Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Axelluxation och instabilitet i axelled


Uppdaterad den: 2021-12-06

Annons

Bakgrund

 • Axelluxation definieras som en luxation i glenohumeralleden.
 • Kan delas in i: 
  • Främre luxation
  • Bakre luxation
  • Luxation nedåt
 • Instabilitet i axelled: 
  • Upprepade axelluxationer kan leda till instabilitet, men instabilitet kan även utvecklas efter en enkel luxation
  • Kan delas in i: 
   • Främre instabilitet
   • Bakre instabilitet
   • Multidirektionell:
    • Axeln är instabil i flera riktningar

Epidemiologi

 • Axelluxation är den vanligaste förekommande luxationen av större led.
 • 95 % av axelluxationerna är främre luxationer.
 • Incidensen axelluxationer som kommer till sjukvården är i Sverige 27,5 fall per 100 000 personår.
 • Luxation i axelleden är vanligast hos män i åldern 18–30 år.

Etiologi och patogenes

 • Främre axelluxation:
  • Uppstår ofta på grund av en plötslig och kraftfull utåtrotation av överarmen i abducerat läge
  • Bankart-skada:
   • Förekommer vid nästan alla främre axelluxationer
   • Är en akut slitskada där labrum glenoidale lossnar från cavitas glenoidalis
  • Hill–Sachs skada:
   • Är en impressionsfraktur posterolateralt på caput humeri
 • Bakre axelluxation:
  • Direkt trauma mot den anteriora delen av axeln
  • Axial belastning där axeln är flekterad och inåtroterad
Annons
Annons

ICD-10

 • S43 Luxation och distorsion i skuldergördelns leder och ligament
  • S43.0 Luxation i skulderled
 • M24 Andra specificerade rubbningar i leder
  • M24.4B Recidivluxation/subluxation i axelled

Anamnes

 • Viktigt att fråga om:
  • Hur uppstod skadan?
  • Tidigare tillfällen av axelluxationer?
  • Tidigare instabilitet?
  • Känd överrörlighet?

Kliniska fynd

 • Oavsett vilken typ av axelluxation man misstänker är det viktigt systematisk undersökning: 
  • Inspektion: 
   • Främre axelluxation: 
    • Armen är ofta lätt abducerad och utåt- eller inåtroterad
    • Lateralt på axeln kan man ofta se en fördjupning och akromion uppträder mera prominent
   • Bakre axelluxation: 
    • Armen ses adducerad och inåtroterad
    • Dorsala delen av axelregionen kan ses mera framträdande
    • Främre delen av axelregionen kan vara mera utplattad
   • Luxation nedåt: 
    • Armen ses adducerad och inåtroterad
    • Dorsala delen av axelregionen kan ses mera framträdande
    • Främre delen av axelregionen kan vara mera utplattad
  • Distalstatus: 
   • Kontrollera motorik och sensorik
   • Palpera a. radialis
  • Palpation:
   • Noggrann kontroll av omgivande skelett och muskler
  • Rörelseomfång:
   • Är ofta nedsatt 
 • Det finns olika undersökningar man kan använda sig av för att undersöka axelinstabilitet: 
  • Främre instabilitet:
   • Positiv "apprehension test"
   • "Relocation test" utförs om "apprehension test" är positivt
  • Bakre instabilitet:
   • Nedsatt passiv och aktiv utåtrotation
   • Nedsatt elevation < 90°
  • Multidirektionell instabilitet:
   • Positiv "sulcus sign"
   • Hyperabduktionstest
   • Kompletterande ledstatus enligt Beightonskalan

Utredning av axelluxation

 • Utredning av axelluxation består av klinisk undersökning, anamnes och bilddiagnostik.
 • Slätröntgen ska alltid tas i tre plan vid misstanke om axelluxation:
  • Frontal, axial och epålett
  • DT-, MRT- eller ultraljudsundersökning kan behövas som komplettering till röntgenundersökning
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Frakturer:
  • Fraktur på proximala humerus
  • Fraktur på tuberculum majus - speciellt hos äldre
  • Fraktur på humerusdiafysen
 • Rotatorkuffruptur–speciellt hos äldre

Behandling av axelluxation

 • Förstagångsluxation, akut behandling:
  • Behandlas i första hand utan operation och med strukturerad rehabilitering
  • Det finns olika tekniker för reposition vid främre axelluxation:
   • Stimsons metod
   • Kochers metod
   • Milchs metod
   • Cunninghams metod (utförs utan analgetika)
  • Efter reposition utförs alltid:
   • Ny distalstatus
   • Ny kontrollröntgen
  • Immobilisering:
   • Armen immobiliseras i några dagar efter att reposition utförts i smärtstillande syfte
 • Operation:
  • Indikation för operation föreligger om:
   • Vid fortsatt instabilitetsbesvär trots rehabilitering
   • Påverkad funktionsnivå
 • Instabilitet:
  • Behandlingen vid instabilitet i axelled är i första hand fysioterapi och stabiliserande övningar

Egenbehandling

 • Rörelse- och stabilitetsträning enligt program från fysioterapeut.

Läkemedelsbehandling

 • Inför reposition kan man behandla med: 
  • Lokalbedövning i ledhålan
  • Intravenöst morfin vid behov
  • Bensodiazepiner intravenöst som muskelavslappnande
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Rehabilitering:
  • Remiss till fysioterapeut med inriktning på axelrehabilitation bör utfärdas efter förstagångsluxation.

Komplikationer

 • Fraktur kan förekomma vid axelluxation
 • Nervskada:
  • Kan förekomma (några få procent) vid främre axelluxationer
 • Kärlskada:
  • Skada på a. axillaris är ovanlig men kan förekomma

Prognos

 • Ledstabiliserande kirurgi ger bra resultat och är en effektiv behandling över tid.

Källor

 • Vårdgivare Skåne. AKO riktlinjer - primärvården. Instabilitet i axelled. Senast uppdaterad: 2021-10-29. (Hämtad 2021-11-17). vardgivare.skane.se
 • Lahti A, Andenord D, Karlsson J, Samuelsson K. ABC om axelluxation. Läkartidningen. 2016,113:DXD4.
 • Boffano, M., Mortera, S., & Piana, R. (2017). Management of the first episode of traumatic shoulder dislocation. EFORT open reviews, 2(2), 35–40. PMID: 28461966. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.