Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Uveit och iridocyklit


Uppdaterad den: 2020-12-02

Annons

Bakgrund

 • Uveit är flera tillstånd:
  • Innebär inflammation i en eller alla delar av uvea, det vill säga iris, corpus och choroidea
  • Kan också omfatta närliggande strukturer som retina, nervus opticus, glaskroppen och sclera

Epidemiologi

 • Förhållandevis sällsynt tillstånd.
 • Främre uveit har en årlig incidens på 25–52 nya fall per 100 000 invånare.
 • Vanligare bland män.
 • Uppträder oftast mellan 20 och 40 år.

Etiologi och patogenes

 • Patogenesen är heterogen och spänner sig från infektiös till autoimmun:
  • Inflammationen kan uppkomma isolerat i ögat eller som del av en systeminfektion
  • Hälften av fallen klassificeras som idiopatiska
Annons
Annons

ICD-10

 • H20 Inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen
  • H20.0 Akut och subakut iridocyklit
  • H20.1 Kronisk iridocyklit
  • H20.2 Linsinducerad iridocyklit
  • H20.8 Annan specificerad iridocyklit
  • H20.9 Iridocyklit, ospecificerad

Anamnes

 • Akut iridocyklit:
  • Plötslig värk och ljuskänslighet
  • Rött tårande öga
  • Diskret synnedsättning
  • Ibland smärtsamt när ögat ackommenderar

Kliniska fynd

 • Akut iridocyklit:
  • Ciliär injektion, det vill säga att vid infektion ses rodnad runt hornhinnan
 • Kronisk iridocyklit:
  • Blekt öga
 • Intermediär uveit:
  • Inflammatoriska celler och kondensationer i glaskroppen
 • Panuveit:
  • Kan drabba hela uvea och därför ge symtom från både bakre, främre och intermediära strukturer

Utredning av iridocyklit och uveit

 • Ögonmikropskopi:
  • Kan göras inom primärvården, men vid misstänkt iridocyklit och uveit ska patienten omgående behandlas av oftalmolog
  • Akut iridocyklit:
   • Ljusväg med celler i främre kammaren
   • Depositioner på hornhinnan
 • Utredning gällande bakomliggande genes:
  • Idiopatisk orsak vanligast
  • En enstaka iridocyklit måste exempelvis inte utredas vidare
  • Upprepade besvär däremot ska utredas
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Akut glaukom.
 • Konjunktivit.
 • Keratit.
 • Episklerit/sklerit.

Behandling av iridocyklit och uveit

 • Stoppa inflammationen, lindra smärta.
 • Förhindra komplikationer som glaukom.
 • Hindra utveckling av permanenta synekier.

Läkemedelsbehandling

 • Iridocyklit behandlas främst lokalt:
  • Glukokortikoider i ögondroppar, dos beroende på inflammationsgrad:
  • Pupillvidgande droppar:
   • Exempelvis cyclopentonat eller atropin

Annan behandling

 • Vid svårare fall av särskilt bakre uveit med synnedsättningstecken kan oral kortikosteroidbehandling ges.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Hos en del sker varaktiga synekibildningar.
 • Akut glaukom utvecklas hos 20 %.

Prognos

 • Tidig behandling kan förhindra bestående skador på ögat.
 • Sent insatt behandling kan ge följdtillstånd som syneki och sekundärt glaukom, i mer sällsynta fall katarakt eller näthinneavlossning.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.