Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Avulsionsfraktur från tuber ischiadicum


Publicerad den: 2013-04-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Avslitning av muskelfästen på sittbensknölen för muskler på baksidan av låret. En diagnos som ofta missas.1-2

Förekomst

 • Är en sällsynt skada jämfört med muskelskador i mellersta delen av hamstringsmuskulaturen.
 • Förekommer mest hos ungdomar, från puberteten till sena ungdomsåren, som aktivt utövar sport.

Etiologi och patogenes

 • I puberteten bildas ett sekundärt ossifieringscenter eller en apofys vid tuber ischiadicum.
 • Fraktur uppstår som regel i den ålder där apofysen är den svagaste länken i kedjan muskel-sena-ben.
 • Orsaken är vanligtvis en kraftig kontraktion av hamstringsmuskulaturen, som till exempel under löpning och häcklöpning.

Predisponerande faktorer

 • Ålder.
 • Explosiva belastningar av hamstringsmuskulaturen.

ICD-10

 • S32 Fraktur på ländkotpelaren ochbäckenet
  • S32.8 Fraktur på andra och ickespecificerade delar av ländkotpelarenoch bäckenet, Fraktur på os ischii
 • S76 Skada på muskel och sena påhöft- och lårnivå
  • S76.3 Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå

ICD-10 Primärvård

 • S328P Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes som ger misstanke om tillståndet, röntgenbild bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Hamstringsskada

Anamnes

 • Patienten är som regel en ung person i åldern 12–20 år.
 • I samband med kraftig eller explosiv belastning av bakre lårmuskeln (hamstrings) uppstår plötsliga smärtor överst på lårets baksida och upp i sätet.
 • Obehandlat leder tillståndet till kroniska smärtor när patienten sitter eller går och det är omöjligt för patienten att återuppta idrottsaktiviteter.

Kliniska fynd

 • Haltande, smärtsam gång.
 • Palpationsömhet över tuber ischiadicum.
 • Hematom i glutealregionen eller proximalt på låret efter några dagar.
 • Eventuellt hamstringsatrofi – när skadan har stått en tid.

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Bör tas hos en ung person med plötslig proximal "hamstringsskada"
  • En avulsionsfraktur kan påvisas, ofta är frakturfragmentet betydligt förskjutet
 • MR?
  • Kan vara aktuell vid kvarstående besvär för att lokalisera eventuell ruptur i mjukvävnaden3

När remittera?

 • Proximal hamstringsskada hos en ung person bör ge misstanke om avulsionsfraktur och vederbörande bör remitteras för röntgenundersökning.
 • Vid bekräftad diagnos remitteras patienten till ortoped.

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtlindring och snar återupptagning av idrottsaktiviteter.

Allmänt om behandlingen

 • Kirurgi, tidig diagnos ger möjlighet till tidig behandling och snabb återhämtning.4

Egenbehandling

 • Avlastning.
 • Undvika belastningar och tänjningar av hamstringsmuskulaturen.

Läkemedelsbehandling

 • Analgetika

Kirurgi

 • Ofta öppen operation med fixation av frakturen.
 • Vid betydande förskjutning av frakturen kan tidig operation förhindra utebliven läkning, större smärtor och svaghet, som kan hindra patienten från att återgå till idrottsaktiviteter eller en normal och smärtfri gång.5-6
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlat kan tillståndet leda till kroniska smärtor när patienten sitter eller går och det är omöjligt för patienten att återuppta idrottsaktiviteter.

Komplikationer

 • Utebliven sammanväxning av bendelarna. Tryck på ischiasnerven.

Prognos

 • God vid adekvat behandling.
 • Mera osäker vid missad diagnos och fördröjd behandling:
  • Återhämtningstiden förlängs betydligt

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animation

 • Sträckning i hamstringsmuskulaturen

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons