Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fingerledsartros och Heberdens knutor


Uppdaterad den: 2021-12-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Artros är den vanligaste ledsjukdomen och kännetecknas av ledsmärta, rörelseinskränkning samt strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.
 • Fingerledsartros är ett degenerativt tillstånd av leden.
 • Heberdens knutor (noduli) är benutväxter vid distala interfalangealleden (DIP-leden) på fingrarna som associeras med artros.
 • Bouchards knutor (noduli) är benutväxter vid proximala interfalangealleden (PIP-led) som associeras med artros.

Epidemiologi

 • Artros är vanligt förekommande och ökar med åldern.
 • Kvinnor drabbas oftare än män.

Etiologi och patogenes

 • Artros påverkar ledbrosket och kringliggande strukturer som till exempel menisker, ledband, ledhinna och skelett.
 • Ledbrosket påverkas av en obalans mellan uppbyggande och nedbrytande processer som leder till minskad motståndskraft mot yttre påfrestningar.
 • Obalansen leder i slutändan till ett uttunnat brosk i leden.
 • Artros anses vara ett multifaktoriellt tillstånd där enskilda faktorer kan påverka sjukdomsprocessen och utvecklingen av tillståndet.
 • Heberdens och Bouchards knutor är benutväxter vid respektive DIP-led och PIP-led.

ICD-10

 • M15 Polyartros
  • M15.0 Primär generaliserad artros och osteoartros
  • M15.1 Heberdens knutor (med artropati). Artros i distala interfalangealleder
  • M15.2 Bouchards knutor (med artropati). Artros i proximala interfalangealleder
 • M19 Andra artroser
  • M19.0D Primär artros övrig i handled/hand
  • M19.1D Posttraumatisk artros i handled/hand
  • M19.2D Annan sekundär artros i handled/hand
  • M19.8 Annan specificerad artros
  • M19.9 Artros, ospecificerad

Anamnes

 • Symtom som ofta börjar smygande:
  • Ledsmärta
  • Nedsatt rörlighet
  • Svårighet att greppa föremål
 • Symtom kan variera över tid.
 • Rodnad och svullnad över leden kan förekomma.

Kliniska fynd

 • Stelhet, palpationsömhet och knölig utväxt kan förekomma.
 • Lättare felställningar kan uppträda.
 • Tecken på inflammation som rodnad, svullnad och värmeökning kan ses periodvis.

Utredning av fingerledsartros

 • Artros är en klinisk diagnos.
 • Röntgenundersökning är inte nödvändig för att ställa diagnos men kan användas för att utesluta andra tillstånd.

Differentialdiagnoser

 • Inflammatorisk ledsjukdom
 • Psoriasisartropati
 • Hemokromatos
 • Osteonekros
 • Tumör

Behandling av fingerledsartros

 • Artrosskola och fysisk aktivitet är basbehandlingen vid artros.
 • Operation i de fall där konservativ behandling inte gett tillfredsställande resultat.

Egenbehandling

 • Fingerträning enligt träningsprogram från fysioterapeut.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol.
 • COX-hämmare om inga kontraindikationer föreligger.
 • Enstaka kortisoninjektion kan vara ett behandlingsalternativ vid inflammation om COX-hämmare inte tillräcklig inflammationsdämpande effekt.

Annan behandling

 • Arbetsterapeut kan förskriva hjälpmedel vid behov. 

Komplikationer

 • Felställningar i fingerled.
 • Kroniska smärtor.

Prognos

 • Konservativ behandling och fysioterapi kan i de flesta fall fördröja utveckling av svårare tillstånd som kräver operation.

Källor

 • Region Skåne. Vårdprogram för artros. Fastställt: 2015-05-01. (Hämtad: 2021-12-22). vardgivare.skane.se
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Artros. Giltigt från och med: 2019-04-14. (Hämtad 2021-12-20). nationelltklinisktkunskapsstod.se
 • 9. Englund M, Turkiewicz A. Artros allt vanligare folksjukdom. Läkartidningen. 2014,111:CSDU.

Annons
Annons
Annons

Annons