Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Osteokondros, översikt


Uppdaterad den: 2022-03-11
Sakkunnig: Gita Singh, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Osteokondros är ett samlingsbegrepp för en heterogen grupp av olika tillstånd där ledbrosk och ben är involverade.1
 • Osteokondros påverkar omoget skelett.2
 • Terminologin i litteraturen av osteokondros, osteokondrit och apofysit flyter in i varandra och det finns inkonsekventa inklusionskriterier.3 
 • Det finns >70 tillstånd beskrivna.2  
 • Svensk Barnreumatologisk Förening beskriver ostoekondros som:4
  •  Cirkulationsrubbning i skelett som drabbar:
   • Höft (Perthes sjukdom)
   • Knä, fot, armbåge (Panners sjukdom)
   • Ryggrad (Scheuermanns sjukdom)
 • Svensk Barnreumatologisk Förening beskriver apofysit som:4
  • Inflammation i tillväxtplatta, främst hos idrottsaktiva ungdomar:
   • Osgood-Schlatters sjukdom (tuberositas tibiae)
   • Sinding-Larsen-Johanssons sjukdom (patella nedre polen)
   • Severs sjukdom (calcaneus)
 • I övrig litteratur inkluderas även Köhlers sjukdom (Köhlers I och Köhlers II som även kallas Freibergs sjukdom) som osteokondros5-8och i en review-artikel klassades Perthes sjukdom som en idiopatisk avaskulär nekros och inte som en osteokondros.9

Förekomst

 • Perthes sjukdom:
  • Tillståndet är sällsynt och har en årlig incidens på cirka 9 per 100 000 barn10
  • Tillståndet är 3–4 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor10 
 • Panners sjukdom:
  • Tillståndet är sällsynt11
  • Ses främst hos pojkar under 10 år12
 • Scheuermanns sjukdom:
  • Prevalensen ligger på cirka 4–8 %13
  • Ses främst hos pojkar med debut mellan 10–12 år samt i vuxen ålder hos enstaka personer14 
 • Freibergs sjukdom:
  • Tillståndet är ovanligt8
  • Ses främst hos flickor mellan 12–18 år3
 • Köhlers sjukdom:
  • Tillståndet är ovanligt
  • Tillståndet är 2–6 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor7
  • Ses främst mellan 2–10 år7

Etiologi och patogenes 

 • Det finns olika teorier om:15
  • Genetisk orsak
  • Hormonell obalans
  • Mekaniska faktorer
  • Repetitivt trauma
  • Vaskulär avvikelse
 • Tillståndet uppstår under det senare stadiet av benbildningen (endokondral ossifikation) på grund av onormal ossifikation av epifysen eller motsvarande.15-16
 • Nedsatt blodtillförsel till området mellan ben och ledbrosk leder till slut till ischemi och avaskulär nekros av epifysen eller motsvarande.15-16
 • Osteokondros kan förekomma överallt i kroppen.16

ICD-10

 • M42 Osteokondros (degenerativ brosk-bensjukdom) i kotpelaren
 • M42.0 Juvenil osteokondros i kotpelaren:
  • Calvés sjukdom
  • Scheuermanns sjukdom
  • Utesluter: Hållningskyfos (M40.0)
 • M42.1 Osteokondros i kotpelaren hos vuxen
 • M42.9 Osteokondros i kotpelaren, ospecificerad
 • M91 Juvenil osteokondros (benbroskdegeneration hos unga) i höft och bäcken:
  • Utesluter: Förskjuten övre femurepifys (icke traumatisk) (M93.0)
  • M91.0 Juvenil osteokondros i bäcken, juvenil osteokondros (i):
   • Acetabulum
   • Crista iliaca (Buchanan)
   • Ischiopubisk synkondros (van Neck)
   • Symphysis pubis (Pierson)
  • M91.1 Juvenil osteokondros i femurhuvudet:
   • Legg-Calvé-Perthes sjukdom
  • M91.2 Coxa plana (Höftdeformitet orsakad av tidigare juvenil osteokondros)
  • M91.3 Pseudokoxalgi
  • M91.8 Annan specificerad juvenilosteokondros i höft och bäcken (Juvenil osteokondros efter behandling avmedfödd höftledsluxation)
  • M91.9 Juvenil osteokondros i höft ochbäcken, ospecificerad
 • M92 Annan juvenil osteokondros
  • M92.0 Juvenil osteokondros i humerus, juvenil osteokondros i:
  • Capitulum humeri (Panner)
  • Humerushuvudet (Haas)
 • M92.1 Juvenil osteokondros i radius och ulna, juvenil osteokondros i:
  • Caput radii (Brailsford)
  • Nedre delen av ulna (Burns)
 • M92.2 Juvenil osteokondros i hand, juvenil osteokondros i:
  • Corpus lunatum (Kienböck)
  • Metakarpalhuvud (Mauclaire)
 • M92.3 Annan juvenil osteokondros i övre extremitet
 • M92.4 Juvenil osteokondros i patella, juvenil osteokondros i:
  • Primärt patellarcenter (Köhler)
  • Sekundärt patellarcenter (Sinding-Larsen)
 • M92.5 Juvenil osteokondros i tibia och fibula
  • M92.5A Osteokondros, juvenil, i tuberositas tibiae (Osgood-Schlatter)
  • M92.5B Osteokondros, juvenil, i proximala tibia (Blount)
 • M92.5W Annan specificerad juvenil osteokondros
 • M92.6 Juvenil osteokondros i vrist, juvenil osteokondros i:
  • Kalkaneus (Sever)
  • Os naviculare i foten (Köhler)
  • OOs tibiale externum (Haglund)
  • Talus (Diaz)
 • M92.7 Juvenil osteokondros i mellanfoten, juvenil osteokondros i:
  • Andra metatarsalbenet (Freiberg)
  • Femte metatarsalbenet (Iselin)
 • M92.8 Annan specificerad juvenil osteokondros:
  • Kalkaneusapofysit
 • M92.9 Juvenil osteokondros, ospecificerad:
  • Apofysit, epifysit, osteokondrit och osteokondros, specificerade som juvenila
   men utan specificerad lokalisation

ICD-10 Primärvård

 • M420 Juvenil osteokondros i kotpelaren, Morbus Scheuermann
 • M912P Coxa plana:
  • Juvenil osteokondros i femurhuvudet
  • Legg-Calvé-Perthes sjukdom
  • Perthes sjukdom
 • M925 Juvenil osteokondros i tibia och fibula, Osgood-Schlatters sjukdom
 • M929P Annan juvenil osteokondros: 
  • Ben-broskdegeneration hos unga
  • Blounts sjukdom
  • Kienböcks sjukdom
  • Köhlers sjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs med hjälp av anamnes, klinisk undersökning och bilddiagnostik. 

Differentialdiagnoser

 • Inflammatoriska ledsjukdomar
 • Osteochondritis dissecans:
  • Är en ovanlig orsak till smärta i leden
  • Tillståndet ses ofta i knä, armbågar, ankelregionen men kan även förekomma i andra leder17
  • Tillståndet kan ses hos både barn och vuxna1
  • Etiologi och patologi är ännu inte helt klarlagt men involverar fragmentering av ledbrosk och/eller subkondralt ben som leder till en fokal devitalisering1 

Anamnes

 • Beror på lokalisation av tillståndet:2 
  • Smärta2
  • Hälta2
  • Svullnad18
  • Eventuellt felställning2
  • Kan vara asymtomatiskt2

Tillstånd

Perthes sjukdom (Legg-Calvé-Perthes sjukdom)

Läs mer om: Perthes sjukdom (Legg-Calvé-Perthes sjukdom)

 • Definition: Aseptisk nekros, osteonekros, av caput femoris-epifysen hos barn till följd av nedsatt blodtillförsel till detta område (avaskulär nekros).
 • Förekomst: Tillståndet är sällsynt och har en årlig incidens på cirka 8 per 100 000 bland barn <16 år. Vanligen sker insjuknandet vid 3–12 års ålder.
 • Symtom: Till en början är symtomen ofta vaga med kortvariga, övergående episoder av hälta och lätt eller ingen smärta. Episoderna uppkommer särskilt efter belastning och fysisk ansträngning och blir värre med tiden. Efter hand blir hältan tydligare och barnet klagar över smärtor i knät, ljumsken eller framsidan/utsidan av låret. 
 • Kliniska fynd: Hälta och nedsatt rörlighet i höftleden i alla riktningar, tydligast vid abduktion och inåtrotation som kan bli i det närmaste helt upphävda.

