Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Kollateralligamentskada, medial


Uppdaterad den: 2020-10-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Medial sidoledbandsskada, skador i ligamentum collaterale mediale (MCL).
 • Indelning:
  • Grad 1 – MCL har några fibrer som har gått sönder men ligamentet är i stort intakt, öppning av mediala ledspringan med 0–5 mm
  • Grad 2 – MCL har delvis gått sönder men fibrerna ligger fortfarande mot varandra. En viss instabilitet kan föreligga. Öppning av mediala ledspringan med 6–10 mm.
  • Grad 3 – MCL har gått sönder helt med betydande instabilitet. Öppning av mediala ledspringan >10 mm

Epidemiologi

 • Vanlig idrottsskada.

Etiologi och patogenes

 • Abduktionstrauma, ofta med torsionskomponent.
 • Skademekanismen är oftast att någon faller över det lätt flekterade knäet som då pressas ned i valgus.

ICD-10

 • S83.4M Medial kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled

Anamnes

 • Det är viktigt att kartlägga skademekanismen:
  • Om personen har känt att det lät från knäet kan det tala för en allvarligare skada
 • Smärta och känsla av instabilitet i knäet efter ett valgustrauma med eller utan torsionskomponent:
  • Smärtan känns oftast mest över ligamentet
  • Ofta går patienten normalt
 • Vanligen finns ingen svullnad av knäet, men det kan uppstå vid samtidiga skador på menisk och korsband.

Kliniska fynd

 • I akutfasen kan flexion och extension vara nedsatt. Flexion/extension – fjädrande motstånd mot full extension kan tyda på meniskskada.
 • Vanligen uppstår ingen hydrops eller hemartros:
  • Lokal svullnad över ligamentet och hematom är vanligt
 • Ömhet/svullnad längs ligamentet.
 • Stabilitetstester:
  • Ibland behövs lokalbedövning för att kunna utföra undersökningen
  • Kan vara svåra att utföra och tolka i akutfasen på grund av smärta, de kan behöva senareläggas och utföras efter 3–4 dygn
 • Valgusbelastning:
  • Valgusbelastningen ska ske med knät böjt i 30 grader
  • Skadan delas in efter grad av instabilitet
  • Instabilitet i full extension kan tala för posteromedial kapselskada och/eller skada på bakre korsbandet
  • Distinkt ändläge talar för intakt ligament, medan frånvaro av ändläge talar för grad 3 skada
 • Vid grad 2–3 föreligger ofta kombinerade skador där korsband och menisk kan vara involverade.
 • Bedömning av meniskstatus och korsband ingår i undersökningen.

Utredning av medial kollateralligamentskada

 • Röntgen behövs ej rutinmässigt:
  • Kan vara relevant vid hydrops/hemartros eller ömhet över beniga delar

Differentialdiagnoser

 • Skada på medial menisk
 • Främre korsbandsskada
 • Lateral tibiaplatåfraktur
 • Lateral kollateralligamentskada
 • Skada på lateral menisk
 • Bakre korsbandskada

Behandling av medial kollateralligamentskada

 • Akuta skador behandlas akut med kyla, kompression, elevation, skydd och vila (PRICE).
 • Behandlingen av isolerade skador på det mediala kollateralligamentet är konservativ:
  • Grad 1:
   • Symtomatisk behandling, aktivitetsbegränsningar, alternativ träning utan valgusbelastning
  • Grad 2:
   • Full belastning och fullt rörelseomfång i en ledad (olåst) ortos i sex veckor
  • Grad 3:
   • Som grad 2 skada
   • Kirurgisk behandling har inte visat bättre resultat än konservativ behandling
   • Associerade skador på menisker, korsband, ledkapsel, brosk och ben kan vara indikationer på kirurgisk åtgärd

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande, paracetamol och/eller NSAID.

Annan behandling

 • Fysioterapi:
  • Tidig mobilisering rekommenderas
  • Tyngdpunkten läggs på stabilitets-, proprioceptiv- och funktionell träning (tidig funktionell rehabilitering)

Komplikationer

 • Ofta associerade meniskskada vid kvarstående smärta.
 • Kvarstående instabilitet.

Prognos

 • Nästan alla blir smärtfria och får ett funktionellt stabilt knä.
 • Grad 3 skador är beroende av associerade skador och läkningen tar oftast betydligt längre tid.

Källor

 • Andrews K, Lu A, Mckean L, Ebraheim N. Review: Medial collateral ligament injuries. J Orthop. 2017;14(4):550-554.
 • Roach CJ, Haley CA, Cameron KL, Pallis M, Svoboda SJ, Owens BD. The epidemiology of medial collateral ligament sprains in young athletes. Am J Sports Med. 2014;42(5):1103-1109.

Annons
Annons
Annons

Annons