Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Kraftig ökning av livmoderhalscancer

För första gången på flera decennier ökar antalet fall av livmoderhalscancer, visar nya siffror från Cancerfonden. En förklaring är utebliven eller oregelbunden screening, vilket gör att cellförändringar inte upptäcks i tid.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-02-21
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Mellan 2014 och 2015 ökade antalet livmoderhalscancerfall med omkring 20 procent, jämfört med tidigare år. Det motsvarar en ökning på ungefär 100 fall.

– Vi vet i dagsläget inte vad ökningen beror på, det behövs fler studier för att ta reda på det. Men många landsting måste bli ännu bättre på att få fler kvinnor att delta i screeningen. Närmare två av tre kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte alls eller bara sporadiskt deltagit i screeningprogrammet, säger Jan Zedenius, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

 Når inte målet för screening

Av alla svenska kvinnor mellan 23 och 60 år deltar 82 procent regelbundet i screeningprogrammet. Deltagandet skiljer sig dock åt mellan olika län. Screeningstatistiken från cancerfonden visar att Stockholm tillhör de län där deltagandet är allt för lågt – bara 75 procent deltar regelbundet. Målet i den nationella cancerstrategin är 85 procent.

Annons
Annons

– Det finns ett tydligt nationellt vårdprogram med rekommendationer om hur man bäst når de kvinnor som uteblir från screening, till exempel årliga omkallelser, telefonsamtal och erbjudande om självtest. Att det är så många kvinnor som uteblir från screening talar för att Stockholms läns landsting inte följer programmet tillräckligt bra, eller inte är tillräckligt bra på att lära av de landsting som lyckas bättre, säger Jan Zedenius.

    Källor

  • Cancerfonden - https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/livmoderhalscancer/kraftig-okning-av-livmoderhalscancer

Annons
Annons
Annons

Annons