Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Missbildningar och utstående öron


Uppdaterad den: 2012-09-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Medfödda missbildningar orsakas antingen av ett fel under embryogenesen (malformationer) eller intrauterina händelser som påverkar embryots eller fostrets tillväxt.
 • Medfödda missbildningar i ytterörat kan vara ensidiga eller dubbelsidiga:1
  • Mikroti – missbildat ytteröra
  • Anoti – avsaknad av ytteröra
  • Preaurikulär fistel
  • Aurikulärt bihang
  • Auris alatae – utstående öron
 • Det kan också förekomma missbildningar i hörselgången, mellanörat eller trumhinnan.

Förekomst

 • Utstående ytteröron är relativt vanligt.
 • Atresi av hörselgången är relativt sällsynt.

Klinisk anatomi

 • Ytterörat består av öronmusslan/ytterörat (auricula, pinna) och örsnibb (tragus) samt hörselgången.

Etiologi och patogenes

 • Medfödda missbildningar av öronmusslan kan vara ärftliga.
 • Andra möjliga förklaringar är virusinfektion eller ototoxiska mediciner som intagits under graviditeten.

Normalutveckling

 • Auricula:
  • Skapas efter en fusion av sex mjukvävnadsstrukturer på hudytan på embryot
  • Tre av dessa strukturer härstammar från första visceralbågen och tre från andra visceralbågen i 5:e och 6:e graviditetsveckan
  • Tillväxt av denna sammansmälta vävnad samt tryck och drag från de inre musklerna i örat ger de veck som skapar helix, antihelix och tragus
 • Hörselgången:
  • Skapas av invagination av ytepitelet i femte graviditetsveckan
  • Denna cellsamling möter en motsvarande utbuktning med celler från farynx
  • Vid sammansmältningen skapas trumhinnan och det är först i andra trimestern som den yttre hörselgången öppnas åter

Mikroti

 • Ofullständig utveckling och tillväxt av öronmusslan kan resultera i en liten, deformerad eller frånvarande öronmussla.
 • Mikroti och anoti förekommer hos 1–3 av 10 000 nyfödda.2
 • Mikroti och anoti kan vara en isolerad missbildning, men kan också vara förknippad med andra missbildningar.

Utstående öron

 • Orsakas vanligtvis av ofullständig bildning av antihelixvecket.

Preaurikulär fistel

 • Små fördjupningar som är placerade framför öronmusslan och ovanför örsnibben.
 • Tillståndet kan vara förknippat med permanent hörselnedsättning.3

Aurikulära bihang

 • Består av hud, subkutant fett och/eller brosk – kallas även preaurikulära bihang.
 • Är placerade nära ytterörat eller någonstans längs den främre kanten av m. sternocleidomastoideus.

Aural atresi

 • Bristande invaginering av den yttre hörselgången och kan leda till att hörselgången saknas eller är stenotisk och ofullständig bildning av trumhinnan.
 • Bristande omkanalisering under den andra trimestern leder till membranös stenos eller atresi.

ICD-10

 • Q16 Medfödda öronmissbildningar som orsakar nedsatt hörsel
  • Q16.0 Medfödd brist på auricula
  • Q16.1 Atresi och striktur eller brist på yttre hörselgång (medfött)
  • Q16.2 Ingen tuba auditiva
  • Q16.3 Medfödda missbildningar av öronben
  • Q16.4 Andra medfödda missbildningar av mellanörat
  • Q16.5 Medfödd missbildning av innerörat
  • Q16.9 Ospecificerad öronmissbildning som orsakar nedsatt hörsel
 • Q17 Andra medfödda öronmissbildningar
  • Q17.0 Accessorisk auricula
  • Q17.1 Makroti
  • Q17.2 Mikroti
  • Q17.3 Andra öronmissbildningar
  • Q17.4 Felplacerat öra
  • Q17.5 Utstående öron
  • Q71.8 Andra specificerade medfödda öronmissbildningar
  • Q17.9 Ospecificerad medfödd öronmissbildning

ICD-10 Primärvård

 • Q17-P Missbildning av öra

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Deformerad auricula.
 • Undersök om hörselgången är öppen.
 • Utstående öron varierar från lätta grader till uttalad deformitet.

Differentialdiagnoser

 • Traumatisk deformitet

Kliniska fynd

 • Typen av missbildning klarläggs vid inspektion av öronen.
 • Otoskopi klargör om det finns förändringar i hörselgång och trumhinna.
 • Överväg alltid möjligheten för andra missbildningar,1,4 bland annat hörseln.

Kompletterande undersökningar

 • Audiometri kan vara aktuellt för att utesluta nedsatt hörsel.

Andra undersökningar

 • Ytterligare undersökningar och bedömningar görs av specialist eller specialistavdelning.

När remittera?

 • Vid missbildningar av öronen rekommenderas remiss till ÖNH-läkare.
 • Ett undantag är utstående öron, utom där graden av obehag eller genans är av betydelse.
 • Om ett barn ska behandlas för utstående öron bör behandlingen utföras före skolstart.

Checklista vid remittering

Utstående öron

 • Syftet med remissen:
  • Operation
 • Anamnes:
  • Grad av utstående öron
  • Kosmetisk eller psykologisk belastning, mobbning?
  • Annan sjukdom?
 • Kliniska fynd:
  • Beskrivning av tillståndet
  • Ange eventuellt grader eller avstånd mellan örsnibb och hjässa
  • Skicka med bilder
 • Kompletterande undersökningar:
  • Inga aktuella

Behandling

Behandlingsmål

 • Korrektion av missbildningar.

Allmänt om behandlingen

 • Kirurgisk om nödvändigt.
 • Mikroti:
  • Intervention för ensidiga defekter utförs inte förrän barnet har blivit fyra till sex år, innan barnet har börjat i skolan och när öronmusslan har uppnått 80 % av vuxenstorlek
  • Ingreppet är komplext och kräver ofta flera ingrepp,5 och det kosmetiska resultatet kan variera
 • Hörselnedsättning vid atresi:
  • Kan behandlas med operation (> 5 år) eller benförankrad hörapparat (BAHA)
  • Före behandling ska hörapparat med benledare erbjudas snarast vid dubbelsidig hörselnedsättning
 • Utstående öron:
  • Otoplastik rekommenderas ofta av kosmetiska eller psykologiska skäl när barnet är fyra till sex år6
  • Av psykologiska och praktiska skäl bör operationen utföras strax före skolstart
 • Preaurikulära fistlar:
  • Kräver vanligtvis inte operation såvida de inte blir infekterade med jämna mellanrum eller läcker vätska
 • Aurikulära bihang/preaurikulära bihang:
  • Avlägsnas vanligtvis av kosmetiska skäl
Annons
Annons

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Tidig diagnostik avseende hörsel är viktigt.
 • Avvaktar med CT till senare i de flesta fall.

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning planeras och leds av ÖNH-läkare och plastikkirurg.

Vad bör kontrolleras?

 • Hörselgång
 • Hörsel

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons