Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fotfraktur


Uppdaterad den: 2013-08-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Foten består av 26 ben.1
 • Bakfoten:
  • Calcaneus
  • Talus
 • Mellanfoten:
  • Naviculare
  • Cuboideum
  • Cuneiforme (3)
 • Framfoten:
  • Metatarsalben (5)
  • Falanger (14)
 • Det finns dessutom sesamben i foten.

Förekomst

 • Omkring 10 % av alla frakturer förekommer i foten.

Etiologi och patogenes

 • Barn har relativt sett starkare ledband än ben och brosk.
 • Följaktligen är frakturer vanligare än ledbandsskador.

Predisponerande faktorer

 • Trauma

ICD-10

 • S92 Fraktur på fot med undantag för fotled
  • S92.0 Fraktur på kalkaneus
  • S92.1 Fraktur på talus
  • S92.2 Fraktur på andra tarsalben
  • S92.3 Fraktur på metatarsalben
  • S92.4 Fraktur på stortå
  • S92.5 Fraktur på annan tå
  • S92.7 Multipla frakturer på fot
  • S92.9 Icke specificerad fraktur på fot

ICD-10 Primärvård

 • S929P Fraktur på fot UNS
 • S923 Fraktur på metatarsalben
 • S925P Fraktur på tå

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd som ger misstanke och röntgen (eller CT) som bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Fotledsskador
 • Kompartmentsyndrom
 • Luxationer

Anamnes

 • Trauma

Kliniska fynd

 • Jämför med den andra foten.
 • Inspektion:
  • Se efter tecken på fraktur – svullnad, hudblödning, deformitet, eventuellt öppna sår
 • Palpation:
  • Puls, kapillär cirkulation, ömhet, instabilitet, krepitationer
 • Rörlighet:
  • Rörelseomfång och ledfunktion
  • Normala omfång i förhållande till fotleden är:
   • 45° plantarflexion
   • 20° dorsalflexion
   • 30° inversion
   • 20° eversion
   • 20° inåtrotation
   • 10° utåtrotation
 • Neurologstatus:
  • Undersök både motoriska och sensoriska funktioner
 • Se instruktionsfilm: Fot- och fotledsstatus (7:26) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Andra undersökningar

 • Röntgen:2
  • Fraktur i fotens metatarsalben och falanger kan vara svåra att påvisa hos barn på grund av de många tillväxtzonerna:
   • I sådana fall är det nödvändigt att jämföra med bilder av den andra foten
 • Annan bilddiagnostik om nödvändigt, till exempel skintigrafi, CT, MR, ultraljud.

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • God läkning och återvinning av normal funktion.3-4

Allmänt om behandlingen5

 • Första hjälpen:
  • Nedkylning, immobilisering, högläge och smärtstillande

Tåfrakturer

 • Se separat beskrivning av fraktur i stortån.
 • Kräver vanligtvis ingen aktiv behandling/immobilisering, men dislocerade frakturer reponeras.
 • Eventuellt tejpa den skadade tån till granntån (lägg gasväv eller liknande mellan tårna) i tre veckor, eventuellt något längre vid instabila frakturer.
 • Ofta god smärtstillande effekt av skor med stela sulor.
 • Även om frakturen behöver tre till åtta veckor för att läka försvinner smärtorna som regel långt dessförinnan.
 • Betydande dislokation, särskilt av stortån kan motivera mera aggressiv behandling med sluten reponering och rigid immobilisering.
 • Ingen rutinkontroll krävs.

Fraktur på första metatarsalbenet

 • Är det metatarsalben som mest sällan bryts.
 • Odislocerade och minimalt dislocerade frakturer immobiliseras utan viktbelastning.
 • Dislocerade frakturer kräver vanligtvis öppen reposition och intern fixation.
 • Se separat beskrivning av metatarsalfrakturer.

Fraktur på andra, tredje och fjärde metatarsalbenen

 • Är mycket vanliga.
 • Både dislocerade och odislocerade frakturer läker bra med den viktbelastning som tolereras, särskilt om den skadade använder skor med stela sulor.
 • Marchfraktur:
  • Är en stressfraktur i andra eller tredje metatarsalbenet som ofta uppträder hos joggare
  • Röntgen är ofta negativ, medan skintigrafi kan vara positiv
  • Behandlingen är avhållsamhet från belastande aktiviteter i fyra till sex veckor
 • Se separat beskrivning av metatarsalfrakturer.

Fraktur i femte metatarsalbenet

 • Proximala delen av femte metatarsalbenet är den vanligaste lokalisationen för fraktur i mellanfoten.
 • Frakturer här är av två typer:
  • Proximal avulsionsfraktur:
   • Fraktur i proximala tuberositas är mycket vanlig, benämns bland annat tennisfraktur
   • Skadan är ofta förbunden med en lateral fotledsskada och uppstår vid fästet för peroneus brevis-senan
   • Läker med kompressionsbandage och viktbelastning till smärtgränsen
   • Kan kräva öppen reposition och osteosyntes (stift/cerklage eller skruvar) vid stor felställning
  • Jones fraktur:
   • Är mindre vanlig men mer problematisk
   • Lokaliserad transversalt vid basen på det femte metatarsalbenet, 1,5–3 cm distalt om den proximala tuberositas
   • Dislokationen vid denna fraktur tenderar att öka under viktbelastning
   • Patienter med denna fraktur utvecklar ofta (35–50 %) varaktig utebliven läkning och kräver bentransplantation och intern fixation
   • Initial behandling är därför immobilisering i gips och viktbelastning till smärtgränsen
 • Se separat beskrivning av metatarsalfrakturer.

