Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Odislokerad underbensfraktur hos småbarn


Uppdaterad den: 2013-02-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • "Toddler's fracture"- Odislocerad underbensfraktur hos småbarn.
 • En odislocerad spiralfraktur i tibias distala tredjedel hos småbarn. Orsakas oftast av ett fall där nedre delen av underbenet vrids.1

Förekomst

 • Frakturen förekommer i förskoleåldern och visar sig oftast i form av haltande.
 • Frakturen ses mest typiskt hos barn i åldern ett till tre år som just har börjat gå.
 • Dessa frakturer kan dock förekomma hos barn ända upp till sexårsåldern.

ICD-10

 • S82 Fraktur på underben inklusivefotled
  • S82.4 Fraktur på fibula enbart
   • S82.40 Fraktur på fibula enbart; sluten

ICD-10 Primärvård

 • S822PFraktur på tibia och fibula

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Plötslig debut av haltande gång hos ett småbarn ger misstanke om tillståndet.
 • Röntgenbilder bekräftar diagnosen i de flesta fall.

Differentialdiagnoser

 • Andra frakturer hos barn i denna ålder är sällsyntare men förekommer, exempelvis i foten:2
  • Vid misstanke om fraktur beställes röntgen av underbenet med minst två projektioner
 • Icke-traumatiska orsaker till haltande gång bör undersökas:
  • Höftledsdysplasi
  • Septisk artrit
  • Osteomyelit
  • Diskit
  • Neoplasi

Anamnes

 • I många fall har man inte observerat att barnet har skadat underbenet.3
 • Barnet börjar plötsligt att halta och vill inte gå eller belasta det berörda underbenet.
 • I synnerhet hos barn som ännu inte börjat gå måste man komma ihåg möjligheten av att skadan kan vara orsakad av barnmisshandel. Frakturer som uppstår vid misshandel förekommer vanligtvis i diafysens mittersta tredjedel och mera sällan i den distala tredjedelen.

Kliniska fynd

 • Fynden är sällan iögonenfallande, eventuellt lokal ömhet i nedre delen av underbenet.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vid tveksamhet kring diagnos kan temp, CRP och vita vara av värde. Osteomyelit kan exempelvis vara en differentialdiagnos.

Andra undersökningar

Röntgen

 • Visar vid typisk bild en svag, sned uppklarning i distala tibiametafysen och diafysen.
 • På grund av frakturens spiralform kan den lätt missas.
 • Det rekommenderas att ta minst en vridbild med underbenet inåtroterat.
 • Vid negativ bild men fortsatt klinisk misstanke om fraktur bör nya bilder tas efter sju till tio dagar.
 • Bilder tagna efter sju till tio dagar kan visa skleros som bildas på frakturstället och utveckling av periostalt nytt ben längs tibiadiafysen.
 • Om en misstänkt fraktur inte är synlig på röntgen efter tio dagar hos ett för övrigt friskt barn bör ytterligare diagnostik med skintigrafi eller MR utföras för att utesluta malignitet eller osteomyelit.

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Full läkning och smärtstillning.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen innebär vanligtvis ett underbensgips (gipsstövel) i tre till fem veckor. I vissa fall kan det vara motiverat med några veckor i helbensgips.
 • Vid negativ röntgenbild men klinisk misstanke om fraktur kan man behandla med gipsstövel till ny röntgen om sju till tio dagar.

Annan behandling

 • Immobilisering med gips.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Komplikationer till missade frakturer har inte rapporterats.

Prognos

 • Utmärkt. Barnen kan dock halta flera veckor efter avgipsningen även om de förnekar smärta.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons