Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Perikoronit


Uppdaterad den: 2014-03-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Perikoronit är en infektion i mjukvävnaden runt kronan på en delvis erupterad tand, vanligen en visdomstand.1

Förekomst

 • Relativt vanligt tillstånd.
 • Uppträder oftast runt underkäkens visdomständer hos yngre individer.2

Etiologi och patogenes

 • Perikoronit uppstår när bakterieplack och debris samlas under en tandköttsflik som täcker den delvis erupterade tanden.
 • Ödem på grund av inflammation leder till att tandköttsfliken svullnar, vilket ger smärtor, ömhet och dålig smak som följd av att var sipprar ut under fliken.3

Predisponerande faktorer

 • Tand/visdomstand som inte brutit fram helt, det vill säga den ligger under de angränsande tändernas nivå.

ICD-10

 • K05 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna)
  • K05.2 Akut parodontit, akut perikoronit
  • K05.3 Kronisk parodontit, kronisk perikoronit

ICD-10 Primärvård

 • K05.3Kronisk parodontit
 • K05.2Akut parodontit
 • K05.5Andra parodontala sjukdomar

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Ej erumperad tand med inflammation i tandköttsfliken som delvis täcker tanden.

Differentialdiagnoser

 • Gingivit
 • Parodontit

Anamnes

 • Ej helt frambruten tand, oftast visdomstand.
 • Smärtor, ömhet, dålig smak i munnen i samband med att bakterier kommer ned under tandköttsfliken som delvis täcker tanden och i fickan runt tanden.
 • Vid svårare fall föreligger uttalad smärta, rodnad, svullnad, utflöde av var vid sondering, sväljsvårigheter och nedsatt gapförmåga.

Kliniska fynd

 • Tand/visdomstand som bara delvis brutit fram (se retinerad visdomstand).
 • Tanden är delvis täckt av en tandköttsflik.
 • Inflammation i tandköttet som täcker tanden, eventuellt med utsipprande var.
 • Förstorade och ömma lymfkörtlar lokalt.
 • Utbredd svullnad och trismus.

När remittera?

 • Bör remitteras till tandläkare.

Behandling

Läkemedelsverkets rekommendation

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

 • De vanligaste diagnoserna (akut apikal parodontit, pulpit, abscesser, perikoronit) åtgärdas primärt med lokal kirurgisk infektionsbehandling.
 • Vid allmänpåverkan eller tydliga tecken på infektionsspridning kompletteras med systemisk antibiotikabehandling. I svåra fall, överväg akutremiss.
 • Penicillin V är förstahandsalternativ vid behandling av orala infektioner.
 • Metronidazol kan ges som tillägg vid terapisvikt, eller vid allvarlig infektion med spridning. Klindamycin ska endast användas vid penicillinallergi.
 • Lokal antibiotikabehandling rekommenderas inte vid behandling av orala infektioner.
 • Antibiotika ska inte användas vid behandling av pulpit.
 • Aggressiv parodontit, periimplantit, osteomyelit samt sekundärinfektioner vid käkbensnekroser bör behandlas av, eller i samråd med, specialisttandvården.

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården (2014)

Behandlingsmål

 • Behandla den pågående infektionen.
 • Förhindra nya infektioner.

Egenbehandling

 • God munhygien och spolning under tandköttsfliken och i fickan två till tre gånger dagligen med fysiologiskt koksalt eller 3 % väteperoxid.

Behandling

 • Lokaliserad perikoronit:
  • Spolning med fysiologisk koksaltlösning eller 3 % väteperoxid under tandköttsfliken kan lindra besvären
  • Eventuellt borttagning av tandköttsfliken
 • Perikoronit med spridning i vävnaden:
  • För de fall som inte svarar på mekanisk behandling utan där man fått en spridning i omgivnande vävnad med feber och allmänsymtom övervägs behandling med penicillin och adekvat smärtstillande preparat
 • Kirurgi eller tandextraktion:
  • Tandläkaren måste avgöra om symtomatisk behandling är tillräcklig tills tanden erumperat fullständigt, eller om kirurgisk intervention med borttagning av tandköttsfliken eller den underliggande tanden är nödvändig
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet kan vara en engångshändelse, men i många fall är det ett återkommande tillstånd.

Komplikationer

 • I extrema fall kan en komplicerande spridning av infektionen utveckla sig till en kompartmentinflammation och obstruera luftvägarna.

Prognos

 • Vanligtvis god

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • God munhygien med särskild vikt på rengöring av den aktuella tanden.
 • Försök att rengöra under tandköttsfliken.
 • Använd tandtråd.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons