Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i tår


Uppdaterad den: 2022-06-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta 

Definition

 • Fraktur i ytter- eller grundfalang (stortå, hallux).
 • Fraktur i ytter-, mellan- eller grundfalang (mindre tår, digiti pedis II–V).
 • Fraktur i metatarsalbenen beskrivs inte i denna text.

Förekomst

 • Tåfrakturer är bland de vanligaste frakturtyperna i foten.1
 • Incidensen varierar mellan 14–40 % per 10 000 personer per år.1
 • Prevalensen beräknas vara:1
  • 3 % av frakturer hos barn
  • 3,6 % av frakturer hos vuxna
 • Fraktur i stortån hos vuxna och barn stod i en studie för 38 % av alla tåfrakturer.1 

Etiologi och patogenes

 • Vanliga orsaker till tåfrakturer är:
  • Spark mot hårt föremål
  • Krosskada, oftast efter fallande föremål2
 • Tåfrakturer kan vara:1 
  • Tvära frakturer
  • Spiralfrakturer
  • Komminut (flerfragments) fraktur
  • Avrivningsfraktur (avulsionsfraktur)
 • Fraktur i stortån kan involvera tåleden samt vara intraartikulära.3
 • Hos barn kan epifysen skadas.

ICD-10

 • S92 Fraktur på fot med undantag för fotled
  • S92.4 Fraktur på stortå
  • S92.5 Fraktur på annan tå
  • S92.7 Multipla frakturer på fot
  • S92.9 Ospecificerad fraktur på fot

ICD-10 Primärvård

 • S925P Fraktur på tå

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk undersökning räcker i de flesta fall. 
 • Röntgenundersökning kan bekräfta diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Artrit
 • Hematom/ekkymos
 • Luxation

Anamnes

 • I anamnesen finns ofta någon form av trauma som orsak till frakturen.
 • Smärta, svullnad och/eller hematom. 
 • Svårigheter att belasta foten.4 

Kliniska fynd

 • Den kliniska undersökningen bör innehålla: 
  • Inspektion:
   • Felställning? 
   • Rotationsfelställning?
    • Jämför nagel på motsatt tå
   • Svullnad?
   • Hematom?
   • Skada på huden/nagel?
  • Palpation:
   • Palpationsömhet?
   • Indirekt ömhet (axialt tryck i tåns längdriktning)?
  • Cirkulation: 
   • Palpation av a tibialis posterior och a dorsalis pedis5
   • Distalstatus:
    • Kapillär återfyllnad
  • Sensorik
 • Åtföljande senskador är ovanliga.

Andra undersökningar

Bilddiagnostik

 • I de flesta fall är röntgen inte nödvändig vid frakturmisstanke på de mindre tårna.
 • Röntgen bör göras vid:
  • Misstanke om fraktur i stortån
  • Tydlig felställning
  • Vid misstanke om luxation i metatarsofalangeal (MTP)-led eller interfallangeal (IP) led
 • Röntgen kan påvisa:
  • Komminuta frakturer, särskilt vid frakturer i distala falangen6
  • Skada på epifysen hos barn7
  • Frakturer i flera tår samtidigt:6
   • Är vanligt förekommande
  • Intraartikulära frakturer:6
   • Kan ge ökad risk för komplikationer som till exempel artros
 • I vissa fall kan kontrollröntgen behövas beroende på frakturtyp, lokalisation och om reponering har gjorts.4

När remittera?

 • Kontakt till ortoped vid följande: 
  • Öppna frakturer6,8
  • Intraartikulära frakturer3-4,6,8
  • Disclocerade frakturer över 2 mm8
  • Misstanke om fraktur som involverar epifysen4,8

Behandling

Behandlingsmål

 • Läkning av fraktur.

Behandlingen i korthet

 • I det akuta skedet:3
  • Nedkylning av området
  • Högläge
  • Smärtstillande
 • De flesta frakturer kan behandlas konservativt:2-3
  • Symtomatisk behandling
  • Sko med hård sula
  • Tejpning av tå med intilliggande tå (buddy taping)9
  • Reposition vid behov9
 • Operation kan bli aktuellt om det finns:
  • Dislocerad intraartikulär fraktur i stortå8
  • Fraktur i stortå involverar >25 % av ledytan9
 • Vid skada på nagel:
  • Subungualt hematom kan behövas tömmas
  • Nageln behålls om det är möjligt
Annons
Annons

Komplikationer

 • Posttraumatisk artros
 • Osteomyelit vid öppna frakturer
 • Kvarstående smärtor efter läkning
 • Utebliven läkning

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Tåfraktur

Källor

 Sakkunniga

 • Carl Mellner, med dr och specialist i ortopedi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons