Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Bullös myringit/otit


Uppdaterad den: 2019-08-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Blåsbildning på trumhinnan:
  • Tillståndet kallas för bullös myringit om mellanörat är luftat
  • Tillståndet kallas för bullös otit om det finns en samtidig akut mediaotit (AOM)
 • Eftersom bullös myringit i 97 % av fallen övergår till AOM ska bullös myringit ses som en specialform av AOM

Epidemiologi

 • Bullös myringit uppstår i cirka 1% av alla fall av akut mediaotit och 5 % av fallen av akut mellanöreinflammation hos barn <2 år men förekommer också hos äldre barn och vuxna.

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet uppstår vanligtvis i samband med akut mellanöreinflammation. I de flesta fall av akut myringit identifieras en bakteriell patogen i vätskan i mellanörat, medan rollen av luftvägsvirus är oklar.
 • Det verkar som om orsaken till akut myringit är densamma som för akut mellanöreinflammation hos barn under två år.

ICD-10

 • H66 Varig och icke specificerad mellanöreinflammation
  • H66.0 Akut varig mellanöreinflammation
  • H66.9 Mellanöreinflammation, ej specificerad som varig eller icke varig
 • H73 Andra sjukdomar i trumhinnan
  • H73.0 Akut myringit

Anamnes

 • Starka öronsmärtor som oftast är mer uttalade än vid vanlig AOM.

Kliniska fynd

 • Otoskopi:
  • En eller flera blåsor på trumhinnan som ofta är genomskinliga, gula eller bleka, fyllda av serös eller blodig vätska (röd-lila-svart)
 • Om samtidig AOM, föreligger nedsatt trumhinnerörlighet på grund av pus i mellanörat. Om mellanörat är luftat föreligger bullös myringit.

Utredning av bullös myringit/otit

 • Utredningen består av anamnes och kliniska fynd. Tympanometri kan differentiera mellan enbart bullös myringit (inte AOM) och bullös otit.

Differentialdiagnoser

 • Herpes zoster hos vuxna.

Behandling av bullös myringit/otit

 • Behandlingen är densamma som för akut mellanöreninflammation på grund av den höga andelen som har samtidig AOM:
  • Analgetika
  • Antibiotika i vissa patientgrupper
  • Aktiv expektans i vissa patientgrupper

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotika enligt behandlingsrekommendationer för AOM (samma indikationer).
 • Smärstillande:
  • Till exempel paracetamol, ibuprofen, naproxen

Komplikationer

 • Ovanliga. 
 • Samma som vid akut mediaotit (sekretorisk otitis media, kronisk mellanöreinflammation, akut mastoidit, labyrintit, perifer facialispares).

Prognos

 • Samma som vid akut mediaotit. Prognosen är god. 

Källor

 • Läkemedelsverket. Otit (akut mediaotit - AOM), Bakgrundsdokumentation 2010. (Hämtad 2019-08-10)
 • McCormick DP, Saeed KA, Pittman C, et al. Bullous myringitis: a case-control study. Pediatrics 2003; 112: 982.

Annons
Annons
Annons

Annons