Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Pulpit


Uppdaterad den: 2014-03-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Inflammation i tandens pulpa, vanligen orsakad av karies.1
 • I tidigt stadium är pulpiten reversibel. Utan behandling blir tillståndet irreversibelt med pulpanekros som följd.

Förekomst

 • Vanlig komplikation till karies.
 • Irreversibel pulpit:
  • Är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker akut tandvård2

Etiologi och patogenes

 • Pulpit uppträder när kariesangreppet når pulpan som blivit inflammerad.
 • Till en början är inflammationen i pulpavävnaden ytlig.
 • Reversibel pulpit:
  • Uppträder när kariesangreppet når pulpan
  • Tillståndet leder till en inflammation i pulpan
 • Irreversibel pulpit:
  • Vid allvarlig inflammation i det begränsade pulparummet uppstår irreversibla skador.
  • Trycket i pulpan ökar, blodkärlen täpps till vid foramen apikale, ischemi och en nekros uppstår i pulpavävnaden.
 • Periapikal abscess:
  • Kan bildas i den parodontala vävnaden runt foramen apikale.
  • Vanligen en lokaliserad infektion.

Predisponerande faktorer

 • Karies

ICD-10

 • K02 Tandkaries
  • K02.0 Karies begränsad till emaljen
  • K02.1 Karies i dentinet
  • K02.2 Karies i cementet
  • K02.3 Avstannad tandkaries
  • K02.4 Odontoklasi
  • K02.8 Annan specificerad tandkaries
  • K02.9 Tandkaries, ospecificerad
 • K04 Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna (vävnaderna kring tandrötterna)
  • K04.0 Pulpit
  • K04.1 Pulpanekros
  • K04.2 Pulpadegeneration
  • K04.3 Sekundär dentinbildning i pulpan
  • K04.4 Akut periradikulär osteit med ursprung i pulpan
  • K04.5 Kronisk periradikulär osteit
  • K04.6 Periradikulär abscess med fistel
  • K04.7 Periradikulär abscess utan fistel
  • K04.8 Radikulär cysta (rotcysta)
  • K04 9 Andra och icke specificerade sjukdomar i pulpan och de periradikulära vävnaderna

ICD-10 Primärvård

 • K04.0Pulpit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Karies
 • Perikoronit

Anamnes och kliniska fynd

 • Reversibel pulpit:
  • Karies föreligger
  • Tillståndet ger tandvärk i form av korta intermittenta smärtor som kan utlösas av värme, kyla2 eller söta stimuli3
  • Vid progression av tillståndet ökar tandvärken i intensitet
 • Irreversibel pulpit:
  • Akuta och intensiva smärtor, molande, dunkande
  • Smärtan är svår att lokalisera, den är ihållande och dov
  • Den drabbade tanden är perkussionsöm, men det är ofta svårt för patienten att säga vilken tand som orsakar smärtan
 • Periapikal abscess:
  • Ömhet när man knackar på den drabbade tanden samt lokal lymfadenopati

Andra undersökningar

 • Röntgen.
 • Eventuellt diagnostisk blockad för att lokalisera den smärtande tanden.

När remittera?

 • Patienten bör remitteras till tandläkare.

Behandling

Läkemedelsverkets rekommendation

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

 • De vanligaste diagnoserna (akut apikal parodontit, pulpit, abscesser, perikoronit) åtgärdas primärt med lokal kirurgisk infektionsbehandling.
 • Vid allmänpåverkan eller tydliga tecken på infektionsspridning kompletteras med systemisk antibiotikabehandling. I svåra fall, överväg akutremiss.
 • Penicillin V är förstahandsalternativ vid behandling av orala infektioner.
 • Metronidazol kan ges som tillägg vid terapisvikt, eller vid allvarlig infektion med spridning. Klindamycin ska endast användas vid penicillinallergi.
 • Lokal antibiotikabehandling rekommenderas inte vid behandling av orala infektioner.
 • Antibiotika ska inte användas vid behandling av pulpit.
 • Aggressiv parodontit, periimplantit, osteomyelit samt sekundärinfektioner vid käkbensnekroser bör behandlas av, eller i samråd med, specialisttandvården.

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården (2014)

Allmänt om behandlingen

 • Reversibel pulpit:
  • Avlägsnande av uppmjukat kariöst dentin som sedan ersätts med ett fyllningsmaterial
 • Irreversibel pulpit:
  • Antibiotika skall ej användas vid pulpit 4
  • Behandlingen består av avlägsnande av den inflammerade pulpan (nerven) som ersätts med ett fyllningsmaterial (rotfyllning)
  • Alternativt tas tanden bort
 • Periapikal abscess:
  • Tandläkaren skapar dränage genom att öppna tanden och avlägsna den nekrotiska pulpavävnaden eller avlägsna hela tanden
  • Om abscessen har spridit sig till intilliggande tänder eller djupare vävnad och orsakar svullnad och feber ska antibiotika sättas in
  • Svullnad i ansiktet, feber, påverkat allmäntillstånd och trismus tyder på allvarlig infektion som involverar djupare orofaciala rum. Patienten bör då läggas in på sjukhus och behandlas med antibiotika intravenöst
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlat kan tillståndet utveckla sig via reversibel pulpit till irreversibel pulpit och eventuell abscessbildning periapikalt.

Komplikationer

 • Periapikal abscess

Prognos

 • Tidig intervention ger god prognos.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Pulpit

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons