Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i femurdiafysen


Uppdaterad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Omfattar ett brett spektrum av frakturer, från odislocerade stressfrakturer till svåra komminuta frakturer och mjukdelsskador.1
 • Indelning:
  • Tvärfrakturer
  • Snedfrakturer
  • Spiralfrakturer
  • Komminuta frakturer
 • Modern frakturbehandling har i betydande grad förbättrat resultatet vid denna typ av skador.

Förekomst

 • I USA förekommer det cirka ett fall per 10 000 personer per år.
 • Vanligast bland män under 30 år.

Etiologi och patogenes

 • Orsakas som regel av högenergiskador och är ofta en del av ett multitraumatillstånd.
 • Eftersom femur är kraftigt vaskulariserad kan blodförlusten snabbt komma upp i 2 liter blod:2
  • Dessutom kan frakturändarna skada artären (arteria femoralis/poplitea)
 • Frakturmönstret är en effekt av krafternas riktning och styrka:
  • En vinkelrät kraft ger en tvärfraktur
  • En axialt riktad kraft kan skada knä eller höft
  • Rotationskrafter kan ge spiral- och snedfrakturer
  • Omfattningen av krossning (komminut fraktur) avhänger av den energimängd som femur absorberar i skadeögonblicket

Predisponerande faktorer

 • Högenergiskador:
  • Trafikolyckor
  • Skottskador
  • Idrottsskador – till exempel skidåkning, fotboll, ishockey, motorsport
  • Fall från hög höjd
 • Patologisk fraktur:
  • Metastaser
  • Bencysta
 • Osteoporos

ICD-10

 • S72 Fraktur på lårben
  • S72.3 Fraktur på femurskaftet

ICD-10 Primärvård

 • S729PAnnan fraktur på femur

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Röntgenologiska fynd

Differentialdiagnoser

 • Mjukvävnadsskador
 • Andra frakturtyper

Anamnes

 • Adekvat trauma, ofta högenergitrauma – ofta multitraumapatient.
 • Betydande smärtor.
 • Patienten kan inte stödja på benet.

Kliniska fynd

 • Vanliga frakturtecken.
 • Ofta föreligger betydande svullnad och frakturerna är oftast kraftigt instabila.
 • Sådana frakturer uppstår ofta efter högenergitrauma, se därför även efter andra skador!
  • Föreligger andra livshotande skador?
  • Palpera bäcken, höfter och knän
  • Neurovaskulärt status

Kompletterande undersökningar

 • Blodstatus
 • INR
 • Urinanalys

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Bilder tas i sedvanliga projektioner framifrån och från sidan
  • Måste även omfatta höfter och knäleder
 • Eventuellt multitraumautredning, till exempel:
  • Röntgen thorax
  • Röntgen av kotpelare
  • Röntgen av bäcken
  • "Trauma-CT":
   • Spiral-CT av thorax, buk och bäcken

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • God reposition, stabil fixation och återvinning av normal funktion.

Allmänt om behandlingen

 • Före transport:
  • Innan patienten kommer till sjukhus bör det skadade benet stabiliseras för att förhindra avslitning av stora kärl och för att lindra smärtan under transporten
  • Lägg in en intravenös infart och ge vätska intravenöst för att förhindra chock
  • Analgetika ges vid starka smärtor
 • Alla patienter opereras.

Kirurgisk behandling

 • Opereras på själva skadedagen med märgspikning med lås, plattosteosyntes eller extern fixation.
 • Belastning:
  • Patienten ska belasta så snart smärtorna tillåter
  • Inte alla patienter som har opererats för femurdiafysfraktur kan belasta fullt:
   • Frakturer fixerade med platta ska endast belasta lätt (cirka 20 kg)
   • Frakturer fixerade med stabil/solid märgspik med lås kan belasta fullt
 • Antikoagulationsbehandling används vid operativ behandling av samtliga frakturer i de nedre extremiteterna:
  • Dalteparinnatrium 5000 IE eller enoxaparinnatrium 100 mg/ml 0,4 ml subkutant dagligen. Starta inte behandlingen innan operation förrän narkosläkare är konsulterad
 • Kontroll:
  • Vanligen var fjärdetill sjätte vecka fram till frakturläkning
  • Hos barn kan en ettårskontroll vara aktuell för att se om det har blivit en ökad längdtillväxt i det frakturerade benet
  • Vid misstanke om instabilitet måste patienten komma oftare på kontroll

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt blodtransfusion.2
 • Dalteparinnatrium 5000 IE eller enoxaparinnatrium 100 mg/ml 0,4 ml subkutant dagligen. Starta inte behandlingen innan operation förrän narkosläkare är konsulterad.
 • Eventuellt analgetika.
 • Eventuellt antibiotika vid öppen fraktur.

Annan behandling

 • Rehabiliteringsprogram är nödvändigt.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • I den akuta fasen kan det uppstå blödningschock på grund av hypovolemi:
  • Ge därför alltid vätskeinfusion
 • Posttraumatisk lungsvikt (ARDS) och fettembolisyndrom är fruktade komplikationer:
  • Snar operativ behandling med intern stabilisering (märgspikning) i kombination med adekvat smärtbehandling och vätsketerapi motverkar detta

Komplikationer

 • Blödning.
 • Nervskada.
 • Posttraumatisk lungsvikt (ARDS).
 • Fettembolisyndrom.
 • Djup ventrombos och lungemboli.
 • Osteomyelit.
 • Pseudartros, det vill säga utebliven läkning.
 • Läkning med felställning.
 • Fördröjd läkning.

Prognos

 • 95 % av patienterna med femurdiafysfrakturer läker med märgspikning.
 • Ökad längdtillväxt i det frakturerade benet förekommer ofta hos barn och måste alltid kontrolleras efter ett år.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Benbrott i lårbensskaftet

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons