Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Herpangina


Uppdaterad den: 2020-02-27
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Herpangina är en akut halsinfektion som kännetecknas av små papler och vesikler i den mjuka gommen, gomspenen och de främre gombågarna, eventuellt även på tonsillerna.
 • Det är en ofarlig och självläkande virussjukdom som främst drabbar barn.
 • Sjukdomen höstblåsor är ett närliggande tillstånd, där förutom de orala symtomen också uppstår utslag på händer och fötter. 

Förekomst

 • Herpangina är vanligast i åldersgruppen <7–10 år men förekommer även bland nyfödda, tonåringar och unga vuxna:
  • En studie från Kina visade att genomsnittsåldern var strax under 2 år1
 • Sjukdomen uppträder oftast på sommaren och tidig höst.

Etiologi och patogenes

 • Herpangina orsakas av enterovirus som ger en svalginfektion:
  • Den vanligaste orsaken är grupp A-coxsackievirus eller enterovirus A71, men kan också orsakas av grupp B-coxsackievirus B eller andra enterovirus
 • Smitta:
  • Tillståndet smittar lätt, oftast mellan barn
  • De virus som orsakar herpangina sprider sig på fekal-oral väg, genom direkt (oral-oral) smitta under akut sjukdom eller genom små droppar från luftvägarna
  • Inkubationstiden är vanligtvis 3–5 dagar, men kan vara upp till två veckor
 • Viruset kan sprida sig till andra platser i kroppen genom hematogen spridning och leda till bland annat höstblåsor. 
 • Efter det att de kliniska symtomen har minskat kan en asymtomatisk infektion finnas kvar i mag-tarmkanalen:2
  • Viruspartiklar kan finnas kvar i avföringen i upp till 8 veckor efter genomgången infektion 
 • Vid nedsatt immunförsvar kan sjukdomen ge mer allvarlig sjukdom. 
 • Immunitet:
  • Personer kan få sjukdomen flera gånger på grund av att andra enterovirus kan ge herpangina

ICD-10

 • B08.5 Herpangina

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Febersjukdom med karakteristiska 1–2 mm stora vesikler i den mjuka gommen, på uvula, gombågarna eller tonsillerna.
 • Vesiklerna går ofta sönder inom ett dygn och lämnar ofta en gulvit såryta som omges av erytem. 

Differentialdiagnoser

 • Höstblåsor (hand-, fot- och munsjukdom):
  • Samma bild, men även utslag på händer och/eller fötter
  • Ulcerationerna i munnen kan vara något större3
  • Febern är ofta lägre3
 • Aftös stomatit:
  • Endast sår, ingen febersjukdom
 • Streptokockinfektion i hals:
  • Främst tonsiller som är påverkade
 • Mononukleos:
  • Främst tonsiller som är påverkade
 • Herpes simplex:
  • Ofta annan fördelning av lesioner, inklusive läppar och tunga
 • Kawasakis sjukdom:
  • Feber i minst 5 dagar samt symtom/tecken i form av konjunktivit, makulopapulöst utslag, ensidigt förstorade cervikala lymfkörtlar, slemhinneförändringar på läppar och i munhåla och/eller rodnad och ödem i händer och fotsulor
 • Varicella/vattkoppor:
  • Vanligen engagemang av huden
 • Andra virala faryngiter

Anamnes

 • Symtomen kan variera beroende på vilken virustyp det handlar om.
 • Vanligen uppstår feber upp till cirka 40°C på kort tid med smärtor i halsen:
  • Hos barn kan febern utlösa feberkramper
 • Andra vanliga symtom är trötthet, sårighetskänsla i hals och obehag vid sväljning:
  • Hos små barn kan det yttra sig som ökad skrikighet, gnällighet, dålig aptit eller matningssvårigheter
  • Äldre barn kan berätta om huvudvärk och ryggsmärtor. Vissa tappar matlusten, känner sig illamående och får buksmärtor
 • Ett ospecifikt exantem kan uppstå. 

Kliniska fynd

Vanliga fynd med sårytor och kringliggande erytem i svalget. Källa: WikiMedia Commons, James Heilman, MD / CC BY-SA.
 • Typiskt är papler och vesikler i den mjuka gommen, uvula, gombågarna och eventuellt tonsillerna:
  • Slemhinneförändringar, hyperemi och 1–2 mm stora papler som i loppet av ett dygn utvecklar sig till vesikler
  • Vesiklerna går sönder och lämnar ett gulvita sår, oftast 2–12 stycken, som ofta är 2-4 mm i diameter
  • Denna fördelning skiljer detta åt från andra virusinfektioner
 • Slemhinnan utanför dessa förändringar är oftast normal.
 • Som regel är utslag på slemhinnan (enantem) borta efter 3–5 dagar, men vid sekundärinfektion kan det ta längre tid.
 • Lymfkörtlarna på främre delen av halsen kan vara förstorade.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Herpangina är en klinisk diagnos och ytterligare diagnostik krävs sällan.
 • Det finns metoder för direkt påvisning med hjälp av PCR i material från hals/svalg eller avföring, eller från blod, urin eller cerebrospinalvätska vid allvarligare sjukdom.

Andra undersökningar

 • Inga aktuella

När remittera?

 • Vanligtvis inte aktuellt.

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Herpangina är en självläkande sjukdom och specifik behandling är inte indikerat.

Egenbehandling

 • Tillräckligt vätskeintag.
 • Eventuellt smärtlindrande och febernedsättande medel.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Herpangina är en mild och självläkande sjukdom.
 • Lesionerna läker normalt inom 3–5 dagar.

Komplikationer

 • Komplikationer är mycket sällsynta, men kan bestå av:
  • Encefalit
  • Meningit
  • Lungödem
  • Myokardit

Prognos

 • Sjukdomen är i de allra flesta fall självbegränsande med god prognos. 

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animation

 • Övre luftvägsinfektion

Källor

Centrala källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons