Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Fem patientfall om njurcancer – ny fortbildning för onkologer och urologer

“Vårt sätt att tänka kring behandling vid metastaserad njurcancer har ändrats tydligt senaste åren och året, och därför är utbildningen högaktuell”, säger Magnus Lindskog, docent och överläkare i urologisk onkologi, som har varit med och tagit fram NetdoktorPro:s fortbildning om njurcancer.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2022-02-16

Fem patientfall om njurcancer – ny fortbildning för onkologer och urologer
Annons

Varje år drabbas omkring 1 200 individer i Sverige av njurcancer, som är en allvarlig och ofta svårbehandlad cancerform. Under de senaste åren har kunskapen om njurcancer ökat avsevärt och det har resulterat i bättre behandlingar. Idag kan även de som inte botas leva flera år med sin sjukdom.

– Speciellt har patienter med metastaserad njurcancer varit svårbehandlade och haft dålig prognos. Men mycket tack vara nya läkemedel, och även till följd av studier som utvärderat kirurgins och strålbehandlingens respektive roller vid spridd njurcancer, så har situationen förbättrats, säger Magnus Lindskog, docent och överläkare i urologisk onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Detta har således lett till nya behandlingsrekommendationer vid metastaserad njurcancer.

Annons
Annons

Genom en ny fortbildning vill NetdoktorPro bidra till att öka kunskapen och uppmärksamheten om metastaserad njurcancer, de senaste behandlingarna och hur behandlingsrekommendationerna ser ut.

Får följa vanliga men utmanande patientfall

Fortbildningen om metastaserad njurcancer är uppbyggd kring fem patientfall, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. På så sätt kan deltagarna på ett enkelt och underhållande sätt tillgodogöra sig aktuell information.

– Vårt sätt att tänka kring behandling vid metastaserad njurcancer har ändrats tydligt senaste åren och året, och därför är utbildningen högaktuell. Den tar upp ett antal kliniska, vanliga men inte helt lätta problemställningar, som ett stöd för hur man som läkare kan tänka och välja behandling och förhållningssätt, säger Magnus Lindskog, som har tagit fram patientfallen.

Utbildningen riktas till dig som onkolog eller urolog och tar ungefär 15 minuter att genomföra. Alla svar är anonyma och efter utbildningen kan de som vill svara på en enkät för att dela med sig av sina erfarenheter.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Gå till fortbildningen om metastaserad njurcancer >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.