Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Uveit och iridocyklit


Uppdaterad den: 2020-12-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Uveit är flera tillstånd:
  • Innebär inflammation i en eller alla delar av uvea, det vill säga iris, corpus och choroidea
  • Kan också omfatta närliggande strukturer som retina, nervus opticus, glaskroppen och sclera

Epidemiologi

 • Förhållandevis sällsynt tillstånd.
 • Främre uveit har en årlig incidens på 25–52 nya fall per 100 000 invånare.
 • Vanligare bland män.
 • Uppträder oftast mellan 20 och 40 år.

Etiologi och patogenes

 • Patogenesen är heterogen och spänner sig från infektiös till autoimmun:
  • Inflammationen kan uppkomma isolerat i ögat eller som del av en systeminfektion
  • Hälften av fallen klassificeras som idiopatiska

ICD-10

 • H20 Inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen
  • H20.0 Akut och subakut iridocyklit
  • H20.1 Kronisk iridocyklit
  • H20.2 Linsinducerad iridocyklit
  • H20.8 Annan specificerad iridocyklit
  • H20.9 Iridocyklit, ospecificerad

Anamnes

 • Akut iridocyklit:
  • Plötslig värk och ljuskänslighet
  • Rött tårande öga
  • Diskret synnedsättning
  • Ibland smärtsamt när ögat ackommenderar

Kliniska fynd

 • Akut iridocyklit:
  • Ciliär injektion, det vill säga att vid infektion ses rodnad runt hornhinnan
 • Kronisk iridocyklit:
  • Blekt öga
 • Intermediär uveit:
  • Inflammatoriska celler och kondensationer i glaskroppen
 • Panuveit:
  • Kan drabba hela uvea och därför ge symtom från både bakre, främre och intermediära strukturer

Utredning av iridocyklit och uveit

 • Ögonmikropskopi:
  • Kan göras inom primärvården, men vid misstänkt iridocyklit och uveit ska patienten omgående behandlas av oftalmolog
  • Akut iridocyklit:
   • Ljusväg med celler i främre kammaren
   • Depositioner på hornhinnan
 • Utredning gällande bakomliggande genes:
  • Idiopatisk orsak vanligast
  • En enstaka iridocyklit måste exempelvis inte utredas vidare
  • Upprepade besvär däremot ska utredas

Differentialdiagnoser

 • Akut glaukom.
 • Konjunktivit.
 • Keratit.
 • Episklerit/sklerit.

Behandling av iridocyklit och uveit

 • Stoppa inflammationen, lindra smärta.
 • Förhindra komplikationer som glaukom.
 • Hindra utveckling av permanenta synekier.

Läkemedelsbehandling

 • Iridocyklit behandlas främst lokalt:
  • Glukokortikoider i ögondroppar, dos beroende på inflammationsgrad:
   • Exempelvis dexametason
  • Pupillvidgande droppar:
   • Exempelvis cyclopentonat eller atropin

Annan behandling

 • Vid svårare fall av särskilt bakre uveit med synnedsättningstecken kan oral kortikosteroidbehandling ges.

Komplikationer

 • Hos en del sker varaktiga synekibildningar.
 • Akut glaukom utvecklas hos 20 %.

Prognos

 • Tidig behandling kan förhindra bestående skador på ögat.
 • Sent insatt behandling kan ge följdtillstånd som syneki och sekundärt glaukom, i mer sällsynta fall katarakt eller näthinneavlossning.

Annons
Annons
Annons

Annons