Fraktur vid tarsometatarsalleden

 • Leden kallas även Lisfrancs led.
 • Är lokaliserad vid basen på det andra metatarsalbenet och bildas av en sexbens-båge som inkluderar de tre cuneiforme-benen och första,andra och tredje metatarsalbenet.
 • Fraktur med dislokation är sällsynt, men är ändå en av de oftast förbisedda fotskadorna och kan leda till posttraumatisk artrit och sympatisk reflexdystrofi.
 • Dislocerade frakturer är kliniskt och radiologiskt tydliga, medan odislocerade eller minimalt dislocerade frakturer kan vara svårare att upptäcka.
 • För att underlätta diagnosen ska man fatta i första och andra metatarsalbenet och röra dem alternerande vid plantarflexion och dorsalflexion.
 • Radiologiskt ses en diastas på 2–5 mm mellan basen på första och andra metatarsalbenet eller mellan det mittersta och det mediala cuneiforme-benen.
 • Dessa frakturer kräver reponering och fixation.

Talusfraktur

 • Collum- och corpusfraktur:
  • Är de vanligaste talusfrakturerna och kan ledsagas av subtalar luxation
  • Dislocerade frakturer kräver vanligtvis kirurgisk fixation
  • Icke dislocerade frakturer behandlas med ett icke viktbelastande kort gips i sex till tio veckor
 • Fraktur på processus lateralis:
  • En frakturtyp som tidigare var sällsynt men som har blivit vanligare eftersom den ofta uppstår vid snowboarding
  • Behandlingen innebär immobilisering utan viktbelastning
  • Dislocerade frakturer kan kräva öppen reponering och osteosyntes (stift/skruvar)
 • Fraktur på processus posterior:
  • Frakturen uppstår som följd av plötslig plantarflexion eller upprepade rörelser, särskilt bland idrottsutövare som dansar eller sparkar
  • Diagnosen kan vara svår att ställa eftersom de kliniska fynden är vaga och röntgen som regel normal
  • Behandlingen innebär immobilisering med antingen delvis eller full viktbelastning
  • Frakturen kan ofta förväxlas med ett accessoriskt ben som finns här, os trigonum

Fraktur på os naviculare

 • Se egen beskrivning.

Fraktur på calcaneus

 • Se egen beskrivning.

Fraktur på os cuboideum/ossa cuneiforme

 • Diagnos:
  • Ett tungt föremål som träffar foten eller den skadade har sparkat i något hårt
  • Det föreligger vanliga frakturtecken med hematom och palpationsömhet över frakturen
  • Röntgenbilder tagna framifrån och från sidan visar frakturen
  • CT kan vara indicerad, särskilt om det rör sig om en större skada:
   • Avslöjar samtidiga luxationer som i foten kan ge allvarliga komplikationer
 • Behandling:
  • Odislocerade eller måttligt dislocerade frakturer behandlas konservativt med avlastning i tre till sex veckor, därefter mobilisering till smärtgränsen
  • Om en samtidigt förekommande luxation inte går att reponera slutet övervägs operation med reposition och osteosyntes
 • Prognos:
  • Kan ge kroniska smärtor, artrodes kan bli nödvändig

Fotrotsluxationer

 • Diagnos:
  • Skademekanism – fall på plantarflekterad framfot eller slag mot/klämning av framfoten
  • Vid undersökning föreligger smärtor, svullnad och felställning
  • Arteria dorsalis pedis kan skadas
  • Fraktur av basen på andra metatarsalbenet kan leda till förskjutning av de laterala metatarsalbenen
  • Röntgen med bilder av framfoten i två plan ger diagnosen
  • Fotrotsluxationer är ofta kombinerade med frakturer. CT krävs ofta för att kartlägga frakturerna
 • Behandling:
  • Snabb reposition är viktig på grund av faran för ödem, kompartmentsyndrom och tryckskador som kan leda till mjukdelsskador/hudnekros:
   • Fasciotomi i foten, dorsalt och/eller plantart kan vara nödvändig
  • Vid plantar/dorsal luxation utan fraktur:
   • Oftast kan man reponera genom drag i längdriktningen och tryck över metatarsalbasen
   • Avlastning i stövelgips i åtta veckor, därefter mobilisering
  • Vid lateralförskjutningar av metatarsalbenen och fraktur i basen på det andra metatarsalbenet:
   • Öppen reposition görs och fixation med stift eller skruv
   • Postoperativt stövelgips i sex veckor

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt analgetika/ NSAID-medel.

Annan behandling

 • Eventuellt uppträningsprogram
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Kompartmentsyndrom:
  • Är den allvarligaste akuta komplikationen till fraktur i foten
  • Är vanligtvis förbundet med fraktur i mellanfoten som följd av en krosskada
  • Medför kraftig svullnad (tidigt) och neurovaskulära skador (sent)
 • Senkomplikationer:
  • Posttraumatisk artros
  • Infektion
  • Utebliven läkning (pseudartros) eller instabilitet
  • Gångsvårigheter

Prognos

 • Vanligtvis utmärkt med lämplig behandling.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons