Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Vasomotorisk rinit


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Symtomdiagnos som används vid icke säsongsbundna symtom från näsan – ett icke-allergiskt tillstånd.

Epidemiologi

 • Drabbar män som kvinnor, med lätt övervikt för kvinnor.
 • Förekommer i alla åldersgrupper, men är något vanligare hos äldre.

Etiologi och patogenes

 • Vasomotorisk rinit tillhör gruppen icke-allergiska riniter.
 • Orsaken är helt okänd och kan vara delvis en ökad känslighet för yttre stimuli efter övre luftvägsinfektioner.

ICD-10

 • J30 Vasomotorisk pubminit (snuva)
  • J30.0 Vasomotorisk rinit

Anamnes

 • Typisk anamnes och uteslutning av allergisk rinit:
  • Symtomen skiljer sig inte säkert mellan vasomotorisk rinit och andra riniter

Kliniska fynd

 • Vanligtvis har slemhinnan ett normalt utseende, men den kan vara svullen och röd.

Utredning av vasomotorisk rinit

 • Det finns inga specifika tester för att diagnostisera vasomotorisk rinit utan det är en uteslutningsdiagnos.
 • Därmed bör allergiutredning övervägas.

Differentialdiagnoser

 • Förkylning.
 • Allergisk rinit, framförallt kvalsterallergi.
 • Rhinitis sicca.
 • Rhinitis medicamentosa.
 • Atrofisk rinit.
 • Främmande kropp i näsan hos barn.

Behandling av vasomotorisk rinit

 • Långvarigt bruk av slemhinneavsvällande näsdroppar är kontraindicerat.
 • Exponering för irritanter bör undgås.
 • Eventuellt behov av läkemedel beror på patientens symtom.

Egenbehandling

 • Att undvika utlösande faktorer.
 • Fysisk träning kan förutom dess allmänt nyttiga effekt ha en tilläggseffekt vid detta tillstånd eftersom det sätter ned luftvägsmotståndet och bidrar till naturlig slemhinneavsvällning via I-adrenerg-medierade mekanismer.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på patientens symtom men generellt rekommenderas nasal behandling med steroider eller antihistaminer.
 • Perorala antihistaminer som tillägg till nasal steroidbehandling kan provas då det verkar ha effekt hos enskilda patienter, finns dock inte fullgott evidens.

Annan behandling

 • När inga medicinska behandlingar hjälper kan invasiva metoder övervägas.
 • Kirurgisk resektion av nedre näsmusslan (concha inferior) kan ge symtomatisk förbättring, men kan också förvärra besvären och till slut leda till atrofisk rinit.
 • Radiofrekvensbehandling av näsmusslorna ett alternativ vid nästäppa.

Prognos

 • Är osäker gällande symtomen. Ofta kan tillståndet förbättras. Därför kan det vara värt att prova att sätta ut kortisonsprejen efter en viss period för att se om symtomen har försvunnit.

Källor

 • Pattanaik D, Lieberman P. Vasomotor rhinitis. Vasomotor rhinitis. 2010; 10: 84-91.
 • Wheeler PW, Wheeler SF. Vasomotor rhinitis. Am Fam Physician 2005; 72: 1057-62.
 • Yan CH, Hwang PH. Surgical Management of Nonallergic Rhinitis. Otolaryngol Clin North Am. 2018 Oct;51(5):945-955 . pmid:29937065

Annons
Annons
Annons