Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Ganglion


Uppdaterad den: 2023-10-16

Annons

Bakgrund

 • Ganglion är en cystisk bildning med visköst, geléaktigt vätskeinnehåll, utgående från en synovialhinna eller från senskida.

Epidemiologi

 • Uppstår ofta spontant i åldersgruppen 20–50 år och är vanligare hos kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Vanliga lokalisationer är handleden och vävnaden nära fingerlederna samt knän och fotleder.
 • Ganglier beror på herniering genom senskida/ledkapsel av synovialhinna, med omgivande reaktiv fibros. De representerar mukoid degeneration och kan ha ett medfött ursprung.
 • Ganglier kan förekomma som tydliga svullnader, eller manifestera sig endast som (hand-)ledsmärtor.
Annons
Annons

ICD-10

 • M67.4 Ganglion

Anamnes

 • Upptäcks vanligtvis av en slump som en svullnad/knöl i handleden men även som obehag när handleden är i ytterläge.
 • Knölen kan variera i storlek.

Kliniska fynd

 • Vanligen 0,5–2 cm i diameter.
 • Fast och lätt öm vid palpation.
 • Kan differentieras från solida tumörer genom att de går att genomlysa.
 • Finns relativt ofta på dorsalsidan av handleden, mera sällan radialt på volarsidan eller vid fingerbasen i handflatan.
 • Kan också ses på fotryggen, utgående från lederna i tarsus eller från senskidor.

Utredning av ganglion

 • Diagnosen ställs på typisk.
 • Ultraljud är ett bra alternativ vid osäker diagnos.
 • MRT skilja de flesta ganglier från andra tumörförändringar.
Annons
Annons

Behandling av ganglion

Allmänt

 • Ett ganglion kan spontant gå tillbaka men också recidivera. Expektans är därför att rekommendera om inte svullnaden är långvarigt smärtsam eller hämmar funktioner.
 • Om gangliet behandlas är aspiration eller operation alternativ:
  • Recidivfrekvensen är stor men mindre efter kirurgi än efter aspiration
 • Se behandlingsalgoritm i artikel från läkartidningen (2019).

Aspiration

 • Förslagsvis används en 5 mL spruta med grov kanyl för att möjliggöra aspiration av den mycket viskösa massan:
  • Punktion bör göras under sterila förhållanden eftersom gangliet kommunicerar direkt med leden
  • Punktion av volara ganglier bör undvikas, då de ligger i anslutning till arteria radialis

Kirurgi

 • Indikationer för kirurgi är långvarig smärta, nedsatt funktion eller kosmetiska skäl.
 • Hela gangliet måste exstirperas och därför bör operation göras i bra anestesi och blodfritt fält.
 • Kirurgi uppfattas som ganska effektivt men om ingreppet inte utförs korrekt är recidivrisken stor.

Komplikationer

 • I sällsynta fall kan ganglier ge tryck på nervus ulnaris eller nervus medianus, och kan då medföra parestesier och pareser.

Prognos

 • Cirka hälften av ganglierna går tillbaka av sig själva.
 • Cirka hälften av de opererade ganglierna recidiverar.
 • Nettoeffekten är därför densamma, antingen cystorna behandlas kirurgiskt eller konservativt.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.