Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Trakom


Uppdaterad den: 2013-01-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kronisk infektion i konjunktiva som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.1-2
 • Återkommande infektioner ger ärrbildande trakom där det övre ögonlocket är förkortat och inåtvridet (entropium) och ögonfransarna skaver mot hornhinnan (trichiasis).
 • Blindhet beror på grumlingar i hornhinnan som ett resultat av entropium och trichiasis.
 • Klassificering av akut trakom (WHO):
  • Milt trakom, grad TF, innebär närvaro av fem eller fler folliklar i den övre tarsala bindhinnan som är minst 0,5 mm i diameter
  • Allvarligt trakom, grad TI, innebär uttalad inflammatorisk förtjockning av den övre tarsala bindhinnan som gör att mer än hälften av de normala djupa blodkärlen inte syns

Förekomst

 • Trakom är en av de mest utbredda sjukdomarna i världen och beräknas förekomma hos uppskattningsvis 300–500 miljoner människor, och de flesta av dem är barn.
 • 63 miljoner människor anses ha en aktiv form av sjukdomen vid en given tidpunkt, och cirka 10 miljoner människor är synskadade eller helt blinda till följd av trakom.3
 • I områden med hög prevalens finns aktiv sjukdom hos mer än 50 % av barnen som inte har börjat skolan och prevalensen kan vara 60–90 %.4
 • Så många som 75 % av kvinnorna och 50 % av männen över 45 år kan uppvisa tecken på ärrbildande sjukdom.5
 • Sjukdomen finns först och främst i utvecklingsländer, i tropiska och subtropiska områden:
  • Ärrbildande trakom är vanligt i delar av Afrika, Mellanöstern, sydvästra Asien, Indien, bland aboriginerna i Australien och i vissa delar av Central- och Sydamerika
 • WHO har som mål att eliminera trakom som ett folkhälsoproblem före år 2020 genom SAFE-strategin: Surgical, Antibiotics, Face washing, Environment change (Kirurgi, antibiotika, ansiktstvätt, miljöombyte).2,6

Etiologi och patogenes

 • Sjukdomen är huvudsakligen en infektion i konjunktiva av Chlamydia trachomatis.
 • Kontaktsmitta är antagligen vanligast, men mikroberna antas även kunna spridas via flugor.
 • Bakterierna producerar ett antigen som utlöser en lokal inflammation med nekros och efterhand ärrbildningar.
 • Slemhinnan på ögonlockens insida är särskilt utsatt för denna infektion.
 • Ärrbildningar på ögonlocket kan leda till att ögonlocket skrumpnar och får en felställning (entropium) så att ögonfransarna irriterar hornhinnan, ett tillstånd som kallas trichiasis.
 • Den sekundära irritationen och inflammationen i hornhinnan är orsaken till att sjukdomen kan leda till blindhet.

Predisponerande faktorer

 • Brist på god hygien.
 • Låg ålder och trångboddhet.
 • Tropiskt/subtropiskt klimat.

ICD-10

 • A71 Trakom
  • A71.0 Trakom i tidigt stadium
  • A71.1 Trakom i aktivt skede
  • A71.9 Trakom, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • A70-Infektion orsakad av Chlamydia psittaci

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Infektion i konjunktiva och påvisning av Chlamydia trachomatis.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till konjunktivit eller keratit.

Anamnes

 • Inleds som akut konjunktivit med irritationskänsla och sekretion.
 • Vid återkommande infektioner utvecklas efterhand en kronisk infektion med bestående inflammationsförändringar, förtjockning och senare ärrbildningar och felställning av ögonlocket.

Kliniska fynd

 • Stadium I:
  • Konjunktivit med synliga folliklar, mest tydligt på insidan av det övre ögonlocket
  • Begynnande kärlinväxt i hornhinnan ovanifrån (pannus trachomatosus)
 • Stadium II:
  • Mer uttalad konjunktivit med hypertrofi i slemhinnan
 • Stadium III:
  • Påvisbara ärrbildningar i konjunktiva, synligt som tunna vita ränder
  • Ökande kärlinväxt i hornhinnan
 • Stadium IV:
  • Ärrbildningar och felställningar (entropium och trichiasis) av ögonlocket
  • Pannus även ärrliknande
  • Kan efterhand eventuellt kompliceras av keratit

Kompletterande undersökningar

 • Bakterien kan odlas.

Andra undersökningar

 • Bakterieantigen kan påvisas i avskrap från konjunktiva.

När remittera?

 • Remittera patienten till kirurgisk behandling vid felställningar av ögonlocket.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektionen och förebygga felställningar, keratit och blindhet.

Allmänt om behandlingen

 • Systemisk behandling med antibiotikum vid infektion.
 • Den mest kostnadseffektiva åtgärden för att förebygga blindhet är att erbjuda kirurgisk behandling för patienter vars ögonfransar irriterar hornhinnan (trichiasis).6-7
 • Allmänna förbättringar av vattenledningar och sanitetssystem är viktigt som profylax i högendemiska områden.

Egenbehandling

 • God hygien och ansiktstvätt är associerat med lägre förekomst av sjukdomen.6

Läkemedelsbehandling

 • En engångsdos med azitromycin 20 mg/kg (max 1 g) verkar bota de flesta:8
  • Massutdelning av azitromycin i endemiska områden har visats minska förekomsten av trakom betydligt, men behandlingen måste sannolikt upprepas med regelbundna intervall9
  • Massbehandling kan leda till en flockeffekt som begränsar smittspridningen

Annan behandling

 • Eventuellt korrigerande kirurgi.
 • Bilamellär tarsal rotation:
  • Det övre ögonlocket kapas horisontellt i dess fulla tjocklek i en linje parallellt med och 3 mm från ögonlockskanten
  • Snittet sträcker sig från strax lateralt om tårpunkten till laterala ögonvrån
  • Suturer läggs genom alla skikt i ögonlocket så att man hindrar ögonlockskanten från att vändas inåt

Förebyggande åtgärder

 • Korrekt behandling av akut konjunktivit kan förebygga utveckling av kronisk infektion.10
 • Hygienåtgärder som ansiktstvätt och att se till att barnen är rena i ansiktet har en dokumenterad förebyggande effekt.
 • Att hålla undan flugor med hjälp av insektsmedel har sannolikt effekt.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Den första episoden med konjunktivit går alltid tillbaka av sig själv.
 • I endemiska områden förekommer konstanta recidiv och efter hand uppstår en kronisk infektion.

Komplikationer

 • Pannus: fibrovaskulär inväxt under hornhinnans epitelskikt.
 • Entropium och trichiasis.
 • Sekundär keratit.
 • Ärrbildningar i hornhinnan med risk för blindhet.

Prognos

 • Risken för ärrbildningar i hornhinnan och synnedsättning ökar med stigande ålder.
 • De flesta som blir blinda förlorar synen i vuxen ålder.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Sjukdomen förekommer i princip inte längre i Skandinavien.

Skriftlig patientinformation

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons