Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i femurdiafysen


Uppdaterad den: 2023-06-05
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Bakgrund

 • Omfattar ett brett spektrum av frakturer, från odislocerade stressfrakturer till svåra komminuta frakturer och mjukdelsskador.
 • Indelning:
  • Tvärfrakturer
  • Snedfrakturer
  • Spiralfrakturer
  • Komminuta frakturer, frakturer med flera fragment

Epidemiologi

 • Incidensen är cirka 0,1/100 000 personer per år.
  Vanligast bland personer <20 år och >75 år.

Etiologi och patogenes

 • Orsakas som regel av högenergiskador och är ofta en del av ett multitraumatillstånd. 
 • Hos äldre personer är den vanligaste orsaken fall.
 • Eftersom femur är kraftigt vaskulariserad kan blodförlusten snabbt komma upp i 2 liter blod:
  • Dessutom kan frakturändarna skada artären (arteria femoralis/poplitea)
Annons
Annons

ICD-10

 • S72.3 Fraktur på femurskaftet

Anamnes

 • Adekvat trauma, ofta högenergitrauma – ofta multitrauma.
 • Betydande smärtor.
 • Patienten kan inte stödja på benet.

Kliniska fynd

 • Vanliga frakturtecken. Ibland uppenbar felställning.
 • Ofta finns betydande svullnad (hematom) och frakturerna är oftast kraftigt instabila.
 • Undersök för andra skador:
  • Finns andra livshotande skador?
  • Palpera bäcken, höfter och knän
  • Kontrollera distalstatus – pulsar och neurologi

Utredning av femufraktur, diafys

 • Röntgen:
  • Bilder tas i sedvanliga projektioner framifrån och från sidan
  • Ska även omfatta höfter och knäleder
 • Eventuellt multitraumautredning, till exempel:
  • Röntgen thorax
  • Röntgen av kotpelare
  • Röntgen av bäcken
  • "Trauma-DT":
  • Spiral-DT av thorax, buk och bäcken
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Mjukvävnadsskador.
 • Andra frakturtyper.

Behandling av femufraktur, diafys

Före transport

 • Benet stabiliseras för att förhindra avslitning av stora kärl och för att lindra smärtan under transporten.
 • Vätska intravenöst för att förhindra chock.
 • Analgetika vid starka smärtor.

Kirurgisk behandling

 • Opereras snarast med märgspikning med lås, plattosteosyntes eller extern fixation.

Efter kirurgi

 • Belastning kan starta så snart smärtorna tillåter:
  • Frakturer fixerade med platta ska endast belasta lätt
  • Frakturer fixerade med stabil/solid märgspik med lås kan belasta fullt
 • Rehabiliteringsprogram är viktigt.

Komplikationer

 • Blödning.
 • Nervskada.
 • Posttraumatisk lungsvikt (ARDS).
 • Fettembolisyndrom.
 • Djup ventrombos och lungemboli.
 • Osteomyelit.
 • Pseudartros, det vill säga utebliven läkning.
 • Läkning med felställning.
 • Fördröjd läkning.

Prognos

 • God vid adekvat behandling.
 • Ökad längdtillväxt i det frakturerade benet förekommer hos barn och ska kontrolleras efter ett år.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons