Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Öron-näsa-hals

Sömnapnésyndrom - när remittera och vikten av kardiovaskulär prevention

Obstruktivt sömnapnésyndrom, OSAS, är relativt vanligt. De flesta får diagnosen i 50–65 årsåldern. Vad är särskilt viktigt att tänka på i primärvården för patienter med denna diagnos?


Publicerad den: 2023-02-08

Annons

Övervikt, stora tonsiller och slapp muskulatur i svalget är vanliga orsaker till att svalget "kollapsar" under inandning vid sömn. Sådan obstruktion kan leda till andningsuppehåll som påverkar sömnkvaliteten men kan även försämra den kardiometabola hälsan med ökad risk för bland annat hypertoni. Typiska symtom vid OSAS är bland annat bevittnade nattliga andningsuppehåll, snarkning och ökad dagtrötthet utan annan förklaring.

Behandling rekommenderas endast vid kliniskt relevant obstruktivt sömnapné. Indikation för utredning är därför (enligt Nationellt vårdprogram) typiska symtom (direkt indikation), alternativt förekomst av riskfaktorer eller samsjuklighet kopplad till förekomst av sömnapné (indirekt indikation).

Sömnundersökning görs via sömnlaboratorium/neurofysiologiskt laboratorium, men oftast kan patienten göra själva sömnregistreringen i hemmet. De olika behandlingsalternativen (PAP-behandling (positivt andningstryck), apnébettskena, övre luftvägskirurgi, positionsbehandling och överviktsbehandling) väljs bland annat utifrån antal apnéer/hypopnéer vid sömnregistreringen, ålder, samsjuklighet och vilken behandling som patienten kan tolerera.

Annons
Annons

Som allmänläkare är det viktigt att stötta patienter med OSAS till viktminskning vid övervikt. Man bör undvika förskrivning av opiater och bensodiazepiner och kan prata med patienten om att undvika alkohol på kvällen. Eftersom den kardiometabola hälsan påverkas av OSAS är det också viktigt att kontrollera kardiometabola riskfaktorer och ge adekvat behandling vid behov.

Läs mer om sömnapnésyndrom i vår medicinska översikt

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.