Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Vasomotorisk rinit


Uppdaterad den: 2019-08-14

Annons

Bakgrund

 • Symtomdiagnos som används vid icke säsongsbundna symtom från näsan – ett icke-allergiskt tillstånd.

Epidemiologi

 • Drabbar män som kvinnor, med lätt övervikt för kvinnor.
 • Förekommer i alla åldersgrupper, men är något vanligare hos äldre.

Etiologi och patogenes

 • Vasomotorisk rinit tillhör gruppen icke-allergiska riniter.
 • Orsaken är helt okänd och kan vara delvis en ökad känslighet för yttre stimuli efter övre luftvägsinfektioner.
Annons
Annons

ICD-10

 • J30 Vasomotorisk pubminit (snuva)
  • J30.0 Vasomotorisk rinit

Anamnes

 • Typisk anamnes och uteslutning av allergisk rinit:
  • Symtomen skiljer sig inte säkert mellan vasomotorisk rinit och andra riniter

Kliniska fynd

 • Vanligtvis har slemhinnan ett normalt utseende, men den kan vara svullen och röd.

Utredning av vasomotorisk rinit

 • Det finns inga specifika tester för att diagnostisera vasomotorisk rinit utan det är en uteslutningsdiagnos.
 • Därmed bör allergiutredning övervägas.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Förkylning.
 • Allergisk rinit, framförallt kvalsterallergi.
 • Rhinitis sicca.
 • Rhinitis medicamentosa.
 • Atrofisk rinit.
 • Främmande kropp i näsan hos barn.

Behandling av vasomotorisk rinit

 • Långvarigt bruk av slemhinneavsvällande näsdroppar är kontraindicerat.
 • Exponering för irritanter bör undgås.
 • Eventuellt behov av läkemedel beror på patientens symtom.

Egenbehandling

 • Att undvika utlösande faktorer.
 • Fysisk träning kan förutom dess allmänt nyttiga effekt ha en tilläggseffekt vid detta tillstånd eftersom det sätter ned luftvägsmotståndet och bidrar till naturlig slemhinneavsvällning via I-adrenerg-medierade mekanismer.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på patientens symtom men generellt rekommenderas nasal behandling med steroider eller antihistaminer.
 • Perorala antihistaminer som tillägg till nasal steroidbehandling kan provas då det verkar ha effekt hos enskilda patienter, finns dock inte fullgott evidens.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • När inga medicinska behandlingar hjälper kan invasiva metoder övervägas.
 • Kirurgisk resektion av nedre näsmusslan (concha inferior) kan ge symtomatisk förbättring, men kan också förvärra besvären och till slut leda till atrofisk rinit.
 • Radiofrekvensbehandling av näsmusslorna ett alternativ vid nästäppa.

Prognos

 • Är osäker gällande symtomen. Ofta kan tillståndet förbättras. Därför kan det vara värt att prova att sätta ut kortisonsprejen efter en viss period för att se om symtomen har försvunnit.

Källor

 • Pattanaik D, Lieberman P. Vasomotor rhinitis. Vasomotor rhinitis. 2010; 10: 84-91.
 • Wheeler PW, Wheeler SF. Vasomotor rhinitis. Am Fam Physician 2005; 72: 1057-62.
 • Yan CH, Hwang PH. Surgical Management of Nonallergic Rhinitis. Otolaryngol Clin North Am. 2018 Oct;51(5):945-955 . pmid:29937065

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.