Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Osteochondritis dissecans


Publicerad den: 2013-03-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Osteochondritis dissecans är en beteckning på en osteokondral fraktur. Ett osteokondralt fragment kan finnas in situ, delvis löst eller som en helt lös kropp i leden.
 • Det föreligger lokal nekros av ledbrosk och underliggande ben, vilket kan resultera i fria kroppar (corpora libra).1

Förekomst

 • I USA beräknas incidensen till 10 000–20 000 nya fall per år.2
 • Totalt sett är det knäleden som oftast är drabbad av osteokondrit,3 men även höftled, ankelled, armbågsled och leder i foten kan påverkas.
 • Förekommer oftast i åldern 15–40 år.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd.
 • Osteokondrit är en form för osteokondros begränsad till den artikulära epifysen.
 • Både trauma och temporärt nedsatt blodtillförsel kan vara involverade i patologin. Trauma är troligtvis den primära händelsen och ischemi den sekundära.
 • Ibland ses familjär anhopning av sjukdomen och den är då vanligtvis lokaliserad till flera leder.

Predisponerande faktorer

 • Trauma mot broskytor.

ICD-10

 • M93 Andra sjukdomar i ben- och broskvävnad
  • M93.2 Osteochondritis dissecans

ICD-10 Primärvård

 • M932 Osteochondritis dissecans

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs med hjälp av kliniska fynd, röntgenfynd och eventuell artroskopi.

Differentialdiagnoser

 • Meniskskada
 • Synovial kondromatos
 • Osteokondral fraktur
 • Artros

Anamnes

 • De tidigaste symtomen är belastningsrelaterade ledsmärtor och smärtor vid extrema ledlägen. Dessa kan efter en tid åtföljas av låsningar.
 • Vid knäpåverkan:
  • Vanliga symtom är knäsmärtor, låsningsfenomen, svullnad och svaghetsskänsla
  • Det lösa fragmentet bestämmer var smärtorna är som mest uttalade
 • Vid höftledspåverkan:
  • Vanlig presentation är intermittenta, plötsligt uppkomna och spontant försvinnande, skarpa och svidande ljumsksmärtor
 • I ankeln:
  • Starka smärtor med låsningar i valgusställning och spasmer i omkringliggande muskulatur
  • Låsningarna kan ofta utlösas av plantarflexion och kan upphävas genom att skaka ankeln

Kliniska fynd

 • De kliniska fynden är ofta sparsamma. Svullnad kan påvisas liksom låsningar och smärtor vid palpation.
 • Lednära muskelatrofi kan ibland påvisas.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodprov har inget diagnostiskt värde.

Andra undersökningar

Bilddiagnostik

 • Röntgen:
  • Osteokondrala lesioner kan se normala ut i månader efter att osteokondritsymtomen har debuterat1
  • Kan vara diagnostiskt om det lösa fragmentet innehåller en benkärna vilket inte alltid är fallet
  • Röntgen visar en tillplattad ledyta och subkondral skleros, senare demarkerad osteokondrit.4 I slutstadiet ses defekter i ledytan och en lös kropp
 • CT:
  • Kan vara ett alternativ när röntgen är negativ, kanske särskilt i ankeln och foten (talus)
 • MR:
  • Är en långt mer sensitiv undersökning än både röntgen och CT och uppvisar en sensitivitet på över 90 %5-6
 • Ultraljud:
  • Mest aktuellt i knät och armbågen

Artroskopi:

 • Artroskopi kan vara både diagnostisk och terapeutisk.

När remittera?

 • Alla patienter med misstänkt osteochondritis dissecans bör remitteras till ortoped.

Checklista vid remittering

Osteokondrit

 • Syftet med remissen:
  • Utredning? Kirurgi? Annan behandling?
 • Anamnes:
  • Debut? Lokalisering? Förlopp och utveckling? Ihållande besvär?
  • Grad av smärtor? Smärtutlösande situationer? Låsningar? Svullnad?
  • Konservativ behandling – effekt?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser Funktionsnedsättning? Arbetsförmåga?
 • Kliniska fynd:
  • Lokala fynd. Ömhet i ledspringan? Svullnad? Låsningar? Nedsatt rörelseomfång?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Röntgen?

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtlindring.
 • Fixering av osteokondritkroppar.
 • Borttagning av brosk/benkroppen.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingsåtgärder bedöms och följs upp av ortoped.
 • Så länge fragmentet sitter på plats är behandlingen konservativ med relativ avlastning intill smärtgränsen:
  • Vid omfattande osteokondrit är avlastning i gips indicerad

Egenbehandling

 • Vila och avlastning.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt smärtstillande vid behov.

Annan behandling

Operation

 • Om osteokondritbenkroppen är stor och ligger i osteokondritbädden kommer ortopeden oftast (i alla fall hos patienter < 40–50 år) att försöka refixera benkroppen.
 • Vid mindre osteokondriter tar ortopeden bort den lösa brosk/benkroppen och borrar upp defekten för att påskynda nybildandet av ben och fibröst brosk.7
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Den fria brosk/benkroppen blir ofta liggande i bädden och kan till och med växa fast igen.
 • Oftast luxeras emellertid kroppen ut i leden och efterlämnar en defekt i ledytan som ersätts med fibröst brosk.

Komplikationer

 • Sekundär artros.

Prognos

 • Prognosen är i stort sett god vid osteochondritis dissecans, men vid större lesioner kan sekundär artros snabbt utvecklas.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Tillståndet har i stort sett en god prognos.

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Patienten följs upp av ortoped i behandlingsfasen.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons