Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Det ger tydlig överlevnadsvinst vid avancerad njurcancer

Immunterapi bör erbjudas till alla vuxna patienter med avancerad njurcellscancer redan i första linjens behandling. Så lyder NT-rådets nya rekommendation.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-11-08
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Njurcellscancer drabbar omkring 1 200 personer i Sverige varje år. Sjukdomen är mycket allvarlig då den saknar bot och leder till en avsevärt förkortad livslängd med försämrad livskvalitet.

Nyligen kom ny data från fler studier om behandling med PD-(L)1-hämmare vid njurcancer. Det handlar om Bavencio (avelumab), Keytruda (pembrolizumab) och Opdivo (nivolumab) som alla visar på en tydlig överlevnadsvinst vid avancerad njurcancer. Därför har NT-rådet nu gått ut med uppdaterade rekommendationer till regionerna.

Här är de nya rekommendationerna:
Immunterapi bör erbjudas vuxna patienter med avancerad njurcellscancer i första linjen. Kombinationsbehandling ska endast erbjudas patienter i gott allmäntillstånd utan större komorbiditet. Beroende på riskgrupp används någon av nedanstående kombinationer:

  • Vid intermediär/hög risk: i första hand Opdivo i kombination med Yervoy
  • Vid låg risk samt i andra hand vid intermediär/hög risk, någon av följande:
    • Bavencio i kombination med Inlyta, Keytruda i kombination med Inlyta eller
    • Opdivo i kombination med Cabometyx

Källa: Janusinfo/Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Annons
Annons

Ovanstående kombinationsbehandlingar vid njurcellscancer bedöms vara kostnadseffektiva.

Så många patienter bör få behandling med  PD-(L)1-hämmare

Tidig diagnos är ofta avgörande för överlevnaden vid njurcancer, vilket är en utmaning då sjukdomen sällan ger symtom förrän tumören blivit relativt stor eller då cancern har spridit sig. Vid primär metastaserad sjukdom är femårsöverlevnaden 15 procent, medan den vid lokaliserad sjukdom med små tumörer ligger på över 90 procent.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Idag har ungefär 15 procent av patienterna metastaser vid diagnos. Av de som vid diagnostillfället inte har metastaser får omkring 20 procent tumöråterfall inom fem år.

De behandlingar som NT-rådet nu rekommenderar är aktuella för cirka 150 njurcancerpatienter varje år.

Läs NT-rådets yttrande till regionerna här >>


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons