Forum

Psykolog Anne Grefberg, specialiserad på bland annat ledarskap, kommenterar


Anne Grefberg, leg. Psykolog, Greatify AB
Publicerad den: 2011-05-16
Författare: Anne Grefberg, leg. Psykolog, Greatify AB

Annons

Kommentar till artikeln "Läkare oförberedda för läkarrollen"

Att vara ledare är att uppnå resultat genom andra. Att vara läkare är att genom sin egen expertis utreda, diagnostisera och behandla. Dessa två roller är på ett sätt i motsättning till varandra. Där läkaren vill prestera genom eget arbete, behöver ledaren känna tillfredställelse genom att andra presterar. Att hitta rätt i rollerna som läkare och samtidigt ledare, kräver ett modernt synsätt på både läkarrollen och ledarrollen.

Annons
Annons

Jantelagen vidmakthåller hierarkin
Traditionellt sett har läkaren haft en tydlig expertprofil, som genom fördjupning teoretiskt och praktiskt får formella ledarroller som en belöning för lång och trogen tjänst – eller som en ytterligare expertmarkör. Att överläkaren är en lite ”bättre” läkare än andra läkare, är en syn som hänger kvar och hindrar andra/yngre läkare från att söka sig till ledarroller. Om man som läkare skulle visa att man vill ha en ledarroll, skulle det bli lite som att även markera att man tycker att man är en ”bättre” läkare än andra. Och det sätter ju jantelagen stopp för. På det sättet vidmakthålls hierarkin i den medicinska världen, och hindrar våra medicinska inrättningar att utveckla ledarskapet som en del av ett ”framgångsrecept”.

Född ledare – lika borta som lobotomi
Ledarskap 2011 är en egen disciplin, som kräver helt egna förmågor och egenskaper. Att leda andra kräver självkännedom, lyhördhet och empati. Man behöver vara visionär, realist och flexibel. Det krävs förmåga att sätta mål, lägga strategi och ge feedback. Den gamla uppfattningen att man antingen är född ledare eller inte, är lika borta ur ledarskapsteorin som lobotomi som behandling är borta ur medicinsk teori. Den gamla ledaren som pekar med hela handen är också borta, ersatt av ett coachande förhållningssätt, medbestämmande och tillit till medarbetarnas vilja att göra bra ifrån sig.

En bra ledare i näringslivet arbetar med verktyg som exempelvis aktivt lyssnande, bekräftande verbala och icke-verbala signaler och visioner. Detta gör medarbetarna trygga – och trygga medarbetare blir mer effektiva och känner större tillfredställelse och glädje på jobbet.

Annons
Annons

Makt – en förutsättning för ledarskap
Läkare har en ledarroll antingen de vill det eller inte. Läkaren har stor makt i patientsituationen, och makt är en förutsättning för ledarskap. Utövandet av ledarskapet avgör huruvida patienten känner sig sedd och hörd, känner sig trygg och får hopp. Enbart maktbalansen i undersökningsrummet motiverar att ledarskap får en viktig plats i en modern läkarutbildning, i syfte av att öka patientnöjdhet och få högre grad av följsamhet med ordinerad behandling.

Ledarskap borde ingå i alla moderna akademiska utbildningar, och det är omodernt att inte ha professionell ledarskapsutbildning som en självklar del i läkar-, psykolog- och sjuksköterskeprogrammen. Psykologprogrammet har ledarskap som en del – men då i hur man ska lära andra bli bra ledare, inte i hur vi kan vara det själva!

2000-talets ledarskap
För att utveckla den medicinska professionen till att även inkludera en modern ledarroll, krävs en flexibilitet i synen på läkaren och ledaren. Studenter kommer in i den medicinska världen med en mindre hierarkisk syn på medicinsk kunskap än den som äldre generationer har, och en större vana att praktisera de förmågor som krävs för ett ledarskap på 2000-talet. Om sen de etablerade läkarna fasthåller de traditionella kriterierna för exempelvis befordran till ledarroller, kommer förändringsprocessen ta lång tid.

Ställ dina frågor inom ledarskap till psykolog Anne Grefberg – kostnadsfritt. Läs mer!

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons