Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Antioxidanter kan påskynda spridning av cancer

Nya fynd stärker tesen om att intag av antioxidanter ger en ökad tumörtillväxt. I det här fallet handlar det om den svåra hudcancerformen malignt melanom men även lungcancer.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-10-31
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Tidigare har uppfattningen varit att antioxidanter skyddar mot cancer eftersom de neutraliserar så kallade fria radikaler. Något som på senare år har ifrågasatts i ett flertal studier.

– Det här är inte vägen att gå för att behandla cancer. I bästa fall gör behandlingen ingen skillnad, men den kan också förvärra sjukdomen, säger Kristell Le Gal Beneroso, disputerad i medicin vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Forskargruppen i Göteborg visar att antioxidanter inte bara skyddar friska celler, utan även cancerceller vilket ökar antalet metastaser eller dottertumörer.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Spridning av lungcancer och malignt melanom

I den senaste studien tittade Kristell Le Gal Beneroso på hur lungcancer och malignt melanom, i möss och mänskliga cancerceller, reagerar på tillskott av vissa sammansättningar av antioxidanter. Dessa sammansättningar binder till cellernas mitokondrier, som är de främsta tillverkarna av fria radikaler.

Annons
Annons

– Teorin bakom detta var att ge sig på mitokondrierna för att minska tillverkningen av fria radikaler och därmed blockera de DNA-skador som de fria radikalerna orsakar, och som i förlängningen kan ackumuleras och leda till cancer, säger Kristell Le Gal Beneroso.

Men deras resultat visade att detta alltså inte stämmer.

– Sammansättningarna förhindrade inte cancer. Antingen orsakade de ingenting, eller så gjorde de situationen värre. I en modell med malignt melanom växte mössens tumörer betydligt fortare än hos de kontrolldjur som inte fick någon behandling.

Samtidigt menar hon att kosttillskott med antioxidanter skulle kunna vara hälsosamt för kroppen om de hjälper friska celler. Dock saknas starka bevis för att det är så. Men hos de som redan har cancer, även odiagnostiserad, är det tydligt att antioxidanter bidrar till ökad tumörtillväxt.

Annons
Annons

    Källor

  • Sahlgrenska akademin - https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet//starkta-data-for-att-antioxidanter-paskyndar-spridning-av-malignt-melanom.cid1591626

Annons
Annons
Annons

Annons