Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Patellofemoral artros


Uppdaterad den: 2022-05-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Artros i patellofemoralleden.

Förekomst

 • Tillståndet är vanligt. Hos personer över 40 år förekommer symtom samtidigt med röntgenologiska förändringar. Hos yngre är det vanligt med främre knäsmärtor utan samtidig röntgenverifierad artros.

Etiologi och patogenes

 • Primär
 • Sekundär

ICD-10

 • M22.2 Sjukdomar i femuropatellarleden
 • M22.8 Andra specificerade åkommor relaterade till knäskål

ICD-10 Primärvård

 • M17- Knäartros

Diagnos

Anamnes

 • Smärtor i knät:
  • Smärtan lokaliserad framtill i knäet
  • Känns mest vid gång uppför och nedför backar
  • Förvärras när patienten sitter med böjt knä
 • Krepitation under patella.

Kliniska fynd

 • Krepitationer eventuellt.

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Patellas laterala del är oftare påverkad än den mediala delen

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • Patellofemoral artros förekommer oftast ihop med generell knäledsartros, och skall då behandlas efter riktlinjer för gonartros.
 • Kirurgisk behandling av isolerad patellofemoral artros ger mycket osäkra resultat.
 • Debridering leder oftast till recidiv efter > 1 år.
 • Osäkert om patellaprotes (re-surfacing) bör användas utan att den kombineras med totalprotes.

Egenbehandling

 • Viktminskning.

Läkemedelsbehandling

 • NSAID-preparat:
  • Aktuellt i perioder med akuta försämringar eller perioder med smärtor:
   • Exempelvis naproxen (tablett 250mg): 1-2 tablett 2 gånger dagligen
 • Analgetika:
  • Exempelvis paracetamol (tablett 500 mg): 2 tabletter 3 gånger dagligen under korta perioder
 • Kondroitin:1
  • Enligt en litteratursökning av SBU:s upplysningstjänst från år 2022 visade fem systematiska översikter att behandling på kort sikt (sex månader) gav effekt på smärtlindring. Det var oklart ifall effekterna som sågs var kliniskt betydelsefulla. Vid behandling på lång sikt (>12 månader) sågs inga statistiskt säkerställda effekter. En del av studierna som inkluderades finansierades av företag som tillhandahåller preparaten varför jävsproblematik var vanligt förekommande
 • Glukosamin:1 
  • Enligt en litteratursökning av SBU:s upplysningstjänst från år 2022 visade fem systematiska översikter att behandling på kort sikt (sex månader) gav effekt på smärtlindring beroende av produktformuleringen och inte uppvisade statistisk signifikans i alla översikter. Det var oklart ifall effekterna som sågs var kliniskt betydelsefulla. Vid behandling på lång sikt (>12 månader) sågs inga statistiskt säkerställda effekter. En del av studierna som inkluderades finansierades av företag som tillhandahåller preparaten varför jävsproblematik var vanligt förekommande

Annan behandling

 • Växtbaserade preparat:2
  • Enligt en litteratursökning av SBU:s upplysningstjänst från år 2022 visade fem systematiska översikter som inkluderade olika växtbaserade preparat som säljs som kosttillskott eller receptfria naturläkemedel. Sammanfattningsvis var de få studier som visade statistiskt signifikanta effekter:
   • Curcumin (gurkmeja), ingefära och extrakt av Boswellia serrata hade viss effekt på smärtlindring, och i några fall funktionsförbättring, jämfört med placebo
   • Ingen statistiska signifikanta effekter identifierades för behandling > 6 månader (ett preparat)
   • Det fanns stora skillnader mellan de verksamma substanserna i de preparat som undersöktes
   • Studierna var ofta små
   • En del av studierna som inkluderades finansierades av företag som tillhandahåller preparaten varför jävsproblematik var vanligt förekommande
 • Behandling med patellofemoral stödbandage tycks minska benmärgslesioner och minska smärta3
 • Kirurgisk behandling:
  • Debridering
  • Lateral release
  • Mikrofrakturering ad modum Steadman
  • Patellaprotes
Annons
Annons

Försäkringsmedicinsk bedömning

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons