • Gnugga inte i ögonen.

Läkemedelsbehandling

 • Perorala smärtstillande läkemedel:
  • NSAID, till exempel diklofenak eller naproxen
  • Paracetamol
 • Cykloplegika (läkemedel som förlamar ciliärmuskeln):
  • Kan prövas mot smärta
  • Till exempel cyklopentolat
 • Lokala antibiotika:
  • Till exempel:
   • Kloramfenikol ögonsalva 1 cm i konjunktivalsäcken flera gånger dagligen, i början var tredje timme
   • Kloramfenikol ögondroppar 1 droppe 6–8 gånger dagligen. När symtomen lindrats kan installationsfrekvensen minskas
   • Fucithalmic ögondroppar 1 droppe 2 gånger dagligen
  • Behandlingen kan förlängas med 1–2 dagar efter symtomfrihet för att minska risken för recidiv
  • Ögonsalva kan ge nedsatt syn men ge bättre lindring och snabbare läkning
  • Om patienten använder kontaktlinser finns en ökad risk för Pseudomonas aeruginosa:
   • Flera källor anger att ytterligare skydd behövs, som till exempel ciprofloxacin eller tobramycin ögondroppar
 • Indifferenta medel:
  • Ingen bevisad effekt
  • Kan ges vid UV-ljusskada
 • Anestesimedel?
  • Upprepad behandling med ytanestesi kan skada hornhinnan och leda till fördröjd läkning. Det kan också maskera försämrade symtom som bör föranleda en ny bedömning

Annan behandling

 • Ögonbandage?
  • Forskning visar att ögonbandage inte påskyndar läkningen och inte heller ger smärtlindring
  • Kan övervägas hos barn som inte kan låta bli att manipulera ögat
  • Ska undvikas vid användning av kontaktlinser

Komplikationer

 • Ärrbildning och synnedsättning.
 • Korneasår, keratit.
 • Recidiverande kornealerosioner.

Prognos

 • Normalt god prognos – små epiteldefekter läker vanligen spontant inom 1–3 dygn om det inte uppstår komplikationer som till exempel infektion.
 • I sällsynta fall kan det bli ett utdraget förlopp med recidiverande erosion.

Källor

 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Ögonskador. Medicinskt godkänd: 2018-11-08. (Hämtad 2020-06-23).
 • Ahmed F, House RJ, Feldman BH. Corneal Abrasions and Corneal Foreign Bodies. Prim Care. 2015;42(3):363-375.
 • Wipperman JL, Dorsch JN. Evaluation and management of corneal abrasions. Am Fam Physician. 2013;87(2):114-120.

Annons
Annons
Annons

Annons