Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Ojämlika förutsättningar att upptäcka bröstcancer

I socialstyrelsens utvärdering av bröstcancerscreening, som för första gången gjorts i Sverige konstaterar man nu stora skillnader mellan regionerna. Både i hur många som erbjuds screening och tiden mellan undersökningarna.

 


Lovisa
Publicerad den: 2022-06-19

Annons

Bröstcancer är som det ser ut idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor. För att upptäcka sjukdomen i tid har screening med mammografiundersökningar erbjudits sedan flera decennier tillbaka. 

Samtidigt är skillnaderna stora mellan regionerna kring hur screeningen handläggs. På vissa ställen i landet erbjuds färre kvinnor screening och det är också olika långt mellan undersökningarna. Det fastställer Socialstyrelsen som för första gången utvärderat bröstcancerscreeningen i Sverige.

– Ja, trots att möjligheten funnits länge ser det ändå olika ut vad gäller deltagandet mellan de olika regionerna, säger Christina Broman, projektledare på Socialstyrelsen.

Annons
Annons

Deltagandet i screeningprogrammet behöver öka 

I sin utvärdering framhåller Socialstyrelsen att deltagandet i screeningprogrammet behöver öka. Detta gäller flera regioner. Även kvinnor med lägre utbildningsnivå är en grupp där fler måste uppmuntras till att delta.

Vidare konstaterar man också i rapporten att tidsintervallet mellan varje screeningtillfälle blivit längre, till stor del beroende på covid-19-pandemin och personalbrist.

– Det är viktigt att regionerna arbetar för att intervallet mellan mammografiundersökningarna inte överstiger det rekommenderade intervallet 18–24 månader, eftersom en förlängning kan resultera i fler cancerfall, säger Christina Broman.

Stor brist på personal på mammografienheterna

Ytterligare ett stort problem som framkommer i utvärderingen är bristen på personal som är ett faktum på flera mammografimottagningar, vilket i sin tur gör att färre får möjlighet att komma på en undersökning.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

– De flesta mammografienheterna har personalbrist både när det gäller bröstradiologer och röntgensjuksköterskor. På hälften av alla kirurgiska bröstmottagningar saknas det bröstkirurger och det är brist på patologer och biomedicinska analytiker, säger Tobias Edbom, projektledare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen poängterar också vikten av att fler regioner rapportera till nationellt kvalitetsregister och att personal får möjlighet att vidareutbilda sig, vilket inte är en självklarhet idag. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.