Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Perforerande/penetrerande ögonskador


Uppdaterad den: 2022-02-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Skada som leder till perforation eller ruptur av ögongloben.1

Olika skadetyper2

 • Kontusion:
  • Stöt/slag mot ögat utan perforering
 • Kontusion med bulbusruptur:
  • Kraftig stöt/slag som leder till att ögonväggen (vanligen sklera) spricker
 • Perforationsskada:
  • Perforerande skada på ögonväggen orsakad av ett fysiskt föremål 
 • Perforationsskada med intraokulär främmande kropp:
  • Perforerande skada med främmande kropp inuti ögat (exempelvis metall, glas eller plast)
 • Dubbel perforationssskada:
  • Perforationsskada där den främmande kroppen har passerat genom ögat. Det finns en ingångs- och utgångsöppning och en möjlig främmande kropp i orbita
 • Penetrationsskada:
  • Stickskada (kniv, annat vasst föremål). Ingen intraokulär främmande kropp

Förekomst

 • Både bulbruptur, penetrationsskada och perforationsskada med intraokulär främmande kropp är sällsynta i primärvård, men viktiga att påvisa då de kräver akut behandling.

Etiologi och patogenes

 • Vid perforationsskada med eller utan intrabulbär främmande kropp är en vanlig orsak arbete med metall.2
 • Bland äldre med tidigare ögonkirurgi är fallskador med bulbruptur relativt sett vanligt.2
 • Penetrerande skador kan vara till exempel med vassa föremål som nål eller kniv. Perforationer sker ofta genom kornea, men även genom sklera.3

ICD-10

 • S05 Skada på ögat och ögonhålan
  • S05.2 Laceration av öga och ruptur med prolaps eller förlust av intraokulär vävnad

ICD-10 Primärvård

 • S05- Skada på ögat och ögonhålan

Diagnos

Diagnoskriterier

 • En uttalad skada är lätt att känna igen – uppgrundad främre kammare med blod i, mios eller oregelbunden pupill, grumlig lins, mjuk ögonglob.
 • Mindre perforationer kan vara mycket svåra att diagnostisera.

Differentialdiagnoser

 • Perforerande skada är en viktig differentialdiagnos vid flisanamnes (exempelvis metall mot metall).

Anamnes

 • Nedsatt visus, smärta, rött öga.
 • Ett typiskt händelseförlopp är en patient som har använt hammare eller annat redskap på metall eller sten, och märkt att något träffat ögat.
 • Det perforerande föremålet kan vara ytterst litet.
 • Större intraokulära främmande kroppar förekommer också vid till exempel trafikolyckor, skjut- och sprängolyckor.
 • Fallskador hos äldre, speciellt vid tidigare ögonkirurgi.

Kliniska fynd

 • Ögonlock och ögonglob ska inte palperas vid misstanke om perforation.
 • Rifter och perforationer:
  • Kan vara svåra att se utan spaltlampa, ingångshålet sitter oftast i kornea
  • Subkonjunktivala blödningar kan täcka ingångshål i sklera
  • Kammarvätska kan läcka ut, vilket kan ses vid Seidel's test (infärgning med fluorescein och inspektion av det misstänkta perorationsstället i blått ljus i ögonmikroskop)
 • Luxering av strukturer:
  • Strukturerna i främre delen av ögat följer gärna strömmen av kammarvätska och dras i riktning mot perforationsöppningen
  • Speciellt iris, men även ciliarkroppen, linsen och glaskroppen kan förskjutas på detta sätt
 • Blod i främre kammaren är vanligt.
 • Oftalmoskopi:
  • Försvagad eller upphävd röd reflex
  • Man kan se en skada på iris eller lins, intraokulärt blod eller främmande kropp, eventuellt synlig näthinneskada

Andra undersökningar

 • Överväg möjlighet till intraorbital eller intrakraniell lokalisation av föremål som träffat ögat med hög hastighet.
 • DT är den undersökning som föredras.4-6
 • Röntgen används i liten utsträckning, men kan vara användbart till exempel i glesbygd för att utesluta intraokulärt metallföremål.
 • MR är kontraindicerat om man misstänker ett metallföremål. Däremot är MR bra för att identifiera mjukdelsskador i ögat och icke-metalliska främmande föremål.1

När remittera?

 • Perforerande ögonskador ska alltid handläggas akut på ögonklinik.

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Vid perforerande skador:
  • Ges alltid systemisk och lokal antibiotika, helst så snart som möjligt
  • Eventuellt tetanusprofylax, se Förebyggande åtgärder i texten Tetanus
  • Om patienten ska transporteras vidare: lägg på förband, men undvik salva som kan hamna intraokulärt
 • Patienten transporteras på det sätt som allmäntillståndet kräver. Som regel är det inte nödvändigt att patienten ligger på bår på grund av själva ögonskadan.

Läkemedelsbehandling

 • För längre transport till sjukhus ska antibiotikadroppar och systemisk bredspektrumantibiotika ges, efter samråd med jourhavande ögonläkare.

Annan behandling

 • Ögonförband.

Kirurgi7

 • Ruptur, penetrationsskada, perforationsskada:
  • Primär suturering på ögonklinik vid både så kallad öppen och sluten ruptur (täckt av konjunktiva)
  • Sekundär kirurgi (lins, glaskropp, näthinna) blir ofta aktuell senare i förloppet på ögonklinik med kompetens inom vitreoretinal kirurgi
 • Perforationsskada med intraokulär främmande kropp:
  • Opereras på ögonklinik med erfarenhet av ögontraumakirurgi och vitreoretinal kirurgi
  • Intraokulära främmande kroppar bör som regel tas bort så snart som möjligt:
   • Risken för endoftalmit ökar i proportion till tiden efter skadan
  • Partiklar av järn och koppar måste avlägsnas för att förhindra senare toxiska degenerativa förändringar
  • Partiklar av exempelvis glas porslin eller plast avlägsnas som regel, men behöver inte alltid tas bort om kirurgin bedöms riskabel, då de inte verkar orsaka långvariga skador
 • Dubbel perforationsskada:
  • Föremål av järn eller koppar bör avlägsnas från orbita. I övriga fall individuell bedömning
  • Sekundär vitreoretinal intervention är nästan alltid aktuell, vanligtvis 1–2 veckor efter den primära skadan
 • Primär enukleation/evisceration (borttagning av ögat) efter skada:
  • Endast vid mycket omfattande skador på ögat
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Endoftalmit.
 • Katarakt.
 • Ärr i kornea.
 • Sekundärt glaukom.
 • Näthinneavlossning.
 • Vid intraokulär främmande kropp: järn- och kopparföremål som blir liggande intraokulärt ger degenerativa förändringar i ögat och till slut blindhet.

Prognos

 • Prognosen vid perforerande skada på ögat varierar beträffande synen, från full syn till total blindhet på ögat.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vikten av att använda skyddsglasögon.

Skriftlig patientinformation

 • Perforerande ögonskada

Uppföljning

Plan

 • Ögonläkare har ansvaret.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons