Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i handleden, carpus


Publicerad den: 2013-05-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Handleden (carpus) består av åtta karpalben arrangerade i två rader så att de utgör en kompakt, stark enhet.
 • Varje ben är format som en kub med sex ytor, fyra intraartikulära, täckta av ledbrosk eftersom de bildar leder med andra ben, och två extraartikulära, för infästning av ligament.
 • Proximala karpalbensraden:
  • Skafoideum (kallas också naviculare), lunatum, triquetrum och pisiforme
  • Ledar proximalt mot radius och det triangulära brosket
  • Ulna ledar inte direkt mot karpalbenen, men skiljs från triquetrum av det triangulära brosket som tjänstgör som en stabiliserande struktur
 • Distala karpalbensraden:
  • Trapezium, trapezoideum, capitatum och hamatum
  • Ledar mot de fem metakarpalbenen

Handleden

 • Består av fem större leder mellan underarmen (antebrachium) och mellanhandsben (metacarpus) förutom det interkarpala ledrummet:
  • Radiokarpalleden
  • Distala radioulnarleden
  • Midkarpalleden mellan proximala och distala karpalbensraden
  • Ulnara delen av karpometakarpalleden (II-V – mellan carpus och andra, tredje, fjärde och femte metakarpalbenet
  • Första karpometakarpalleden – mellan första metakarpalbenet och trapezium
 • Styrkan i handleden är beroende av integriteten i ligamenten som håller ihop carpus:
  • Volara karpala ligament sträcker sig från trapezium till kroken på hamatum och bildar det främre taket i den beniga/fibrösa karpaltunneln
  • I karpaltunneln ligger fingrarnas böjsenor och medianusnerven
  • Blir tunneln trång medför det kompression av medianusnerven
 • Handens muskler kommer från underarmen och passerar över handleden:
  • Den enda muskel med fäste i handleden är flexor carpi ulnaris, som fäster i os pisiformis, ett sesamben
 • Rörelser i handleden:
  • Flexion 80°, extension 70°, ulnardeviation 30° och radialdeviation 20°
  • (Pronation och supination sker i den radioulnara ledytan i underarmen proximalt, inte i handleden)

Neurovaskulär anatomi

 • Flera viktiga neurovaskulära strukturer passerar förbi handleden.
 • Ulnarisnervens djupa grenar och ulnarisartären:
  • Löper under senan till flexor carpi ulnaris
  • De passerar nära hamatum och capitatum och kan involveras vid skador på dessa strukturer
 • Medianusnerven:
  • Ligger mellan flexor carpi radialis-senan och palmaris longus-senan i karpaltunneln
  • Varje förskjutning av strukturer i handleden kan skada nerven

Ytlig anatomi

 • Anatomiska "snusgropen":
  • Belägen radialt på dorsalsidan av handleden
  • Är avgränsad ulnart av extensor pollicis longus-senan och radialt av senorna till extensor pollicis brevis och abductor pollicis longus
  • I golvet ligger os scaphoideum proximalt och os trapezium distalt
 • Listers tuberkel:
  • Benig prominens över distala radius
 • Os triquetrum:
  • Kan palperas rakt distalt om styloideus ulna

Förekomst

 • Fraktur i handledsbenen är mindre vanliga än distala radius- och ulnafrakturer.
 • Skafoideumfrakturer utgör 85–90 % av alla karpalbensfrakturer.
 • Vanligast hos män och förekommer oftast i åldersgruppen 20–40 år.
 • Ovanlig skada hos barn.

Etiologi och patogenes

Skafoideumfraktur

 • Skafoideum befinner sig i proximala karpalbensraden, men sträcker sig in i den distala raden, vilket gör att detta ben är mera utsatt för skador än de övriga karpalbenen.
 • Frakturen är lätt att missa.
 • Frakturer kan skada blodtillförseln till benets proximala del och kan resultera i avaskulär nekros.
 • Skademekanismen är oftast fall med hyperextension av handleden, eller ett direkt slag mot handflatan.
 • Det kan även föreligger andra skador i handleden samtidigt med en skafoideumfraktur.1

Lunatumfraktur

 • Frakturer är förhållandevis sällsynta.
 • Lunatum är lokaliserad i mitten av den proximala karpalbensraden och ledar mot radius.
 • Skademekanism är vanligtvis hyperextension i handleden eller slag mot handen mot en hård yta.

Triquetrumfraktur

 • Ett av de karpalben som oftast skadas.
 • Ligger ulnart i den proximala karpalbensraden.
 • Vanligaste skademekanism är hyperextension av handleden med ulnardeviation.
 • Oftast en avulsionsfraktur.

Capitatumfraktur

 • Är det största karpalbenet och ledar mot sju andra ben, ligger mitt i den distala karpalbensraden.
 • Fraktur är förhållandevis sällsynt, men medför stor risk för avaskulär nekros.

Hamatumfraktur

 • Utgör den ulnara delen av den distala karpalbensraden.
 • Kroken på benet kan brytas, men fraktur är sällsynt, dock inte ovanlig bland idrottsutövare.

Trapezium-, trapezoideum- och pisiformefraktur

 • Sällsynta

Lunatumluxation

 • Luxation orsakas av extrem flexion eller extension i handleden.
 • Det är fästet mellan lunatum och capitatum som slits av.
 • Denna skada kan ha en dålig prognos om den inte påvisas i tid.

Predisponerande faktorer

 • Trauma
 • Idrottsaktiviteter

ICD-10

 • S62 Fraktur på handled och hand
  • S62.0 Fraktur på os scaphoideum (i hand)
  • S62.1 Fraktur på andra karpalben

ICD-10 Primärvård

 • S624P Fraktur på metakarpalben
 • S620 Skafoideumfraktur i hand

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, misstänkta fynd och bekräftelse med en röntgenundersökning.
 • Observera risken för att missa skafoideumfraktur och lunatumluxation.

Differentialdiagnoser

 • Distal radiusfraktur
 • Distal ulnafraktur
 • Frakturer i handen

Anamnes

 • Karpalbensfraktur:
  • Uppstår vid fall på utsträckt arm
 • Lunatumluxation:
  • Skademekanismen är en kraftig dorsalflexion
  • Ofta helt omöjligt för patienten att röra handleden

Kliniska fynd

 • Ofta lokaliserad ömhet över det skadade benet.
 • Som regel ses inte ödem eller klinisk felställning, men lokaliserad svullnad kan föreligga.
 • Ofta klickljud eller krepitationer vid undersökning av rörlighet.
 • Skafoideumfraktur:
  • Maximal ömhet i den anatomiska snusgropen
  • Radialdeviation av handleden eller axialt tryck genom första metakarpalbenet kan öka smärtan
 • Lunatumfraktur:
  • Lunatum kan lokaliseras omedelbart distalt om Listertuberkeln på distala radius
  • Axialt tryck genom tredje metakarpalbenet kan öka smärtan
 • Lunatumluxation:
  • Kan ge stor svullnad
  • Symtomen beror på tryck på nervus medianus
 • Distal radiusfraktur.
 • Undersök om det finns skador högre upp i extremiteten.
 • Neurovaskulärt status:
  • Puls i ulnar- och radialartärerna:
   • Tecken på cirkulationsstörningar?
  • Kontrollera nervus radialis, nervus ulnaris och nervus medianus:
   • Skada på ulnarisnerven i detta område sparar den sensoriska funktionen
   • Skada på radialisnerven i detta område skadar sensoriska grenar

Andra undersökningar

Bilddiagnostik

 • Röntgen: Rak frontal- och rak sidobild, eventuellt vridbild – identifierar de flesta frakturer:
  • Eventuellt bild på den friska sidan för jämförelse
  • Se efter dislokationer, eftersom dessa är indikation för operativ behandling
  • Obs lunatumluxation
  • Obs skafoideumfraktur – ofta inte synlig på vanlig röntgen:
   • 10–15 % kan inte påvisas, men kan upptäckas om en ny bild tas efter 10–14 dagar
 • MR-undersökning:
  • Vid stark klinisk misstanke och negativ röntgen kan primär MR-undersökning vara aktuell:
   • En studie visar att tre av fyra som gipsades på klinisk misstanke om skafoideumfraktur inte hade fraktur vid undersökning efter två veckor

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Påvisa fraktur eller luxationer.
 • Reposition och immobilisering för att återvinna normal funktion.

Triquetrum

 • Avulsionsfraktur i os triquetrum:
  • Näst vanligaste fraktur i handleden (efter skafoideumfraktur)
  • Ses bäst på sidobild, ett litet fragment dorsalt
  • Avlastning med elastiskt bandage eller dorsal gipsskena i två till tre veckor räcker (smärtbehandling)
  • Fragmentet kan tas bort senare om det ger besvär

Pisiforme/hamatum

 • Frakturer i os pisiforme//hamatum:
  • Cirkulärt gips i fem veckor
  • Av och till finns en ledsagande ulnarispares. Man kan avvakta och se – många blir bra

Trapezium

 • Frakturer i os trapezium:
  • Frakturer i gott läge immobiliseras med tummen abducerad i fem veckor

Lunatumluxation

 • Handledsluxationer – många möjligheter: dorsal eller volar lunatumluxation, flera former för perilunatum-luxationer.
 • Först försöks sluten reposition och gips.
 • Vid misslyckat försök till sluten reponering måste öppen reposition utföras.
 • Konservativ behandling:
  • Reponeras så snart som möjligt, helst inom det första dygnet, för att förhindra störd blodtillförsel till benet
  • Reposition genom drag och extension i handleden och samtidigt volart tryck på carpus
  • Efter reposition läggs en dorsal gipsskena i 20° flexion i tre veckor
  • Kontroll med röntgen tre veckor efter skadan
 • Kirurgisk behandling:
  • Kirurgisk reposition
  • OBS! Var liberal med klyvning av karpalligamentet

Skafoideum

 • Primär gipsbehandling.
 • Operation vid dislocerade frakturer.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Skafoideumfraktur:
  • Avaskulär nekros eller pseudartros
  • Radiokarpal artros – betydligt ökad förekomst vid försenad diagnos och behandling
 • Lunatumluxation:
  • Störd blodcirkulation kan ge nekros av os lunatum
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Artros i handleden

Prognos

 • Beroende av om diagnosen ställs korrekt och adekvat behandling ges.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons