Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Överlevnaden i bröstcancer kan sjunka på sikt

Betydligt färre har fått diagnosen bröstcancer under 2020, jämfört med i fjol. Orsaken torde vara att många inte sökt vård under pandemin och att mammografiscreeningen sattes på paus – och är fortfarande för den äldsta gruppen över 70 år, som löper störst risk för att drabbas. Därför befaras fler med avancerad bröstcancer upptäckas under vintern.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-08-26
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Överlevnaden i bröstcancer kan sjunka på sikt
Annons

Trots att cancerpatienter, tillsammans med covidpatienterna och akut sjuka, skulle prioriteras inom sjukvården har pandemin lett till att betydligt färre med misstänkt cancer söker vård. Antalet remisser från primärvården till cancerspecialisterna har i vissa fall minskat med närmare 50 procent jämfört med samma period 2019.

Dessutom har antalet nyinsjuknade i cancer minskat. Något som brukar ligga stabilt över åren. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

– Under april hade vi bara hälften så många diagnosticerade bröstcancerfall som förra året, säger Irma Fredriksson, bröstkirurg på Karolinska och ordförande för nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, till tidningen.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Fler patienter med avancerad bröstcancer

Orsaken till att färre har sökt vård för cancersymtom under pandemin kan vara rädslan för att smittas av covid-19 eller att belasta vården i onödan. Samtidigt har de som sökt för sina symptom fått en cancervård nästan helt utan väntetider och köer.

– De som kom fick snabb och bra vård, men vi oroar oss för dem som inte blivit diagnostiserade under pandemin när mammografiscreeningen var stängd, säger Irma Fredriksson till Svenska Dagbladet.

Mammografiscreeningen är nu öppen för kvinnor under 70 år. Samtidigt bedöms den äldsta gruppen över 70 år löpa störst risk för att drabbas av bröstcancer och riskerar nu att få en sämre prognos när cancern väl upptäcks. Enligt Irma Fredriksson finns det inga planer på att screena ifatt och hon tror att patienter med avancerad bröstcancer kan öka på sikt.

Annons
Annons

För att klara av det väntade söktrycket och att kunna behandla fler krävs ett nationellt samarbete och att sjukvårdens visar att det är säkert för patienterna att söka vård.

    Källor

  • Svenska Dagbladet - https://www.svd.se/tusentals-svenskar-har-oupptackt-cancer

Annons
Annons
Annons

Annons