Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Forskningen om prostatacancer ökar i Sverige

Ansökningarna för svenska forsknings- och utvecklingsprojekt om prostatacancer har aldrig varit så många och hållit så hög kvalitet som i år, enligt prostatacancerförbundet. I en intervju berättar professor Jan-Erik Damber om vad som står i fokus inom prostatacancerforskningen i Sverige just nu.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-12-01
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I samband med Mustaschkampen 2020 lyfter prostatacancerförbundet forskningsområdet och vad det innebär för patienterna. I år har förbundet delat ut tio miljoner kronor till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet, vilket är två miljoner mer än vid samma tidpunkt i fjol.

– Inriktningen för de projekt som fått anslag är att hitta nya metoder för bättre diagnos och behandling, säger Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Sahlgrenska akademin och ledamot av förbundets forskningsråd.

I ett pressmeddelande svarar han på vilka de tre viktigaste anledningarna är till att forska om prostatacancer.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

1. Förbättrad diagnostik

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män i Sverige och tar även flest liv. Tidig diagnos är avgörande för sjukdomens prognos. Genom att ta fram bättre bildteknik och nya markörer kan cancern upptäcks i ett tidigt stadium.

2. Bättre behandlingsmetoder vid spridd prostatacancer

Varje år avlider omkring 2 300 män av prostatacancer. Under de senaste åren har stora framsteg gjorts för att bromsa spridd cancersjukdom och minska svåra biverkningar. Forskningen antyder att det på lång sikt finns möjlighet att genom immunbehandling kunna bota sjukdomen.

3. Uppföljning och rehabilitering

Idag lever över 120 000 män med prostatacancer och antalet ökar. Detta beror till stor del beror på att sjukdomen ofta kan behandlas och hållas under kontroll under många år. Kirurgi och strålning är de vanligaste metoderna men båda innebär ofta sänkt livskvalitet. Förutom den psykiska påfrestning som en cancersjukdom alltid innebär får många patienter biverkningar i form av läckage och nedsatt sexuell förmåga. För att bättre kunna följa upp och ge bra rehabilitering krävs hitta nya metoder och arbetssätt.

Annons
Annons

Nu satsas det alltså rekordmycket på forskning inom området. Enligt förbundet har ansökningarna för svenska forsknings- och utvecklingsprojekt om prostatacancer aldrig varit så många och hållit så hög kvalitet som det här året.

    Källor

  • Prostatacancerförbundet - https://prostatacancerforbundet.se/press/#/press releases/forskning-inom-prostatacancer-minskar-lidande-och-raeddar-liv

Annons
Annons
Annons

Annons