Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Tumörer i orbita


Uppdaterad den: 2021-08-31
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • En solid eller cystisk tumör som ligger bakom septum orbitale.1-2

Förekomst

 • Tillståndet är sällsynt, cirka 1:100 000 per år.3-4
 • Tumörer i orbita förekommer i alla åldrar, men maligna tumörer har en ålderstopp i åldern 70–79 år.5

Etiologi och patogenes

 • Histologiskt kan det föreligga många olika typer av tumörer:
  • Mukocele, hemangiom, pleomorfa adenom, schwannom, dermoidcystor och meningeom är bland de vanligaste tumörerna
 • De kan vara primärtumörer i orbita, en följd av inväxt från närliggande strukturer eller metastaser.
 • Stor histologisk mångfald.4

ICD-10

 • C69 Malign tumör i öga och närliggande vävnader
  • C69.6 Malign tumör i orbita
  • C69.8 Malign tumör i öga och adnexa med övergripande växt
  • C69.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i öga

ICD-10 Primärvård

 • C69- Malign tumör i öga och närliggande vävnader

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen bygger på anamnes, kliniska fynd, bilddiagnostiska undersökningar och histologi.

Differentialdiagnoser

 • Tyreotoxikos med exoftalmus

Anamnes

 • De vanligaste symtomen hos patienter med tumör i ögonhålan i ett norskt material:5
  • Utstående öga (exoftalmus) – 36 %
  • Periorbital svullnad – 23 %
  • Palpabel tumör – 22 %
  • Dubbelseende – 21 %
  • Nedsatt syn – 19 %
  • Smärtor – 16 %
  • Hängande ögonlock (ptos) – 9 %
  • Rött öga – 8 %
 • Nedsatt syn är varken ett tidigt eller ett särskilt frekvent symtom, vilket beror på synnervens och ögonglobens stora förmåga att förskjutas.
 • Hur länge patienten har symtom före inläggning kan variera från ett par dagar till flera år.

Kliniska fynd

Orbitatumör med nedtryckning av bulbus (Schwannom).
 • De vanligaste fynden hos patienter med tumör i orbita i ett norskt material:5
  • Proptos/felställning av ögat – 67 %
  • Palpabel tumör – 44 %
  • Nedsatt rörlighet – 18 %
  • Nedsatt synskärpa – 12 %
  • Ptos – 11 %
  • Papillödem eller papillatrofi – 8 %

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga aktuella.

Andra undersökningar

 • DT och MR är de undersökningar som föredras:
  • Datortomografi är den mest använda metoden och undersökningen kan förbättras med kontrastinjektion
  • MR kan påvisa små förändringar i mjukvävnad, men är mindre lämpligt vid benförändringar
 • I särskilda fall angiografi.
 • Finnålsbiopsi:
  • Kan vara aktuellt
 • Synfältsundersökning med perimetri.

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Behandlingen i korthet

 • S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm har riksansvar för den ögononkologiska verksamheten i Sverige och handlägger de flesta orbitatumörer i Sverige.6
 • Behandlingen beror på tumörens lokalisation och histologisk diagnos:
  • Vid benigna tillstånd görs lateral orbitotomi och i de flesta fall är det möjligt med en radikal excision
  • Vid maligna tumörer måste man ofta genomföra exenteration av ögonhålan:
   • Ofta ges kompletterande strålbehandling
   • Intraarteriell behandling med cytostatika kan övervägas

Kirurgisk behandling

Lateral orbitotomi 5

 • Lateral orbitotomi ger god exponering av orbita med liten risk för att viktiga strukturer skadas.
 • Ingreppet utförs genom ett hudsnitt vid den laterala orbitakanten.
 • Den laterala orbitaväggen sågas igenom upp mot skallbasen och ned mot arcus zygomaticus, och lyfts sedan ut.
 • När ingreppet är klart sätts benfragmentet på plats igen.

Exenteration av ögonhålan5

 • Vid det här ingreppet tar man bort allt innehåll i ögonhålan samt periosteum.
 • Benet täcks sedan med hudtransplantat.
 • Postoperativt måste en protes tillpassas:
  • Tidigare användes ögonproteser av glas, men idag är det vanligt med silikonproteser som fästs med magneter i stift som placeras innanför orbitakanten
 • I vissa fall omfattar den borttagna vävnaden även delar av ögonhålans ben.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Det är förhållandevis få komplikationer i anslutning till ingreppet.5

Prognos

 • Prognosen beror på den primära tumören.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons