Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Broskskador i fotleden


Publicerad den: 2013-03-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Osteokondrala skador.
 • Osteokondrala frakturer och kondrala skador är vanliga i samband med fotledsdistorsioner.

Förekomst

 • Förhållandevis vanlig komplikation till fotledsskador hos idrottsutövare.

Etiologi och patogenes

 • Tidigare eller recidiverande fotledsdistorsion:
  • Särskilt där skadan orsakats av hopp eller löpning med stor hastighet
  • Utveckling av lateral instabilitet och distal fibulafraktur tycks vara viktiga predisponerande faktorer1
 • Inversionstrauma är det vanliga:
  • Talus är då snedställt i fotledsgaffeln och kompressionsskada kan uppstå på mediala hörnet av trochlea tali
  • Brosk- och benskador kan också uppstå på tibias och fibulas ledytor mot talus
 • Allvarlighetsgraden:
  • Kan variera från kompression av ben till lossning av en benbit så att det föreligger en fri kropp i fotleden (osteokondritis dissecans)

Reparation av brosk

 • Ledbrosk har generellt en mycket liten potential för spontan läkning eftersom brosket saknar blodtillförsel och systemisk reglering.
 • Det pågår forskning inom området för att utveckla metoder för reparation av brosk, antingen i form av osteokondral autotransplantation eller autolog broskcellstransplantation.2

Predisponerande faktorer

 • Idrott

ICD-10

 • M93 Andra sjukdomar i ben- och broskvävnad
  • M93.2 Osteochondritis dissecans
  • M93.8 Annan specificerad osteokondropati

ICD-10 Primärvård

 • M932 Osteochondritis dissecans

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes ger misstanke.
 • Bilddiagnostik och artroskopi bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Kronisk instabilitet i fotleden
 • Anterolateral synovial impingement i fotleden
 • Bakre impingement i fotleden
 • Fotledsartros

Anamnes

 • Smärtor som kvarstår eller kommer tillbaka en tid efter den ursprungliga fotledsskadan (som ofta inte är känd).
 • Stelhet och låsningar (ledmus) förekommer.

Kliniska fynd

Andra undersökningar

 • CT eller MR bekräftar diagnosen och skiljer mellan olika grader av skadan.
 • Fokalt upptag vid skintigrafi ger misstanke om tillståndet men är en mycket ospecifik undersökning.
 • Artroskopi.

När remittera?

 • Omedelbar hjälp vid akuta distorsioner där osteokondral fraktur är påvisad.
 • Remiss till ortoped:
  • Vid långvariga fotledssmärtor utan känd orsak
  • Vid misstanke om tillståndet

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomfrihet och normal funktion.

Allmänt om behandlingen

 • Frakturer utan avlöst fragment:
  • Immobiliseras med fotledsgips i sex till åtta veckor utan belastning
 • Frakturer med löst fragment:
  • Kräver operativ behandling som vanligen görs artroskopiskt
  • Operationsmetoder:
   • Avlägsnande av små osteokondrala fragment
   • Fixering av stora osteokondrala fragment
   • Debridering/Curettage och uppborrning av broskdefekten
   • Brosktransplantation
 • Rehabilitering:
  • Gradvis uppträning innan belastande aktiviteter som till exempel idrott återupptas

Dokumentation

 • En systematisk översyn av effekten av olika behandlingsstrategier för osteokondrala defekter i talus fann inga randomiserade studier.3
 • Låg validitet och stora skillnader i metodologi gjorde att man inte kunde dra några slutsatser om vilken som är den bästa kirurgiska strategin.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Yngre patienter och mindre skador har den bästa prognosen.
 • Även vid allvarligare skador återfår dock 70–90 % normal fotledsfunktion.
 • Långtidsprognosen vid debridering och uppborrning är osäker på grund av risken för sekundär artros.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons