Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Pagets sjukdom


Uppdaterad den: 2018-05-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Betecknas även osteitis deformans, en bendysplasi av okänd orsak. Beskrevs för första gången 1877 av J. Paget.1
 • Osteitis deformans är en fokal eller multifokal bensjukdom med ökad osteoklastisk benresorption och sekundärt ökad osteoblastisk benbildning som medför abnorm skelettvävnad med nedsatt hållfasthet.2
 • Sjukdomen kan orsaka smärtor, deformitet och värmeökning, men är oftast asymtomatisk.
 • Osteitis deformans kan kompliceras av frakturer, artros, hörselnedsättning, spinalstenos, kompression av perifera nerver, vaskulära "steal-fenomen", hjärtsvikt, hyperkalcemi, njursten och hyperurikemi.

Förekomst

 • Manifesterar sig vanligen efter 50 års ålder och är något vanligare bland män än kvinnor.3
 • Geografisk variation när det gäller förekomst:
  • Mycket sällsynt i Skandinavien
  • I Storbritannien och Tyskland förekommer sjukdomen hos 3–4 % av alla personer över 50 år4
 • Så kallad "juvenil Pagets sjukdom" är ett extremt sällsynt autosomalt recessivt tillstånd som karaktäriseras av dövhet, frakturer och deformiteter som beror på generaliserad livslång accelererad benomsättning, vanligtvis på grund av osteoprotegerinbrist.5

Etiologi och patogenes

 • Okänd etiologi, både genetiska och miljömässiga faktorer tycks ha betydelse,6-7 bland annat kan tillståndet vara virusbetingat (paramyxovirus).8
 • Mutation i genen för sequestosome-1 ses i cirka hälften av de familjära fallen och hos cirka 15 % av de sporadiska fallen, men orsaken till de övriga fallen är fortfarande okänd.
 • Tidigt är tillståndet ofta lokaliserat till ett ben, men det breder inte sällan ut sig till större områden i skelettsystemet:
  • Vanligast angrips tibia, femur, pelvis, kolumna och kraniet
  • Osteolytiska områden progredierar cirka 1 cm per år

Patofysiologi

 • Inflammatoriskt präglat tillstånd där osteoklasternas nedbrytning och osteoblasternas nybildning av benvävnad sker på ett okoordinerat sätt:
  • Osteoklasternas benresorberande funktion är betydligt förstärkt till följd av ökat antal, ökad storlek och resorptionsaktivitet9
  • Det uppstår en progredierande desorganisation i skelettstrukturen och en deformering av benen som helhet
  • Normal kortex ersätts av en mycket oregelbunden trabekulär benvävnad
  • Samtidigt blir benet tjockare för att det sker en livlig bennybildning både på benets yttre och inre yta
  • Efter hand blir det ingen klar skillnad mellan kortikalt ben och märghåla
  • Skelettets styrka försvagas betydligt och särskilt i de långa rörbenen leder det till deformering och eventuellt patologisk fraktur

Predisponerande faktorer

 • Virusinfektion?
 • Heriditet

ICD-10

 • M88 Pagets deformerande bensjukdom (osteitis deformans Paget)
  • M88.0 Pagets sjukdom i skallben
  • M88.8 Pagets sjukdom i andra specificerade ben
  • M88.9 Pagets sjukdom i benvävnad, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • M89-P Annan sjukdom i ben- och broskvävnad

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Kan vara asymtomatiskt länge, och upptäckas av tillfällighet vid förhöjt ALP eller vid röntgenundersökning.
 • Röntgenbilder visar typisk patologi.
 • Isotopskintigrafi kan upptäcka "varma" områden.

Differentialdiagnoser

 • Malign tumör.

Anamnes

 • I början är sjukdomen asymtomatisk.
 • Efter hand uppstår lokala symtom i form av obehag och lätta smärtor, oftast från skelettet – dessa är ofta konstanta och värst på natten.
 • Smärtorna kan bli intensiva.
 • Vid patologisk fraktur byter smärtorna ofta karaktär till belastningssmärtor.
 • Krökningen av ben ger felbelastning och sekundär artros.
 • Vid påverkan av kraniet kan huvudvärk uppstå, otoskleros kan ge dövhet och kompression av synnerven kan i vissa fall ge blindhet.

Kliniska fynd

 • Tillståndet kan drabba flera ben hos samma patient, men den går inte över en led.
 • På grund av ökad blodtillförsel känns benet varmt vid beröring där benet ligger nära huden (till exempel tibia).
 • Benvävnaden kan vara mycket mjuk eller mycket hård och deformeras därmed.
 • Ofta ses stor skalle, böjd tibia och ökad kyfos.
 • Eventuellt dövhet eller blindhet på grund av nervkompression.10
 • Patologiska frakturer och ledbesvär är andra kontaktorsaker.
 • Spinal stenos är en vanlig komplikation på grund av förträngning av spinalkanalen.

Kompletterande undersökningar i primärvården

Blodprover

 • ALP är vanligtvis förhöjt och speglar både sjukdomens utbredning och aktivitet.
 • Kalcium och fosfat är normala. Hyperkalcemi är sällsynt:11
  • Mätning av s-kalcium och 25-hydroxivitamin D är bra för att utesluta primär hyperparatyreoidism och vitamin D-brist12
 • SR är ofta förhöjt. Stigande SR kan indikera malign transformation.
 • CRP är också vanligtvis förhöjt.

Röntgen

 • Tillståndet kan upptäckas av en slump på röntgenbilder.
 • Angripna ben är i allmänhet förtjockade.
 • Långa rörben är bågformat deformerade.
 • Angripna kotkroppar kan ses skleroserade.

Andra undersökningar

Samling av dygnsurin

 • dU-Hydroxiprolin är inte sällan förhöjt.
 • Hydroxiprolin är en nedbrytningsprodukt av kollagen. Patienten bör under tre dygn före provinsamling undvika födoämnen som innehåller mycket kollagen, såsom fisk, kött, charkuterivaror (till exempel korv) och gelatin.

Skintigrafi

 • Isotopröntgen visar "varma" områden och avspeglar sjukdomens omfattning.13
 • "Mogna" förändringar kan dock vara "kalla" eftersom den patologiska aktiviteten har upphört.

Andra bildundersökningar

 • CT eller MRT kan bli aktuellt inför eventuell kirurgi på grund av deformering, fraktur eller misstanke om malign transformation.11

Benbiopsi

 • Är den mest sensitiva och specifika undersökningen för att ställa diagnosen Pagets sjukdom och/eller malignitet, men är sällan nödvändigt för det förra men väl för det senare.

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet remitteras patienten till ortoped.

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandling av smärtor och komplikationer.

Allmänt om behandlingen

 • Behandlingen bör skötas av en ortoped, men det finns ingen behandling som botar tillståndet.
 • De flesta behöver ingen behandling så länge de är asymtomatiska, eventuellt kan man använda analgetika, till exempel NSAID.
 • Vid ihållande smärtor och komplikationer kan man använda NSAIDs och bifosfonater
 • Läkemedelsbehandling och/eller kirurgi av asymtomatiska patienter med affektion av viktbärande ben och biokemiskt aktiv sjukdom bör övervägas för att förhindra progression och komplikationer.

Läkemedelsbehandling

 • Bisfosfonater leder till minskad aktivitet i lesionerna, minskad smärta, ökad livskvalitet och normalisering av ALP3
 • Bisfosfonater kan ges peroralt eller intravenöst – de mest använda alternativen är:
  • Risedronat 30 mg per dag i två månader, eller
  • Alendronat 40 mg dagligen i sex månader, eller
  • Zoledronat 5 mg som en enstaka intravenös infusion

Tillskott av kalcium och D-vitamin?

 • Patienter som tar bisfosfonater behöver tillskott av kalcium och D-vitamin om dagsintaget av kalcium och D-vitamin bedöms vara otillräckligt:
   • Rekommenderad dagligt intag av kalcium:14
    • 800 mg/dag (vuxna)
   • Rekommenderad dagligt intag av D-vitamin:14
    • 10 µg (400 IE)/dag vid ålder <75 år
    • 20 µg (800IE)/dag vid ålder ≥75 år
   • Kalciuminnehåll per 100 g i några kalciumrika livsmedel:
   • D-vitamininnehåll per 100 g i några vanliga livsmedel:
  • Den vanligaste orsaken till D-vitaminbrist är inte bristande intag i kosten utan för liten solexposition
 • Studier tyder på ett möjligt samband mellan kalciumtillskott och ökad risk för kardiovaskulära komplikationer15
 • Fördelar och nackdelar med tillskott bör värderas mot varandra.

Annan behandling

 • Problem som beror på krökning av underextremiteter, gångsvårigheter eller spinal stenos kan avhjälpas med upphöjning i skor, käpp, ortoser eller fysioterapi.16
 • Förebyggande av fall.
 • Tunga lyft bör undvikas om kotpelaren drabbats.
 • Övervikt bör undvikas för att minska belastningen på viktbärande ben.
 • Hörapparat blir ofta aktuellt tidigt.
 • Kirurgi kan i sällsynta fall bli aktuellt för behandling av komplikationer.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Kronisk, progredierande sjukdom.

Komplikationer

 • Osteitis deformans kan kompliceras av frakturer, artros, hörselnedsättning, spinal stenos, kompression av perifera nerver, vaskulärt "steal-fenomen", hjärtsvikt, hyperkalcemi, njursten och hyperurekemi.
 • Patologisk fraktur är vanligt, men läker ofta snabbt.
 • En liten andel av patienterna utvecklar högmalign tumör, främst osteosarkom.

Prognos

 • Generellt är prognosen är god och tillståndet påverkar inte livslängden.
 • De flesta behöver ingen behandling.
 • Vid indikation för behandling är det viktigt att komma igång tidigt för att förhindra komplikationer.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Pagets sjukdom är en skelettsjukdom där nybildning och nedbrytning av benvävnad sker på ett okoordinerat sätt.
 • Sjukdomen kan vara utan symtom, och behöver då vanligen inte behandling.
 • Vid smärtor eller risk för komplikationer rekommenderas behandling med bisfosfonater.

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Osteosarkom

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons