Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Tudelad patella


Uppdaterad den: 2024-05-17

Annons

Bakgrund

 • Medfött tillstånd där knäskålen består av två fragment på grund av ofullständig ossifikation.
 • Benämns på latin patella bipartita.
 • Tre fragment eller fler förekommer och benämns då patella tripartita eller multipartita.

Epidemiologi

 • Prevalensen anges till upp till 6 % i befolkningen:
  • Av dessa är endast cirka 2 % av fallen symtomatisk

Etiologi och patogenes

 • Normalt börjar förbening av knäskålen från flera benkärnor vid 3–5 års ålder. 
 • Om benkärnorna inte smälter samman, kvarstår en synkondros, broskförbindelse, mellan de enskilda benfragmenten.  
 • Vid trauma, fraktur eller upprepade mikroskador kan patella bipartita bli symtomatisk.
Annons
Annons

ICD-10

 • Q74 Andra medfödda missbildningar av extremiteterna
  • Q74.1 Medfödd missbildning av knä

Anamnes

 • Vanligtvis asymtomatiskt och kan upptäckas au passant.
 • Direkt trauma eller upprepade mikrotrauman kan leda till brott i synkondrosen och orsaka smärta.

Kliniska fynd

 • Vid inspektion vanligen inga fynd.
 • Palpationsömhet kan finnas över knäskålen.
 • Knäledens rörelseomfång är vanligtvis normalt

Utredning av tudelad patella

 • Slätröntgen är diagnostiskt.
 • MRT utförs ibland i differentialdiagnostiskt syfte.
Annons
Annons

Behandling av tudelad patella

 • I första hand icke-kirurgisk behandling. 
 • Kirurgi är sällan nödvändig.

Egenbehandling

 • Modifiering av idrottsaktivitet och undvikande av smärtsamma rörelser, ofta med hjälp av fysioterapeut.

Läkemedelsbehandling

 • Kortvarig NSAID-behandling.

Annan behandling

 • Multimodal icke-kirurgisk behandling med modifiering av idrottsaktivitet, undvikande av smärtsamma rörelser, fysioterapi, eventuellt ortos och kortvarig NSAID-behandling är oftast effektivt.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • I vissa fall långvarig smärta och funktionsbegränsning.

Prognos

 • Vid symtom är prognosen i regel god med behandling.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.