Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fingerfrakturer


Uppdaterad den: 2022-04-25

Annons

Bakgrund

 • Frakturer i distala, mellan- eller proximala falangen, lokaliserade antingen intra- och/eller extraartikulärt.

Epidemiologi

 • Finger- och metakarpalbensfrakturer utgör cirka 10 % av alla frakturer varav fraktur av den distala falangen är den vanligaste förekommande.

Etiologi och patogenes

 • Fraktur på den distala falangen är en vanlig idrottsskada.
 • Skador på den distala falangen är ofta en kross- eller klämskada som även kan involvera nagel och mjukdelar.
 • Majoriteten av fingerfrakturer är extraartikulära men det kan även förekomma tvär-, sned- eller spiralfrakturer, intraartikulära eller flerfragmentsfraktur (komminut).
Annons
Annons

ICD-10

 • S62 Fraktur på handled och hand:
  • S62.5 Fraktur på tumme
  • S62.6 Fraktur på annat finger
  • S62.7 Multipla frakturer på fingrar
  • S62.8 Fraktur på andra och ospecificerade delar av handled och hand

Anamnes

 • I de flesta falls finns ett trauma mot fingret eller handen.

Kliniska fynd

 • Den kliniska undersökningen bör innehålla:
  • Inspektion
  • Palpation
  • Kontroll av rörlighet
  • Distalstatus

Utredning av fingerfrakturer

 • Klinisk undersökning samt röntgenundersökning som bekräftar diagnosen.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Senskador.
 • Fraktur på metakarpalbenen. 

Behandling av fingerfraktur

 • Behandlingen är beroende av frakturtyp, dislokation samt om det förekommer felställning.
 • Fraktur i distala falangen:
  • Odislocerade frakturer:
   • Immobiliserande skena i 3 veckor med DIP-leden i extension
  • Dislocerade frakturer:
   • Reposition i fingerbasblockad och immobilisering i 3 veckor
  • Instabil fraktur:
   • Perkutan stiftning
  • Öppna skador:
   • Noggrann rengöring av såret
   • Kontroll av nagelbädd
   • Eventuell lös nagel reponeras ned i nagelfickan och fingret immobiliseras i tre veckor med DIP-leden i extension
 • Fraktur i mellan- eller proximala falangen:
  • Fraktur i mellan eller proximala falangen är oftast stabil.
  • Stabil och odislocerad fraktur:
   • Oftast tillräckligt att behandla med tvåfingerförband (tvillingförband, buddy taping) i 3 veckor
  • Sned- eller spiralfraktur:
   • Är ofta instabila
   • Om frakturläget inte är acceptabelt ställningstagande till operation
 • Ledengagerande kondyl- eller basfrakturer:
  • Om leden inte är kongruent ställningstagande till operation
  • Oacceptabelt frakturläge:
   • Reponering i fingerblockad och därefter bedömning av lämplig behandling
   • Vid gipsbehandling bör man kontrollera frakturläget med ny röntgen efter 5–7 dagar. Immobilisering i 3 veckor med efterföljande rörelseträning
 • Fingerfrakturer hos barn:
 • Fraktur i distala falangen:
  • Klämskada som involverar nagelbädden är den vanligaste förekommande frakturen hos barn i förskoleåldern
  • Behandling består av:
   • Reposition
   • Korrigering av nagelbädd och nagel
   • Noggrann rengöring om hudskada
   • Fixation med tejp med DIP-leden i full extension
 • Fraktur i mellanfalangen:
  • Odislocerade frakturer behandlas ofta med tvåfingerförband (tvillingförband, buddy taping)
 • Fraktur i den proximala falangen:
  • Behandlingen består av:
   • Reposition
   • Tvåfingerförband (tvillingförband, buddy taping)
   • Om rotationsfelställning samt lateral deviation ställningstagande till operation

Egenbehandling

 • Träning enligt program från arbetsterapeut.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande vid behov.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Arbetsterapeut: 
  • Träningsprogram för egenträning efter fingerfraktur är en viktig del av rehabilitation för att motverka stelhet, svullnad samt smärta

Komplikationer

 • De komplikationer som kan uppstå efter fingerfraktur är:
  • Stelhet
  • Nedsatt greppfunktion
  • Smärta
  • Nedsatt rörlighet

Prognos

 • Prognosen är god i de flesta fall.

Plan

 • Vid frakturbehandling följs patienten upp på sjukhus eller ortopedisk mottagning, vanligtvis med ny röntgenkontroll efter en vecka.
 • Barn med stabil fraktur och odisclocerad fraktur vid skadetillfället behöver inte röntgenkontrolleras.

Vad bör kontrolleras?

 • Det är viktigt att kontrollera om en eventuell rotationsdefekt förekommer.

Källor

 • Bentley L. Fridén J. Frakturer i fingrar och metakarpalben. Läkartidningen 13/2009. lakartidningen.se
 • Engel, P., Brogren, E., Dahlin, L. B., Søe, N. H., & Brorson, S. (2018). Ugeskrift for laeger, 180(32), V12170901. PMID: 30070629. PubMed
 • 7. Borchers JR, Best TM. Common finger fractures and dislocations. Am Fam Physician 2012; 85: 805-10. American Family Physician

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.