Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Snarkning utan definierad orsak


Uppdaterad den: 2017-11-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Inspiratoriskt ljud som uppkommer under sömn och som orsakas av att vävnaden i farynx mellan choanae och epiglottis faller samman.
 • Lätt till måttlig snarkning är att betrakta som ett normalt fenomen.

Förekomst

 • Är vanligare bland män och ökar med åldern upp till cirka 60-årsåldern.
 • En italiensk studie1 fann att regelbunden snarkning i:
  • 30-årsåldern förekom hos 10 % av männen och 5 % av kvinnorna
  • 60-årsåldern förekom hos 60 % av männen och 40 % av kvinnorna

Etiologi och patogenes

 • Komplexa orsaker där betydelsen av de enskilda komponenterna varierar hos individen.
 • Under sömn slappnar muskeltonusen i de övre luftvägarna av och luftkanalen blir trängre, vilket ökar risken för snarkning:
  • Alkohol och sömnmedel minskar muskeltonusen ytterligare
 • Förträngningen i luftvägarna förvärras när man ligger ned och under djup sömn (REM-sömn).
 • Snarkning kan orsaka hypoxi som leder till orolig sömn och uppvaknande – något som är karakteristiskt vid sömnapnésyndrom.
 • Även om man inte hittar platsen för den obstruktion som orsakar snarkningen visar resultaten av kirurgiska ingrepp att snarkning delvis är orsakat av gomseglet.2
 • Det är oklart om "okomplicerad" snarkning utvecklas till obstruktiv sömnapné:3
  • Det verkar som att ett högt apné-hypopné-index främst är kopplat till högt BMI4-5

Predisponerande faktorer

 • Övervikt.
 • Positiv korrelation föreligger med intag av alkohol, sömnmedel och tobak.6
 • Hypotyreos.

ICD-10

 • R06.5 Munandning och snarkning

ICD-10 Primärvård

 • Snarkning R065

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes med frånvaro av apnéepisoder.

Differentialdiagnoser

 • Sömnapnésyndrom
 • Hypertrofa tonsiller/adenoider hos barn

Anamnes

 • Mer eller mindre uttalad grad av snarkning.
 • Cirka 10 % av patienterna med uttalad snarkning har samtidigt obstruktivt sömnapnésyndrom, det vill säga att det uppstår flera obstruktiva andningspauser under sömnen där de övre luftvägarna faller samman under inandningen.

Kliniska fynd

 • Genomför ÖNH-undersökning för att utesluta andra orsaker till obstruktion:
  • Septumdeviation, näspolyper, nasalstenos
 • Snarkare har ofta stor uvula och hypertrofa tonsiller.
 • Vissa har till viss grad överbett med bakåtfallande haka och/eller hypertrofa tonsiller.
 • Övervikt förekommer ofta.

Andra undersökningar

 • Eventuellt sömnundersökning – nattlig andningsregistrering, NAR, eller  polysomnografi vid misstanke om sömnapnésyndrom.

När remittera?

 • Vid misstanke om sömnapné.
 • Vid väsentliga besvär som går ut över det sociala och familjelivet.

Checklista vid remittering

Snarkning

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • När började tillståndet? Utveckling? Finns det en sannolik förklaring – infektion, annat?
  • Orolig sömn, vaknar flera gånger på natten, sömnapné (eventuellt upplysningar från partner)? Trött på dagtid? Nästäppa på dagtid?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Familjär disposition? Rökning – hur mycket? Alkohol? Annan exponering?
  • Fasta eller aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser – jobb, skola, annat?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Övervikt?
  • Förstorade tonsiller, stor uvula, eventuellt slapp, nedhängande mjuk gom? Tecken på nasalstenos, eventuellt polyper i näsan?
  • Hos barn – stora tonsiller och/eller adenoider?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Eventuell utredning i sömnlaboratorium/neurofysiologiskt laboratorium – resultat?

Behandling

Behandlingsmål

 • Minska snarkningen.

Behandlingen i korthet

 • De allra flesta behöver ingen behandling utöver enkla råd.
 • Bettskena (specialanpassad av läkare eller tandläkare med erfarenheten av behandling av snarkning).
 • Kirurgi kan vara aktuellt i sällsynta fall vid stora besvär som inte förbättras av konservativ behandling.7

Egenbehandling

 • Patienten bör eventuellt uppmanas att gå ned i vikt.
 • De flesta snarkar mindre när de ligger på sidan.
 • Användning av alkohol och sömnmedel förvärrar ofta besvären.
 • Se till att sova tillräckligt, snarkning förvärras vid tung sömn.
 • Rökning är en predisponerande faktor, bland annat genom att öka tendensen till nästäppa.
 • Orofaryngeala övningar?

Annan behandling

 • Bettskena:
  • Används på natten
  • Skenan måste utformas efter individen genom en avgjutning av överkäken och underkäken som görs hos tandläkare.
  • Skenan, som är av mjuk plast, skjuter underkäken något framåt, då hålls luftvägarna öppna så att snarkning och därmed sömnapné förhindras
  • Har bra effekt för många och är enkel att använda9
 • CPAP
  • Övertrycksbehandling med CPAP-mask gör att de övre luftvägarna inte faller samman förhindrar därmed obstruktion och snarkning 
  • Förstahandsval hos patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom

Kirurgi

 • Nasala interventioner:
  • Det finns många olika kirurgiska metoder vid förträngning i näsan, och ingreppet beror på den underliggande orsaken.
  • Effekten verkar vara bäst bland normalviktiga patienter (BMI <25)7,10
 • Uvulopalatoplastik (UPP) och uvulopalatofaryngoplastik (UPPP):
  • Kan i sällsynta fall vara indicerad vid uttalad snarkning, men effekten är betydligt mer tveksam än vid obstruktivt sömnapnésyndrom.
  • Målet med interventionerna är att sträcka upp den mjuka gommen
  • Vid ingreppet avlägsnas uvula med den nedersta delen av den mjuka gommen och oftast även tonsillerna:
   • Dessutom avlägsnas en del av gombågarna om de är stora
   • Ingreppet utförs med laser eller kniv
   • De första veckorna efter operationen beskrivs ofta som smärtsamma, gommen stramar på grund av ärrbildning och kan blöda, patienten behöver i regel vara sjukskriven i 7–10 dagar
  • Med åren avtar effekten av ingreppet.11-12
  • Är förbundet med allvarliga komplikationer:13
   • Under eller efter operationen; blödning och andningsproblem
   • Bestående biverkningar; sväljningsbesvär och röstförändringar
 • Implantat:
  • Det experimenteras med nya ingrepp, bland annat med insättning av en nål med ett implantat i gommen
  • Implantatet ligger kvar i muskeln i gommen så att den blir styv
  • Ingreppet görs under lokalbedövning och det hela tar cirka tio minuter
 • Tonsillektomi och adenektomi:
  • Kan vara aktuellt hos barn som har tilläggsindikationer för kirurgi såsom recidiverande tonsilliter eller nasal obstruktion på grund av hypertrofisk adenoid
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Som regel ökar problemen fram till 60-årsåldern.

Komplikationer

 • Problem med partnern
 • Sömnapné

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons