Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Angulär cheilit


Uppdaterad den: 2021-06-29
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Sjukdomen går också under benämningen angulär stomatit.
 • Det är ett inflammatoriskt tillstånd som ger smärtsamma lesioner i munvinklarna1 – ömhet, erytem och sprickbildning är typiskt.
 • Diagnosen är ofta förknippad med stomatit relaterat till användning av tandproteser.
 • Angulär cheilit kan vara ett isolerat tidigt tecken på anemi eller vitaminbrist, till exempel B12-brist, och går tillbaka när den underliggande sjukdomen har behandlats.

Förekomst

 • Det är ett ganska vanligt tillstånd hos äldre, särskilt hos de som har tandprotes.

Etiologi och patogenes

 • Multifaktoriell och har möjligen vara en kombination av traumatisk, bakteriell och mykologisk orsak.2
 • Infektiösa orsaker:
  • Den vanligaste orsaken är infektiös och inkluderar organismer som Candida albicans, Staphylococcus aureus och beta-hemolytiska streptokocker3-4
  • Om utslagen försvinner efter behandling med svampdödande läkemedel och antibiotika är detta starka indikatorer på betydelsen av dessa mikroorganismer vid detta tillstånd
 • Icke infektiösa orsaker:
  • Dessa kan vara användning av dåligt anpassade tandproteser, onormala hudveck i mungiporna, kontaktallergi, näringsbrist, anemi, torr hud, hypersalivering och atopisk och seborroisk dermatit2,5
  • Tillståndet är också vanligt bland hiv-infekterade patienter3 och bland personer med Downs syndrom6
  • Att ofta tvätta munnen och överdriven användning av tandtråd kan också bidra till utvecklingen av angulär cheilit6
  • Kan möjligen associeras med brist på riboflavin och/eller järn
 • Hos yngre:
  • Hos unga kan angulär stomatit bero på att barnet slickar sig mycket om läpparna, biter på mungiporna eller suger på tummen6
 • Hos äldre:
  • Dåligt anpassade tandproteser, tvångspräglad läppslickning och munandning sekundärt till nästäppa kan leda till angulär cheilit

Patogenes

 • Vätska dras till mungiporna så att huden blöts upp och spricker - fissurer bildas samt erytem, exsudation och möjliggör sekundärinfektion med Candida och/eller stafylokocker.

Predisponerande faktorer

 • Järnbristanemi och annan vitaminsbrist har angetts vara utlösande faktorer.
 • Saliv som ligger i mungiporna är en viktig riskfaktor.
 • Immunsvikt.

ICD-10

 • K13 Andra sjukdomar i läpparna och i munslemhinnan
  • K13.0 Sjukdomar i läpparna
 • B37 Candidainfektion
  • B37.0 Candidainfektion i munnen

ICD-1O Primärvård

 • K13 Läpp- och munslemhinnesjukdom
 • B379P Candidainfektion

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs vanligtvis mot bakgrund av en typisk sjukhistoria och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Herpes labialis
 • Erosiv lichen planus
Herpes simplex, labialis
Lichen planus mun

Anamnes

 • Tillståndet presenterar sig vanligtvis som erytem, smärtsamma sprickbildningar, fjällning, blödning och sårbildning i mungiporna.3
 • De flesta upplever torra läppar och obehag. De beskriver en brännande känsla som ofta uppstår när man trycker mot skadan.
 • Angulär cheilit kan uppstå spontant men utvecklas oftare hos personer som använder tandproteser, som ofta använder mask i sitt yrke och bland småbarn - särskilt om de dreglar och använder napp.5
 • Fråga om kosthållning. Är den fullvärdig? Finns det anledning att misstänka vitaminbrist?

Anamnesfrågor

 • Tandstatus. Användning av tandproteser? Munhygien?5
 • Yrke? Användning av mask?
 • Andra sjukdomar? Anemi, immunsvikt.
 • Rökning? Användning av tuggtobak?
 • Alkoholkonsumtion?
 • Hudsjukdomar? Atopisk dermatit, psoriasis, lichen planus.
 • Allergiska tillstånd? Astma, eksem.
 • Läkemedel?2-3

Kliniska fynd

 • Smärtsamma sår, fissurer i munvinklarna.
 • Kontrollera också eventuella tandproteser, gingiva, slemhinnan i munhålan.3
Angulär cheilit

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Kontrollera eventuellt Hb, ferritin, vitamin B12, folsyra, blodsocker.
 • Svamp?
  • Det är även bra att ta skrapprov från utslaget för odling/mikroskopi
  • Du kan också ta prover från tandprotesen

När remittera?

 • Om lesionerna inte svarar på behandling, eller snabbt återkommer eller ser misstänkta ut, bör patienten hänvisas till hudläkare eller önh-läkare.

Behandling

Behandlingsmål

 • Minska smärtor och obehag.
 • Reda ut och eventuellt behandla underliggande sjukdom.

Allmänt om behandlingen

 • De flesta fall av angulär cheilit är infektiösa och ska behandlas med svampdödande läkemedel, i vissa fall antibiotika.
 • Behandla eventuell underliggande vitaminbrist.

Egenbehandling

 • God munhygien.
 • Rena tandproteser som sitter bra.
 • Användning av krämer/salvor som förebyggande/skyddande.
 • Patienter som använder inhalerade steroider bör skölja munnen efter inhalation för att ta bort eventuella steroidrester i munnen och på så sätt minska risken för infektion.5

Läkemedelsbehandling

 • Om C albicans förekommer:
  • Använd lokalbehandling, till exempel nystatin, klotrimazol, ketokonazol. Eventuellt i kombination med en mild steroid
  • Smörjes på de affekterade områden och även på ovansidan av tandproteserna om de också är infekterade
  • Om orofaryngeal candidiasis förekommer bör en peroral behandling ordineras
 • Om S aureus förekommer:
  • Behandla med en kombination av till exempell antibiotika + hydrokortisonkräm, till exempel fusidinsyra 2 % i 7 dagar.
  • Behandling med mikonazol och hydrokortison har en lätt bakteriostatisk effekt och kan ges vid lindrigare angrepp
  • Antibiotika som lokalbehandling smörjes i mungiporna, eventuellt också i näsborrarna (infektionen kan sprida sig därifrån)5

Vid underliggande hematologisk sjukdom

 • Hos patienter med underliggande hematologisk sjukdom kommer korrektion av näringsbrist reversera den inflammatoriska processen.7

Annan behandling

 • Det kan även vara bra att undvika ämnen som orsakar kontaktallergi.

Förebyggande åtgärder

 • God mun- och tandhygien är bra förebyggande åtgärder.
 • Vid konstant salivering och slickande som orsak till irritation är det viktig att använda en barriärkräm.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Candidainfektion svarar bra på antimykotika.
 • Recidivtalen är höga och rapporteras vara uppe i 80 %.8

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Munvinklar, infektion

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons