Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Ortopedi

Stor fördel med digital artrosbehandling

Att behandla patienter med artros via en app skulle blir både billigare och ge större effekt. Det visar en studie vid Lunds universitet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-08-17

Annons

I studien jämfördes digital artrosbehandling med traditionell behandling av artros på klinik. Forskarna tittade på kostnaderna för patientbesök, administration, träning och utbildning av fysioterapeuter, samt kostnader för patienten såsom resor och frånvaro från arbetet. Genom en kostnadseffektanalys kunde forskarna även mäta behandlingsresultatet på smärta av respektive behandlingsalternativ.

– Artrosbehandlingen i studien är densamma och följer Socialstyrelsens riktlinjer. Det enda som är nytt är att den levereras digitalt istället, vilket underlättar att kontinuerligt följa patienterna, något som är viktigt vid kronisk sjukdom. Kan behandlingen via app dessutom levereras billigare och med större effekt, vilket resultaten i denna studie föreslår, så är det såklart ännu bättre, säger Håkan Nero, fysioterapeut och en av forskarna som står bakom studien, i ett pressmeddelande.

Minskade kostnader och mindre smärta

Studiens resultat, som finns publicerat i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE, visar att det digitala behandlingsprogrammet bara kostar en fjärdedel av vad det traditionella programmet gör. Det digitala visade sig även vara mer kostnadseffektivt sett till effekten på patientens smärta.

Annons
Annons

Vidare skulle det gå att spara cirka 87 miljoner kronor per år om patienter som fått standardbehandling istället skulle gå det digitala programmet, enligt studieresultatet.

Så fungerar artrosbehandling via appen

Den aktuella studien är en uppföljning och bekräftar den tidigare studie om digital behandling av artros, som forskarna publicerade under våren 2020.

I den första studien fick 500 patienter från hela Sverige, med artros i knä eller höft, under en längre tid dagligen nya övningar och lektioner via en app. Varje vecka fick deltagarna digitalt rapportera sina resultat av övningarna.

Efter 6 månader hade patienterna i genomsnitt nästan halverat sin smärta och den fysiska rörligheten hade förbättrats med i genomsnitt 43 procent för hela gruppen.

Annons
Annons

– Vi förväntade oss att patienterna skulle bli bättre, men inte att de skulle bli så bra. Det visar att det går utmärkt att behandla kronisk sjukdom som artros med hjälp av digital teknik, sa Håkan Nero i samband med att studien publicerades.

    Källor

  • Lunds universitet - https://www.lu.se/article/miljoner-att-spara-om-artros-behandlas-via-app

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.