Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Kollateralligamentskada, medial


Uppdaterad den: 2020-10-14

Annons

Bakgrund

 • Medial sidoledbandsskada, skador i ligamentum collaterale mediale (MCL).
 • Indelning:
  • Grad 1 – MCL har några fibrer som har gått sönder men ligamentet är i stort intakt, öppning av mediala ledspringan med 0–5 mm
  • Grad 2 – MCL har delvis gått sönder men fibrerna ligger fortfarande mot varandra. En viss instabilitet kan föreligga. Öppning av mediala ledspringan med 6–10 mm.
  • Grad 3 – MCL har gått sönder helt med betydande instabilitet. Öppning av mediala ledspringan >10 mm

Epidemiologi

 • Vanlig idrottsskada.

Etiologi och patogenes

 • Abduktionstrauma, ofta med torsionskomponent.
 • Skademekanismen är oftast att någon faller över det lätt flekterade knäet som då pressas ned i valgus.
Annons
Annons

ICD-10

 • S83.4M Medial kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled

Anamnes

 • Det är viktigt att kartlägga skademekanismen:
  • Om personen har känt att det lät från knäet kan det tala för en allvarligare skada
 • Smärta och känsla av instabilitet i knäet efter ett valgustrauma med eller utan torsionskomponent:
  • Smärtan känns oftast mest över ligamentet
  • Ofta går patienten normalt
 • Vanligen finns ingen svullnad av knäet, men det kan uppstå vid samtidiga skador på menisk och korsband.

Kliniska fynd

 • I akutfasen kan flexion och extension vara nedsatt. Flexion/extension – fjädrande motstånd mot full extension kan tyda på meniskskada.
 • Vanligen uppstår ingen hydrops eller hemartros:
  • Lokal svullnad över ligamentet och hematom är vanligt
 • Ömhet/svullnad längs ligamentet.
 • Stabilitetstester:
  • Ibland behövs lokalbedövning för att kunna utföra undersökningen
  • Kan vara svåra att utföra och tolka i akutfasen på grund av smärta, de kan behöva senareläggas och utföras efter 3–4 dygn
 • Valgusbelastning:
  • Valgusbelastningen ska ske med knät böjt i 30 grader
  • Skadan delas in efter grad av instabilitet
  • Instabilitet i full extension kan tala för posteromedial kapselskada och/eller skada på bakre korsbandet
  • Distinkt ändläge talar för intakt ligament, medan frånvaro av ändläge talar för grad 3 skada
 • Vid grad 2–3 föreligger ofta kombinerade skador där korsband och menisk kan vara involverade.
 • Bedömning av meniskstatus och korsband ingår i undersökningen.

Utredning av medial kollateralligamentskada

 • Röntgen behövs ej rutinmässigt:
  • Kan vara relevant vid hydrops/hemartros eller ömhet över beniga delar
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Skada på medial menisk
 • Främre korsbandsskada
 • Lateral tibiaplatåfraktur
 • Lateral kollateralligamentskada
 • Skada på lateral menisk
 • Bakre korsbandskada

Behandling av medial kollateralligamentskada

 • Akuta skador behandlas akut med kyla, kompression, elevation, skydd och vila (PRICE).
 • Behandlingen av isolerade skador på det mediala kollateralligamentet är konservativ:
  • Grad 1:
   • Symtomatisk behandling, aktivitetsbegränsningar, alternativ träning utan valgusbelastning
  • Grad 2:
   • Full belastning och fullt rörelseomfång i en ledad (olåst) ortos i sex veckor
  • Grad 3:
   • Som grad 2 skada
   • Kirurgisk behandling har inte visat bättre resultat än konservativ behandling
   • Associerade skador på menisker, korsband, ledkapsel, brosk och ben kan vara indikationer på kirurgisk åtgärd

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande, paracetamol och/eller NSAID.

Annan behandling

 • Fysioterapi:
  • Tidig mobilisering rekommenderas
  • Tyngdpunkten läggs på stabilitets-, proprioceptiv- och funktionell träning (tidig funktionell rehabilitering)
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Ofta associerade meniskskada vid kvarstående smärta.
 • Kvarstående instabilitet.

Prognos

 • Nästan alla blir smärtfria och får ett funktionellt stabilt knä.
 • Grad 3 skador är beroende av associerade skador och läkningen tar oftast betydligt längre tid.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.