Panners sjukdom15

 • Panners sjukdom är en osteokondros av capitulum humeri. 
 • Tillståndet är vanligare hos idrottsutövare som har ett repetitivt belastningsmösnter på armbågen, som till exempel vid gymnastik eller baseball.
 • Symtom kan vara:
  • Lateral smärta vid armbågen
  • Stelhet 
  • Nedsatt rörlighet
 • Tillståndet går över av sig själv efter vila och uppehåll från den utlösande aktiviteten.
 • Behandling med antiinflammatoriska läkemedel kan vara aktuellt vid mycket smärta. 

Scheuermanns sjukdom

 • Kallas också juvenil kyfos.
 • Tillståndet är en juvenil osteokondros där tre eller flera ryggkotor har en kilform på 5 grader eller mer.14
 • Intervertebrala diskbråck, så kallade Schmorlska impressioner kan även ses på röntgenundersökning14
 • Bröstryggen är den del av ryggen som drabbas oftast men tillståndet kan även ses i ländryggen.14
 • Symptom på Scheuermanns sjukdom kan vara:19 
  • Smärta i ryggen, oftast mellan skulderbladen som förvärras vid: 
   • Fysisk aktivitet
   • Sittande ställning under lång tid
   • Stående ställning
   • Flexion
 • Tillståndet kan även vara asymtomatisk och visar sig med en dålig hållning och kyfos av ryggraden.19
 • Kliniska fynd:
  • Oftast ökad torakal kyfos som bäst ses med patienten böjd framåt, men uträtad lumbal lordos ses också
  • Kurvaturen går inte att räta ut genom att böja sig framåt, bakåt eller när barnet ligger15 på rygg20
 • Behandling: 
  • Konservativ behandling, fysioterapi 
  • Operation eller ortos i svårare fall 

Freibergs sjukdom8

 • Freibergs sjukdom är ett smärtsamt tillstånd i foten som främst påverkar caput metatarsale II (68 %), men kan även påverka caput metatarsale III (27 %) och IV (3 %).
 • Tillståndet förekommer oftare hos flickor än pojkar.
 • Vissa systemsjukdomar som diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus (SLE), och koagulationsrubbningar har associerats till Freibergs sjukdom.
 • Tillståndet är oftast unilateralt men kan hos vissa patienter vara bilateralt.5
 • Anamnes och kliniska fynd: 
  • Lokaliserad smärta över caput metatarsale
  • Lokaliserad svullnad kring området
  • Nedsatt rörlighet av den påverkade tån
  • Eventuellt kan krepitation märkas vid palpation av området
  • Försämring av smärta vid barfota gång, gång i högklackad eller flexibla skor
 • Behandling:
  • I första hand konservativ behandling med smärtstillande och avlastning av caput metatarsale med till exempel en tjockare sula (minskar rörligheten i leden)
  • Om konservativ behandling inte ger tillräcklig effekt kan operation bli aktuellt

Köhlers sjukdom21

 • Köhlers sjukdom är en osteokondros av os naviculare i foten.
 • Tillståndet är oftast unilateralt men bilaterala besvär kan ses hos 25 % av barn med besvären.
 • Anamnes och kliniska fynd: 
  • Oftast finns inget tydligt trauma som utlöser smärttillståndet
  • Smärta i mellanfoten som förvärras vid belastning är ett vanligt symtom
  • Palpationsömhet av mellanfoten och lokaliserad svullnad kan ses
  • Barnet belastar ofta fotens laterala kant vid gång
 • Behandling: 
  • Konservativ behandling i första hand 
  • Gipsbehandling i 4–6 veckor kan hos vissa barn vara aktuellt i smärtstillande syfte
Annons
Annons

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons