Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Retinerad eller delvis frambruten visdomstand


Uppdaterad den: 2013-02-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Visdomständerna bryter vanligen fram i 18–24-årsåldern, men variationerna är stora.
 • Visdomständerna bedöms vara retinerade, eller inkilade, när den väg de ska vandra är helt eller delvis blockerad.
 • Detta kan ibland leda till komplikationer som infektion (perikoronit), karies, skada på angränsande tänder, parodontal sjukdom och cystabildning.
 • Delvis frambrutna visdomständer kan bli svåra att hålla rena beroende på sin position i käken.
 • Delvis frambrutna visdomständer kan drabbas av omfattande kariesangrepp som kan vara svåra att laga.

Förekomst

 • Det finns begränsade data när det gäller prevalensen för retinerade visdomständer.
 • En svensk undersökning visade att 72 % av alla mellan 20 och 30 år hade minst en icke frambruten visdomstand.1
 • Kirurgiskt avlägsnande av en retinerad visdomstand är det ingrepp som käkkirurger oftast utför:
  • I England och Wales utförs detta ingrepp på 4 av 1 000 personer varje år2-4

Etiologi och patogenes

Normal utveckling

 • Visdomständerna är den tredje och sista molaren som bryter fram i munnen.
 • De bryter fram sent i tonåren eller tidigt i 20-årsåldern, när vi är "visare" – därav namnet visdomständer.

Patologi

 • Att en visdomstand inte bryter fram helt kan bero på platsbrist i käken eller att tanden har ett onormalt läge.
 • Den väg som visdomstanden ska vandra kan också vara blockerad av käkben eller en annan tand.
 • Det finns tre orsaker till att platsen är för liten för en visdomstand:
  • Evolutionen har medfört att människans käkben har blivit mindre
  • Förbättrad munhygien har ökat sannolikheten för att man får behålla tänderna upp i vuxen ålder
  • Dagens mjukare kost har minskat nerslitningen av tänderna5

ICD-10

 • K01 Retinerade tänder
  • K01.1 Retinerade tänder med frambrottshinder

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras på kliniskt påvisad retinerad visdomstand som kan bekräftas med en röntgenbild.

Anamnes

 • Symtom vid retinerad visdomstand:
  • Smärta eller ömhet i tandköttet eller käkbenet
  • Dålig andedräkt
  • Rodnad eller svullnad i tandköttet runt den retinerade tanden
  • Obehaglig smak
  • Huvudvärk eller käksmärtor
 • Sällsynta symtom:
  • Ömma lymfkörtlar på halsen
  • Svårighet att gapa (trismus)

Kliniska fynd

 • Retinerad, ej frambruten visdomstand.
 • Inflammationsförändringar runt tanden (teckning):
  • Rodnad och svullnad i gingivan
  • Förstorade och ömma lymfkörtlar lokalt
  • Trismus

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Bekräftar diagnosen
  • Om tillståndet inte leder till komplikationer behövs ingen behandling

När remittera?

 • Vid tecken på komplikationer.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förebygga komplikationer.
 • Behandla komplikationer när de uppstår.

Allmänt om behandlingen

 • Det finns inga vetenskapliga belägg för att det är bra att ta bort den retinerade visdomstanden innan det uppstår komplikationer:6
  • Det finns endast få studier av effekten av att avlägsna asymtomatiska visdomständer,
  • Den dokumentation som finns stöder inte avlägsnande av visdomstanden innan komplikationer uppstår7-8
 • Syftet med att ta bort en retinerad visdomstand är behandling av komplikationer.

Egenbehandling

 • God munhygien.

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotikabehandling med penicillin övervägs vid spridning av infektionen, påverkat allmäntillstånd och feber. Behandling mot smärta.

Kirurgi

Asymtomatisk och sjukdomsfri tand

 • Det finns stora variationer i praxis när det gäller avlägsnande av tanden.
 • Det finns inga goda bevis för att tänder bör tas bort i förebyggande syfte.9

Indikationer för kirurgi

 • Komplikationer som är indikation för kirurgiskt ingrepp är:
  • Upprepade kroniska eller akuta infektioner
  • Skada på granntänderna
  • Karies som inte går att behandla
  • Cystabildning i anslutning till visdomstanden
  • Fraktur av tanden
  • En tand som förhindrar kirurgiskt ingrepp, till exempel vid rekonstruerande käkkirurgi
  • En tand som är involverad i eller befinner sig i området för en tumör som ska avlägsnas
  • Patienten som ska få strålbehandling mot huvud-halsregionen måste få tanden avlägsnad före start av strålbehandling

Postoperativa konsekvenser

 • Avlägsnande av en visdomstand medför nästan alltid postoperativa smärtor och svullnad.10
 • Operationen innebär en viss risk för varaktig skada på nervus lingualis (ger domning i tungan) och nervus alveolaris inferior (ger domning i underläppen).11-12

Förebyggande åtgärder

 • Skadan vid förebyggande avlägsnande av en frisk visdomstand är större än vinsten.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vanligen asymtomatiskt, men den vetenskapliga dokumentationen på området är otillräcklig vad gäller effekten av ett naturligt förlopp.
 • Om komplikationer tillstöter ger det akuta eller kroniska symtom som smärta, svullnad, dålig andedräkt och huvudvärk.
 • Operation är indicerat först vid symtomgivande komplikationer.

Komplikationer

 • Infektion.
 • Perikoronit.
 • Skada på angränsande tand.
 • Cystabildning.

Prognos

 • Retinerade visdomständer innebär inte nödvändigtvis komplikationer.
 • Det finns inget som talar för att en retinerad visdomstand ger upphov till trångställning av tänderna framför i tandbågen eller påverkar deras position.7,9
 • Yngre patienter med ej färdigutvecklade visdomständer får färre komplikationer när tanden tas bort jämfört med äldre patienter.7

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • God munhygien.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons