Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Barotrauma


Uppdaterad den: 2012-09-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Tryckskillnadstrauma som tillfogats mellanörat/innerörat vid försämrad funktion av örontrumpeten (tuba auditiva).

Förekomst

 • Beror på flyghöjd, typ av flygplan och passagerarens karakteristika.
 • En punktprevalensstudie visade att 20 % av vuxna och 40 % av barnpassagerare hade ett negativt tryck i mellanörat efter flygturen och att 10 % av vuxna och 22 % av barn visade otoskopiska tecken på skada på trumhinnan.1

Klinisk anatomi och fysiologi

 • Mellanörat är ett luftfyllt rum som åtskiljs från yttervärlden av trumhinnan lateralt och örontrumpeten anteromedialt.2
 • Trycket i mellanörat måste jämnas ut med trycket utanför för att trumhinnan ska kunna vibrera normalt och för att ljud ska kunna höras tydligt.
 • Under normala förhållanden absorberas luften i mellanörat långsamt av slemhinnan och måste ersättas kontinuerligt. Det sker vanligtvis när vi sväljer eller gäspar. Då öppnas örontrumpeten för en kort stund och luft kommer in och ut i mellanörat.
 • Vid dålig funktion av örontrumpeten kommer det att ske en tryckförändring mellan mellanörat och utsidan. En sådan tryckförändring påverkar trumhinnan och leder till obehag, hörselnedsättning och skada – ett barotrauma.

Etiologi och patogenes

 • Barometiska tryckförändringar som påverkar mellanörat vid flygresor,3 snabba höjdförändringar, dykning,4 explosioner.
 • Vid nedstigning med flyg uppstår undertryck i mellanörat i förhållande till trycket i hörselgången, en tryckskillnad som måste utjämnas:5
  • En trång, inflammerad eller dåligt fungerande örontrumpet hindrar nödvändig lufttillförsel till mellanörat
  • Eftersom tryckskillnaden ökar dras trumhinnan inåt och sträcks ut
  • Detta kan leda till blödning i trumhinnan, bildande av vätskeexsudat i mellanörat och ibland till sprucken trumhinna
 • Sensorisk hörselnedsättning och vertigo beror på ruptur av det ovala eller runda fönstret (perilymfatisk fistel), något som till exempel kan ske vid dykning då tryckskillnaderna är större.
 • Illamående orsakas av dysfunktion av labyrinten.
 • Bihåleblödning kan inträffa.

Predisponerande faktorer

 • Dysfunktion av tuba auditiva, till exempel vid förkylning.
 • Förvärvat ödem i slemhinnan i tuba auditiva.

ICD-10

 • T70 Effekter av lufttryck och vattentryck
  • T70.0 Otitiskt barotrauma

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnestiskt barotrauma.
 • Otoskopi: Retraktion av trumhinnan, ökad vaskularisering, vätska i mellanörat.
 • Sensorisk hörselnedsättning.

Differentialdiagnoser

 • Dekompressionssjukdom (bland annat vertigo och illamående).

Anamnes

 • Öronvärk, lockkänsla, eventuellt öronsusningar.
 • Uppstår oftast under flygresa, vid snabba höjdförändringar eller vid dykning.
 • Undervattensdykning utgör den största faran och ger vanligtvis de mest uttalade besvären.
 • Hörselnedsättning, illamående och akut vertigo kan inträffa - kan tyda på läckage av perilymfa.2
 • Lokala smärtor över bihålorna är inte ovanligt.

Kliniska fynd

 • Retraktion av trumhinnan.
 • Transudat (vätskespegel) bakom trumhinnan.
 • Hematotympanon (blod i mellanörat).
 • Ruptur av trumhinnan, förekommer sällan.
 • Sensorisk hörselnedsättning.

Kompletterande undersökningar i primärvården

Webers och Rinnes test

 • Weber – lateralisering?
  • Vid ensidig sensorineural hörselnedsättning lateralisering till det friska örat (skada i innerörat)
  • Vid ensidigt ledningshinder lateralisering till det sjuka örat
  • Se instruktionsfilm: Webers test (0:37)
 • Rinnes test:
  • Luftledning låter bäst, Rinne positivt, normalt eller ett uttryck för neurogen hörselnedsättning
  • Benledning hörs bäst, Rinne negativt, tyder på defekt i trumhinnan eller skada på öronbenskedjan
  • Se instruktionsfilm: Rinnes test (1:04)

När remittera?

 • Remittering snabbt till öron-näsa-hals-specialist/öron-näsa-hals-poliklinik.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.
 • Förebyggande.
 • Utvärdering av klinik vid hörselnedsättning + vertigo om explorativ tympanoektomi för stängning av perilymfatisk fistel (inom en till två veckor).

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen består i första hand av profylax.
 • De flesta skador som uppkommer som följd av barotrauma läker av sig själva.

Egenbehandling

Flygresor

 • Valsalvas manöver, sväljning, tuggummi, slemhinneavsvällande läkemedel.

Läkemedelsbehandling

 • Man kan försöka med slemhinneavsvällande läkemedel innan flygresan för disponerade individer:
  • Lokalbehandling:
   • Xylometazolin: en halv timme innan flyresan
   • Tas igen vid behov under resan
  • Systemisk behandling:
   • Fenylpropanolamin, 50 mg: 1 tablett morgon och kväll, påbörjas flera timmar innan flygresan

Annan behandling

Flygresa

 • Paracentes medför en omedelbar utjämning av trycket i mellanörat.

Dykning

 • Akut dekompression vid dekompressionssjukdom.

Kirurgi

 • Tympanoplastik eller lappande av det runda eller ovala fönstret (perilymfatisk fistel) kan krävas vid allvarliga skador i innerörat, något som lett till svår yrsel eller hörselnedsättning.

Förebyggande åtgärder

Flygresande

 • Sväljning, gäspning när flyget är på väg ned.
 • Systemiska slemhinneavsvällande läkemedel bör tas flera timmar innan flygresan (se läkemedelsbehandling).6-7
 • Lokala slemhinneavsvällande läkemedel måste tas minst en halv timme före avresa.

Dykning

 • Dykare måste stiga ned stegvis.
 • Trumhinneruptur är en absolut kontraindikation för dykning.
 • Personer med bara hörsel på ett öra bör avrådas från dykning.
 • Dykning bör undvikas under perioder med övre luftvägsinfektion eller allergisymtom från näsan.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vanligtvis ett godartat förlopp oavsett behandling om det bara finns vätska i mellanörat.

Komplikationer

 • Perilymfatisk fistel med hörselnedsättning och vertigo/tinnitus.

Prognos

 • Hos de allra flesta går symtomen tillbaka spontant.
 • Perilymfatisk fistel medför ofta en permanent hörselnedsättning om operation inte sker inom en till två veckor.
 • Vertigo kan bli bättre när fisteln stängs.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Förebyggande åtgärder, speciellt hos riskpatienter.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons