Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Pediatrik

Många söker inte hjälp för barns sängvätning

Många barn har problem med sängvätning upp i skolåldern. Netdoktors undersökning bland över 800 föräldrar till barn som kissar i sängen visar att endast sex av tio familjer hade sökt hjälp av vården. 


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2019-12-19

Pojke som sover
Annons

I varje skolklass finns ett eller flera barn som har problem med sängvätning, enures. Tillståndet drabbar 5-10 procent av alla lågstadiebarn och en del barn har enures upp i tonåren. Idag är enures ett vanligt folkhälsoproblem hos barn i Sverige.

Tryggve Nevéus, barnläkare vid njur- och urinvägsenheten, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala och Netdoktors medicinska expert, menar att fler föräldrar borde söka hjälp av vården för sitt barn, men också att sjukvården måste bli mer uppmärksam kring enures:

– Det är vanligt att föräldrar utgår ifrån att nattkissandet går över av sig självt, och föräldrar som söker hjälp av vården möts ibland också av det svaret. Men så är det inte för alla. Faktum är att en obehandlad enures kan leda till psykologiska problem för barnet. Men det kanske viktigaste är att föräldrar inte skuldbelägger barnet, eftersom det istället riskerar att förvärra problemet, säger Trygge Nevéus.

Annons
Annons

Netdoktor har genomfört en undersökning bland 800 föräldrar till barn som regelbundet kissar i sängen. De flesta barn var i åldern 6-9 år, cirka 20 procent var 10-12 år och vissa barn var tonåringar. Tre av fyra barn i undersökningen var pojkar.

Omkring fyra av tio barn kissade i sängen minst en gång per natt och lika många flera gånger i veckan. Men trots att besvären var frekventa hade över 40 procent av familjerna inte sökt hjälp av sjukvården, oftast av skälet att man tänker sig att barnen växer ifrån nattkissandet.

– Det finns bra hjälp och behandling att få som hjälper barnet att bli av med sin enures. De kan få livsstilsråd såsom basala ”kissråd” från fem års ålder och aktiv terapi i form av enureslarm eller tablettbehandling efter att ha fyllt sex år, säger Tryggve Nevéus.

Vad som orsakar enures är fortfarande delvis okänt. Det finns dock en ärftlig faktor vid enures, vilket även Netdoktors undersökning bekräftar. Två av tio föräldrar hade själv haft problem med sängvätning som barn.

Annons
Annons

Fakta om enures

  • Enures, eller sängvätning, föreligger när barnet regelbundet kissar i sängen på natten från fem års ålder.

  • Drabbar 5-10 procent av alla lågstadiebarn, och 2-3 procent av barn upp i tonåren. Enures är vanligare bland pojkar. Ärftliga samband finns.

  • Barn med enures är ofta svåra att väcka på natten, har ofta njurar som bildar för mycket urin på natten, och/eller har en urinblåsa som har för lätt att dra ihop sig.

  • Det är mycket viktigt att inte skuldbelägga barnet. Föräldrar måste aktivt förklara för barnet att sängvätningen inte är hans eller hennes fel.

  • Enures kan behandlas med enureslarm, en detektor som utlöser en ljudsignal så fort barnet kissar på sig.

  • Enures kan även behandlas med ett läkemedel som är snarlikt ett kroppseget ämne som naturligt minskar urinmängderna på natten.

  • Aktiv behandling med enureslarm eller desmopressin är aktuellt från sex års ålder.

Fakta om undersökningen

Undersökningen riktades till personer som besöker Netdoktors hemsida under hösten 2019 som har egna barn eller är närstående till barn med sängvätningsproblem. Cirka 800 personer besvarade ett antal kunskapsfrågor om enures och lämnade upplysningar om sina egna erfarenheter. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.