Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Scheuermanns sjukdom


Uppdaterad den: 2014-11-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kallas också juvenil kyfos.
 • Juvenil osteokondros där tre eller flera ryggkotor har en kilform på 5 grader eller mer.1-2
 • Torakalt ger detta ökad kyfos, medan det lumbalt ger uträtad lordos.
 • Tillståndet kan vara begränsat till några få ryggkotor eller omfatta större delar av ryggraden.
 • Scheuermanns sjukdom uppträder oftast i puberteten mot slutet av tillväxtperioden.
 • Sjukdomen är uppkallad efter den danske röntgenläkaren Holger Werfel Scheuermann, som 1921 var den första att beskriva tillståndet.

Förekomst

 • Är den vanligaste orsaken till kyfos.
 • Uppträder oftast hos pojkar mellan 13 och 16 år, mot slutet av tillväxtperioden. Diagnosen ställs sällan före tio års ålder.
 • Långa pojkar löper högre risk.3-4
 • Uppskattad prevalens varierar mellan 4 % och 8 %.2-3

Etiologi och patogenes

 • Det är sannolikt ett heterogent tillstånd, men en grupp av tillstånd som har vissa gemensamma drag.5
 • Okänd etiologi,6 men den ärftliga faktorn verkar vara av betydelse eftersom liknande förändringar återfinns hos 50 % av syskonen till en person med sjukdomen.7
 • Tillståndet orsakas av en aseptisk nekros i ryggkotornas sidokanter.
 • Man tror att en obstruktion av blodförsörjningen är en del av patogenesen, men patogenesen är säkerligen multifaktoriell.
 • Tillståndet är lokaliserat till den torakala eller torakolumbala delen av ryggraden, och kan vara associerat med spondylolys.8

Predisponerande faktorer

 • Ökad förekomst hos ungdomar som åker längdskidor och tränar gymnastik? Sambandet med idrott är emellertid omstritt.1

ICD-10

 • M42 Osteokondros (degenerativ brosk-bensjukdom) i kotpelaren
  • M42.0 Juvenil osteokondros i kotpelaren

ICD-10

 • M420Juvenil osteokondros i kotpelaren

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Ökad kyfos, och eventuellt ryggsmärtor.
 • Kilformade ryggkotor i torakalryggen eller eventuellt i lumbalryggen vid röntgenundersökning.

Differentialdiagnoser

 • Ligament- eller muskelskador är den vanligaste orsaken till ryggsmärtor hos barn.
 • Ställningsbetingad kyfos.
 • Ankyloserande spondylit.

Anamnes

 • Det flesta med Scheuermanns sjukdom har inte mycket smärta eller obehag, men kommer till läkaren eftersom föräldrarna har lagt märke till att de har "dålig hållning" och kutig rygg.
 • Diffusa ryggsmärtor kan förekomma i vuxen ålder:
  • Kan visa sig som perioder med lokal trötthetskänsla och smärtor, särskilt efter fysisk ansträngning och idrott, och mot slutet av dagen9
  • Smärtorna är som regel mer uttalade om förändringarna är lokaliserade i lumbalryggen
  • Smärtan lindras med vila
 • Smärtor och obehag blir efter hand mindre besvärande, men långtidsstudier tyder på ökad förekomst av ryggsmärtor i vuxen ålder.10

Kliniska fynd

 • Oftast ökad torakal kyfos som bäst ses med patienten böjd framåt, men uträtad lumbal lordos ses också.
 • Kurvaturen går inte att räta ut genom att böja sig framåt, bakåt eller ligga på rygg.11-12
 • Flexibiliteten, framåtböjningen, är vanligtvis minskad och hamstringsmusklerna kan vara strama (minskad flexion i höftleden).
 • Den fysiska undersökningen är varken sensitiv eller specifik för Scheuermanns kyfos.3
 • Se instruktionsfilm: Rygg- och nackstatus (7:54) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Kompletterande undersökningar

 • Inga är relevanta.

Andra undersökningar

Röntgen

 • Kilformade ryggkotor:
  • Ses bäst på lateralbilder
  • Förändringarna är som regel mest uttalade i mellandelen av torakalryggen, men kan också förekomma mer lumbalt2,13-14
  • Vanligtvis är det 3–5 närliggande kotor som deformeras
 • Vinkeln mellan kotornas ändplattor är större än 5 grader.
 • Hos 95 % ses defekter i främre övre epifyshörnet.
 • Hos 50 % ses intervertebrala diskbråck, så kallade Schmorlska impressioner.
 • Avsmalning mot höjden av disken är vanlig.

När remittera?

 • Vid uttalad sjukdom kan remiss till ortoped eller pediatriker vara aktuellt.

Checklista vid remittering

Osteokondros, Scheuermanns sjukdom

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Konservativ behandling (ortopediska hjälpmedel)? Kirurgi?
 • Anamnes:
  • Debut? Utveckling/progression?
  • Belastningssmärtor? Vilosmärtor? Funktionsstörning?
  • Vilken behandling har provats?
  • Andra sjukdomar av relevans?
 • Kliniska fynd:
  • Ryggstatus - grad av krökning, skolios?
  • Vikt och längd. Percentilkurva är mycket önskvärd. Skaffa en kopia av kurvan från vårdcentralen/BVC
 • Kompletterande undersökningar:
  • Röntgen – grad av krökning

Behandling

Behandlingsmål

 • Upprätthålla funktion, eventuellt stabilisera vid uttalad sjukdom.

Allmänt om behandlingen

 • Tidig diagnos är avgörande för framgångsrik behandling med fysioterapi och eventuell ortos.15
 • Det är okänt om ortotiska eller kirurgiska behandlingar förhindrar några av tillståndets konsekvenser.5

Egenbehandling

 • Utöva varierad fysisk aktivitet.
 • Styrketräning av ryggsträckarmusklerna och magmusklerna är viktigt.
 • Barnen bör också undvika framåtböjda ställning som kan förekomma vid cykling och rodd.
 • Undvik större vertikala viktbelastningar av ryggraden (viktlyftning, tunga ryggsäckar).
 • Anvisa om korrekt sittställning.

Annan behandling

 • Vid tidig diagnos kan viss korrektion av stora kyfosdeformiteter uppnås genom användning av korsett (Milwaukee- eller Bostonkorsett):
  • Förutsättningen för att korsetten ska ge effekt är god flexibilitet på ryggkurvan och kvarvarande tillväxtpotential
  • En sådan ortos bör eventuellt användas fram tills skelettet är färdigväxt för att förbättra eller bromsa utvecklingen av tillståndet16
 • Stabiliserande operationer kan bli aktuella vid kraftigt uttalad sjukdom (bracing, spinal fusion, spondylodes), men det varnas för sådana operationer.5

Förebyggande åtgärder

 • Man bör förmodligen råda barn med Scheuermanns sjukdom att göra ett yrkesval där man undviker stora belastningar på ryggen.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Smärtor och obehag upphör hos de flesta när de slutar att växa.
 • Oftast förekommer inga andra besvär än ändringen av hållning.

Komplikationer

 • Kan vara kosmetiskt störande och leda till mobbning och liknande för barnet.
 • Vid sjukdom i lumbalryggen får man oftare besvär i vuxen ålder på grund av ökad mekanisk belastning.
 • Sekundära spondylosförändringar kan utvecklas.
 • Neurologiska komplikationer är mycket sällsynta.

Prognos

 • God för de allra flesta.
 • Långtidsstudier tyder på ökad förekomst av ryggsmärtor i vuxen ålder, särskilt vid torakolumbala eller lumbala förändringar.10

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vad är Scheuermanns sjukdom.
 • Tillståndet ger smärtor i växtfasen, mindre smärtor när man växt färdigt och "dålig hållning" som inte går att göra något åt.
 • Vanligtvis krävs det ingen behandling, men generell aktivitet och övningar för att stärka mag- och ryggmuskler är bra.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons