Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Bakre korsbandsskada


Publicerad den: 2013-03-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Fullständig eller partiell ruptur av bakre korsband.

Förekomst

 • Uppträder oftast vid bilolyckor eller idrottsskador.
 • Bakre korsbandsskada utgör 10 % av alla korsbandsskador.
 • Hälften av skadorna sker i trafiken och den andra hälften sker vid idrottsutövning.

Etiologi och patogenes

Funktion hos bakre korsbandet

 • Ligamentet är brett och tudelat. Det är ungefär dubbelt så starkt som det främre korsbandet.
 • Det utgår från den laterala delen av den mediala femurkondylen och fäster extraartikulärt cirka en centimeter under tibiaplatåns bakkant.
 • Korsbandet hindrar tibia från att glida bakåt på femur.

Skademekanismer

 • En isolerad bakre korsbandsskada kan uppstå vid våld mot tibia rakt framifrån så att benet skjuts bakåt i förhållande till femur.
 • Om slaget kommer lite från sidan, anteromedialt eller anterolateralt, kan det bakre korsbandet skadas tillsammans med strukturer lateralt eller medialt.
 • Isolerad skada:
  • Fall på tuberculum tibiae
  • Bilolycka där tuberculum tibiae träffar instrumentbrädan
  • Svåra hyperextensionstrauman i knät
 • Kombinationsskador:
  • Rotation av benet på låst fot

Predisponerande faktorer

 • Vissa idrotter predisponerar för kombinationsskador:
  • Fotboll
  • Handboll
  • Basket
  • Alpinsporter

ICD-10

 • S83.5S Bakre korsbandsdistorsion/ruptur
  • S83.5 Distorsion engagerande knäets (främre) (bakre) korsband
  • S83.5 X Korsbandsdistorsion/ruptur UNS
  • S83 Luxation och distorsion i knäets leder och ligament

ICD-10 Primärvård

 • S836P Distorsion av knä UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk misstanke, positiva draglådetester, bekräftelse med artroskopi eller MR.

Differentialdiagnoser

 • Fraktur Andra samtidiga knäskador:
  • Skada på kollateralligament, medial eller lateral
  • Främre korsbandsskada Multiligamentär knäskada med eller utan fraktur

Anamnes

 • Adekvat trauma antingen rakt mot tibia eller något från sidan.
 • Knäsmärta, svullnad och instabilitet.

Kliniska fynd

Generellt

 • De kliniska fynden kan vara minimala och tillståndet blir ofta feldiagnostiserat.
 • Bakre draglådetest är positivt.
 • Ofta föreligger kombinerade skador, så att man måste göra ytterligare undersökningar. Distalstatus är mycket viktigt eftersom samtidiga kärl- och nervskador är vanligt.

Liten isolerad skada

 • Ett möjligt kapsulärt mönster med måttlig hydrops kan förekomma om den passiva flexionen är något mer nedsatt än den passiva extensionen. Detta uppstår gradvis över många timmar.
 • Bakre draglåda kan vara smärtsamt utan instabilitet.
 • Lateral shearing stress-test är smärtsamt.
 • Ingen tydlig instabilitet.
 • Som regel finns patologin vid det tibiala fästet.

Stor skada

 • Vid omedelbar hydrops med ögonblicklig, allvarligt nedsatt funktionalitet misstänks hemartros.
 • Stor skada på bakre korsband och/eller allvarlig multiligamentär skada är sannolik.
 • Tydligt kapsulärt mönster med stor grad av nedsatt passiv flexion och lite mindre grad nedsatt passiv extension.
 • Det är svårt att genomföra klinisk undersökning de första dagarna efter skadan.
 • Vid misstanke om multiligamentär knäskada bör patienten remitteras akut till ortoped för fortsatt utredning. Distalstatus måste kontrolleras.
 • Några dagar efter skadan kan man få positivt utslag på instabilitetstester i relation till vilka strukturer som är involverade:
  • Hypermobilitet vid bakre draglåda – ruptur av bakre korsband och eventuellt av popliteus
  • Hypermobilitet vid valgustest – medialt kollateralligament
  • Hypermobilitet vid varustest – lateralt kollateralligament

Möjliga fynd, rörlighet

 • Flexion/extension – fjädrande motstånd mot full extension kan tyda på meniskskada.
 • Stabilitetstester kan vara svåra att utföra och tolka i akutfasen på grund av smärta. De måste ofta senareläggas och utföras efter tre till fyra dygn.

Sidostabilitet

 • Dålig stabilitet vid extenderat knä tyder på allvarlig skada med ruptur av korsband, sidoligament och ledkapsel.
 • Instabilitet som konstateras först vid 20–30 graders knävinkel tyder på skada på mediala respektive laterala sidoledband, stor instabilitet tyder på korsbandsskada.

Dragstabilitet

 • Patienten ligger på ryggen på bänken med höfterna böjda i 45 grader och knäna böjda i 80–90 grader. Stötta patientens fot mot underlaget. Ta tag i underbenet med båda händer, dra det mot dig och skjut det från dig omväxlande med underbenet utåtroterat, inåtroterat och i neutralt läge. Jämför de två knäna:
  • Positivt bakre dragsymtom tyder på ruptur av bakre korsband

Lachmans test

 • Utförs genom att du lägger patientens knäveck över ditt knä. Flektera patientens knä i 20–40 graders vinkel. Håll låret med ena handen just ovanför knät och lyft fram/skjut tillbaka underbenet med den andra:
  • Positivt test ger klart större förskjutning jämfört med andra knät

Menisktest

 • Se instruktionsfilmer nedan.

Se instruktionsfilm: Korsbandsundersökning (2:00) – Universitetssjukhuset Örebro

Se instruktionsfilm: Stabilitetsundersökning av knäleden (1:34) – Universitetssjukhuset Örebro

Andra undersökningar

 • Röntgen av knät:
  • Vanlig röntgen tas för att utesluta frakturer och för att leta efter tecken till andra skador. Sidobild med posterior belastning på tibia kan vara bra
 • MR:
  • Bra sätt att bekräfta diagnosen på
  • Kan också klarlägga om det finns andra skador

När remittera?

 • Vid misstanke om skada på korsband. Yngre patienter med knätrauma, svullnad inom 24 timmar och hemartros har 70 % en korsbandskada. Vid misstanke om multiligamentära skador ska patienten remitteras akut.

Checklista vid remittering

Ligamentskada

 • Frågeställning
  • Bekräftande diagnostik? Genomförd konservativ behandling? Tidigare kirurgi? Är patienten intresserad av operation ifall detta är indicerat?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Traumamekanismer?
  • Smärtor? Smärtutlösande situationer? Hydrops? Låsningar? Instabilitet?
  • Förlopp och utveckling? Ihållande besvär?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser Funktionsnedsättning? Arbetsförhet?
 • Kliniska fynd:
  • Var är ömheten lokaliserad? Ömhet längs ledspringan? Svullnad? Nedsatt rörelseomfång? Droppfot?
  • Smärta eller klickande ljud från menisken vid rotation under rörelse?
  • Sidostabilitet (sidoligament)?
  • Draglåda (korsband)? Distalstatus?
 • Kompletterande undersökningar:
  • MR knäled? Resultat?
  • Eventuellt röntgen – fraktur? Eventuell sidobild med posterior belastning?

Behandling

Behandlingsmål

 • God stabilitet och funktion i knät.

Allmänt om behandlingen

 • Konservativ behandling är vanligtvis primärbehandling.
 • Indikationer för operativ behandling:
  • Korsbandsinstabilitet som ger symtom efter konservativ behandling
  • Bakre korsbandsskada med slitfraktur
  • Primär rekonstruktion vid stor så kallad multiligamentär knäskada när man måste reparera andra ligament eller ligament-kapselkomplex
 • Kombinerade skador, särskilt med stor lateral skada eller luxation i knät, behandlas operativt, helst inom två veckor. Knäskador med kärlskada opereras urakut.

Egenbehandling

 • Konservativ behandling:
  • Quadricepsträning

Läkemedelsbehandling

 • I akutfasen kan NSAID-preparat ge smärtlindring, begränsa skadan och förkorta läkningstiden:
  • Till exempel naproxentabletter 250 mg: 1–2 tablett x 2 under 5–7 dagar

Annan behandling

 • Kirurgisk teknik:
  • Rekonstruktion:
   • Patellarsenetransplantat, hamstringstransplantat eller akillessenetransplantat
  • Reparation:
   • Vid slitfraktur där benbiten är tillräckligt stor kan gott funktionellt resultat väntas
 • Fysioterapi:
  • Det behövs flera månaders styrketräning och sensomotorisk träning
  • Uppträning av quadricepsmuskulaturen är särskilt viktig eftersom det kan begränsa glidningen av femur i förhållande till tibia
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Kronisk bakre korsbandsinstabilitet kan utvecklas.
 • Sammanlagt 30–50 % av patienterna behandlas kirurgiskt.

Komplikationer

 • Medial gonartros kan utvecklas vid långvarig instabilitet.

Prognos

 • Isolerade bakre skador ger sällan besvär i idrott.
 • Idrottsskada och ålder under 40 år vid skadetillfället tenderar att ha positivt prognostiskt värde.
 • Med tiden kan knät bli mer instabilt eftersom sekundära stabilisatorer töjs ut. Kirurgi kan då bli aktuellt.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Operation för ruptur av bakre korsband är oftast inte nödvändigt.
 • De flesta patienter klarar sig bra med måttlig aktivitetsändring och aktivitetsanpassning, samt fysisk träning och egenträning.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons