Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Studie: Bättre överlevnad av kombinationsbehandling vid malignt melanom

Kombination av två läkemedel, med så kallade immuncheckpointhämmare, vid spritt malignt melanom ledde till att mer än hälften av patienterna levde efter fem år, enligt en ny analys som Dagens Medicin rapporterar om.


Publicerad den: 2019-10-02

Studie: Bättre överlevnad av kombinationsbehandling vid malignt melanom
Annons

– Det är viktiga data som ger stöd för att patientgruppen har långvarig nytta av PD1-hämmare. Vi kan allt mer räkna med chans till bot både när en patient startar med immunterapi i kombination eller med PD1-hämmare i monoterapi, säger Gustav Ullenhag, docent och överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Dagens Medicin. 

Analysen baseras på data från en randomiserad fas 3-studie med 945 patienter med spritt malignt melanom. Samtliga patienter var obehandlade sedan tidigare och lottades till en av tre grupper med olika läkemedelsbehandlingar: kombinationsbehandling, enbart nivolumab, eller enbart ipilimumab. 

Efter fem år var överlevnaden 52 procent bland de som fått kombinationsbehandlingen. För patienter med enbart en läkemedelsbehandling var överlevnaden 44 och 26 procent. 

Annons
Annons

Läs även: Bilder på malignt melanom – så ser ett onormalt nevus ut

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Tveksamt om svensk praxis ändras


Kombinationsbehandlingen kan bli aktuell för svenska patienter som har ett lågt uttryck av tumörmarkören PD-L1. Om resultaten från analysen kommer påverka praxis är dock inte troligt i nuläget. 

– Om svensk praxis kommer att förändras till följd av dessa nya fynd, så att fler får PD1-hämmare plus ipilimumab, är tveksamt. Totalöverlevnaden var inte statistiskt signifikant bättre för dem som fått kombinationsterapin jämfört med nivolumab som monoterapi, säger Gustav Ullenhag till Dagens Medicin. 

Vilka patienter som har mest nytta av en kombination av läkemedlen är i dag svårt att veta, men det är något som forskarna vill titta närmare på. 

Annons
Annons

Studien har publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine.

Fortbildning inom onkologi: Vad vet du om skelettmetastaser?

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/30/stod-for-immunkombo-vid-melanom/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.