Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Mortons neurom


Uppdaterad den: 2019-12-01
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • En nervinklämningssjukdom som ger impingement-liknande symtom.1
 • Är en icke-neoplastisk, perineural, fibrös proliferation som involverar en plantar digitalnerv.
 • Definieras som ett pseudoneurinom i foten, vanligen i tredje eller fjärde interdigitalrummet.

Förekomst

 • Mortons neurom är en av de mest vanliga orsakerna av metatarsalgi.2
 • Tillståndet förekommer oftast hos personer med främre fotvalvsinsufficiens.
 • Är vanligare bland kvinnor med förhållande cirka 5:1 gentemot män.1
 • Kan ses oftare hos vissa löpare.3

Etiologi och patogenes

 • Tårnas nerver går fram genom mjukdelarna mellan metatarsalbenen. De kan komma i kläm där de passerar metatarsalhuvudena.
 • Orsaken till utveckling av Mortons neurom är osäker, men det finns teorier kring att överpronation och användning av för trånga skor kan var viktiga orsaker.
 • Nervkompression?
  • Många menar att det är ett resultat av nervkompression där nerven ständigt irriteras under distala kanten av transversalligamentet4
  • Den ständiga irritationen gör att det bildas ett neurom
  • Trycket blir då större, och besvären ökar
 • Patofysiologi:
  • Antas bero på svullnad och formation av ärrvävnad i den interdigitala nerven
  • Lesionen ser ut som ett traumatiskt neurom och består av degenererade eller demyeliniserade axoner, vaskulär hyalinisering och fibros
  • Drabbar oftast 3:e och 4:e hålrummet

Predisponerande faktorer

 • Främre fotvalvsinsufficiens
 • Trånga skor2
 • Trauma2

ICD-10

 • G57 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet
  • G57.6 Lesion av nervus plantaris

ICD-10 Primärvård

 • G58-P Mononeuropati, annan och UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Mortons neurom är primärt en klinisk diagnos.2
 • Dock finns det inga patognoma tester så bildgivande undersökning kan behvas för att utesluta andra orsaker till fotbesvären.1
 • Alla med Mortons neurom har inte kliniska symtom, vissa studier visar att runt 33–54 % av de som har Morton neurom vid en bildgivande undersökning är asymtomatiska.1

Differentialdiagnoser

 • Stressfraktur
 • Bursit i främre trampdynan
 • Artrit
 • Enchochondrom
 • Ganglion
 • Mb Köhler (innebär nekros av caput metatarsale II)
 • MTP-instabilitet

Anamnes

 • Sensationer:
  • Ofta brännande känsla och/eller smärtor5
  • Vanligast med sensationer plantart, följt av tårna5
  • Ses oftast i anslutning till tredje och fjärde tån
  • Löpare med neurom kan klaga över känselnedsättning i involverade tår eller smärtor som ökar med aktivitet, vanligtvis lokaliserade mellan tredje och fjärde tån
 • Smärtan uppträder oftast först vid gång, senare blir den konstant närvarande och kan stråla proximalt.

Kliniska fynd

Andra undersökningar

 • Ultraljud:
  • Ger samma, i vissa studier bättre, goda diagnostiska precision som MR1,4,6
 • MR:
  • Visar en eventuell förtjockning av nerven, men det finns risk för falska positiva fynd7
  • Dyrare undersökning än ultraljud och lämpar sig mer vid behov av uteslutning av differentialdiagnoser
 • Större fynd än 20 mm i diameter bör misstänkas vara något annat än neurinom.1

När remittera?

 • Till ortopedtekniker för utprovning av inläggssulor med främre pelott.
 • Till ortoped vid operationsfrågeställning.

Checklista vid remittering

 • Anamnes, status.
 • Yrke, gångförmåga, atletisk användning av foten.
 • Röntgenbilder med belastning.
 • Tidigare ortopediska operationer.

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Konservativ, icke-operativ behandling är effektivt i cirka 30 % av fallen.2
 • Först bör konservativ behandling provas innan man går vidare till kirurgi.5
 • Stöd för fötterna: 
  • Användning av fotriktiga, breda skor eller inläggssulor med det som kallas främre pelott kan hjälpa till att avlasta främre fotvalvet och därmed minska besvären5
  • Förbättring kan inträffa inom loppet av ett par dagar
  • Den evidens som finns pekar på att runt en tredjedel blir hjälpta av detta5
  • För vissa kan ortoser hjälpa5
 • Styrkeövningar för de inre fotmusklerna:
  • Ingår ofta som en del av konservativ behandling
 • Injektioner:
  • Särskilt kortisoninjektioner kan provas om konservativ behandling inte gett resultat
 • I många fall är operation nödvändigt.

Läkemedelsbehandling

 • NSAID:
  • Man kan prova en kur hos patienter som tolererar NSAID5
 • Kortisoninjektion:
  • En enkel injektion med kortison + lokalanestetikum in i det ömma området med instick från dorsalsidan8
  • Exempelvis tramcinolon 0,5 ml + lidokain 0,5 ml
  • Eventuellt kan injektionen ske under vägledning av ultraljud, men troligtvis är detta inte nödvändigt
  • De flesta upplever förbättring i sina symtom i minst tre månader, en review-artikel visade på ett medelvärde på 8,4 månader5
  • Komplikationer är sällsynta
 • Skleroserande injektion?
  • Har visat positiva resultat i flertalet studier
  • En review såg bra resultat i 16,3 månader5
 • Alkoholinjektioner?
  • Ungefär en tredjedel tros bli smärtfria av alkoholinjektioner5

Kirurgi

 • Kan bli aktuellt efter otillfredsställande konservativa behandlingsförsök.
 • Ger mer tillfredställande resultat än icke-invasiva metoder.9
 • Flera operationsmetoder används.
 • Klyvningsmetod:
  • Innebär klyvning av transversalligamentet och resektion av interdigitalnerven med nervgrenar genom en längsgående dorsal incision i det aktuella intermetatarsalrummet
  • Som konsekvens av denna resektion får patienten känselbortfall i det aktuella distala området
  • Utöver detta kan det uppstå smärtsamma amputationsneurom
 • Nervbevarande metod:
  • Innebär att nerven bevaras och ovanstående beskrivna problem skulle då kunna undvikas
 • Dorsal vs plantar incision:2
  • Plantar incision verkar ge mer ärr och problem med full belastning
  • Samtidigt ger plantar incision bättre kirurgiska resultat för de få patienter med recidiverande neurom
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • De operativa ingreppen har god prognos.
 • Siffror på goda resultat hos 75 % har setts i flera studier.10
 • I sällsynta fall ses recidiv av neurom.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons